Грешната ни природа

ПЪРВОНАЧАЛНАТА НИ ПРИРОДА И ГРЕШНАТА НИ ПРИРОДА

Според Божествения Принцип ние имаме две цели: целта на цялото, която ни напътства да живеем за другите – неегоистично, и индивидуалната цел, която ни кара да се стремим към собственото си благополучие. Ние сме създадени с добра първоначална природа, която да запазва хармонията между тези две цели. Обаче в резултат на грехопадението желанията ни клонят в посока на егоизма, възпроизвеждайки това, което наричаме „грешна природа”. Грешната природа ни подтиква да поставяме като приоритет по-скоро индивидуалната цел, отколкото целта на цялото. Егоизмът е толкова обичаен, че ние почти не го забелязваме.

Егоизмът не се отнася до личното желание за самоусъвършенстване, което съществува във всеки човек. Ние имаме естествена амбиция да осигурим благополучието си и желание да достигнем най-високите ценности. Това не е егоизъм. Това са качества на първоначалната ни природа, дадена ни от Бог. Егоизмът се свързва с грешната и неправилната посока на желанията и амбициите ни. Тази погрешна посока се проявява в алчност, завист и суета, действията, които представляват отрова за духовния ни живот.

Егоизмът е извратеност на първоначалната ни природа. Животът ни предоставя безкрайна поредица от избори, но ако сме слепи за духовната реалност, вземаме погрешни решения.

Егоизмът може да се сравни с позиция на човек, който без достатъчно информация решава да купи нещо на пазара. По-късно, когато получи повече информация се оказва, че е взел погрешно решение. По подобен начин тези, които живеят грешен живот, докато са на земята ще се чувстват разстроени, след като умрат и осъзнаят неправилните си решения.

Няма нито един основен елемент в човешкия характер, който да е изначално зъл. Доброто и злото са въпрос на посока. Когато желанието на първоначалната ни природа е погрешно насочено – резултата е „грешна природа”. По тази причина коренът на грешното ни поведение е в размяната на основните сили на доброто.

Надежда, центрирана само върху самите нас, се превръща в алчност. Упражняване на свобода без божествения закон, генерира примитивизъм и безнравственост. Грешното използване на любовта я превръща в похот. Когато нашият живот не е с център Бог, естествената ни гордост да сме дете на Бог се превръща в суета и арогантност. Ако не се използват правилно в полза на другите, нашите таланти и творчески способности често се превръщат в злонамереност.

Ние имаме желание да вършим това, което е добро, но не го правим. Вместо това вършим зло, което не желаем. От тези конфликти в самите нас се появяват и световните конфликти. Можем да сравним човека с пробита чаша. Предназначението на чашата е да съдържа течност, но течността изтича от другия край. Основното е да се поправи тази дупка, като преодолеем и елиминираме грешната си природа, която продължава да се възпроизвежда чрез злоупотреба на любов.

причинявайки грехопадението, Сатана увеличава властта и засилва контрола си над човечеството. Въпреки че той е бил причината за тази ситуация, Сатана обвинява мъжете и жените в нарушаване на небесния закон, като се започне от първите ни предци. Целта на Сатана винаги е била да ни раздели от Бог и да ни държи в духовно невежество относно истинската ни стойност и позиция на деца на Бог.

Сатана прави това по два начина. Първо, той постоянно ни обвинява в неподчинение на заповедите и законите на Създателя ни. Второ, той ни прелъстява и ни изкушава да се държим по такъв начин, че да доказваме, че тези обвинения са действителни. Сатана манипулира уязвимостта ни от греха. Той експлоатира слабостите ни, амбициите, гордостта, страстта и егоцентричността. Докато си мислим, че изразяваме собствените си желания, ние просто правим това, което Сатана всъщност иска да правим. Ние не сме само роби на един чужд господар, но сме и негови доброволни поданици. Неговото влияние е изцяло духовно. Тъй като духовните ни сетива са закърнели, не можем лесно да разпознаем негативното влияние на Сатана.

Като невидим властен мафиотски бос, чиито незаконни действия са вършени чрез други хора, Сатана никога не се появява открито пред нас. Той работи анонимно и инкогнито. Сатана работи чрез „грешната ни природа”.

Можем да разпознаем четири основни тенденции в „грешната ни природа”:

1. Неспособността ни да обичаме и да виждаме от гледна точка на Бог, резултатът от което е егоистична позиция.

Основната причина за грехопадението на архангела е неговата неспособност да обича Адам и Ева от Божията гледна точка. Вместо това той поема по свой път и развива завист и ревност към тях.

Откриваме егоизма в основата на грешната природа. Характеризира се с тенденцията винаги да се заема критична позиция към другите, като се набляга на частична и егоцентрична гледна точка.

Вместо да ценим другите, ние се опитваме да се сравняваме с тях и развиваме завист и ревност. Ученици ревнуват от други ученици, които явно са любимци на учителя. На работното място някои хора могат да ревнуват от свои колеги, които са повишени поради отлична работа. Вместо да намираме ценното у другите, много често сме твърде прилежни в това да открием нещо лошо за другите, за да изглеждаме и се чувстваме по-добре.

Неумението да виждаме нещата от Божията гледна точка, постепенно ни отдалечава от истината и ни води, стъпка по стъпка, към вярата в неистината, към недоверие във всички и да съдим и да заемаме непокорна позиция. Първата грешка на Адам и Ева е била в неверието в думите на Бог и вместо това вярват в грешките думи на архангела, които накрая ги водят до неподчинение на Божите заповеди.

2. Напускане на нашата позицията на отговорност

Архангелът не е оценил стойността на позицията, дадена му от Бог. Вместо да намери удовлетворение в изпълнението на отговорността си, той се е надявал да остане удовлетворен като заеме позицията на Адам, дори и узурпира тази на Бог.

По същия начин за нас е много лесно да напуснем позицията си на отговорност. Избягваме от собствените си отговорности, за да търсим лесния изход. Ако нещо не е наред, ние се оплакваме. Имаме склонността да виним и обвиняваме другите за собствените ни грешки и несгоди.

Най- сериозната последица от тази грешна природа е желанието за пълноценно изживяване на любов преди сърцето ни да е узряло. Има тенденция за използване на другите за изпитване на моментно сексуално удоволствие. Прелюбодейството и изневярата са грях, който винаги е свързан с напускане на нашата собствена позиция.

3. Размяна на господството или реда във властта

Човешките същества е трябвало да бъдат естествените лидери на архангела. Луцифер обаче, отказал да се подчини на Адам и Ева и вместо това ги тиранизирал. Без „образование на сърцето”, той е можел да стане само фалшив лидер, който запазва контрола си чрез измама, лъжи и страх.

Подобно на Луцифер, грешните хора често стават арогантни и не следват човека, който е по-подготвен от тях. Вместо да въздействаме на другите с любов и истина, ние се опитваме да поемем контрол над другите, чрез сила и измама. Това е коренът на експлоатацията.

Един от най-сериозните аспекти на грешната природа е тенденцията да се опитваме да доминираме останалите.

Ние мислим, че сме по-добри от другите, поради географско положение, интелигентност, раса, националност. Друг пример за такова обръщане на господството, както вече споменах, е доминирането на плътските ни желания над съвестта ни.

Поради грешната природа, лидерите се стремят да получат власт, чрез методи като насилие, сила и измама. Двадесети век е свидетел на големи примери за този проблем. Поради лошия ни опит с лидери, имаме склонността да не се доверяваме на никой, който е в лидерска позиция. Завист, арогантност, омраза, агресивност, насилие и убийства са винаги свързани с този аспект от грешната природа.

За да се освободим от това положение, трябва да обичаме другите истински и безусловно. Трябва да знаем как да прощаваме и да служим на неприятелите си, докато ги спечелим по естествен начин, чрез доброто си сърце.

4. Размножение на злото и склонност към себеоправдаване

По същия начин, както архангелът е размножил или предал грешна любов на Ева и после на Адам, ние също се опитваме да предадем лошите си навици и грешно поведение на другите.

Опитваме се да въвлечем и другите в погрешното си държание. Колкото повече хора приемат порока и греха, толкова греха изглежда по-малко грешен. Резултатът от всичко това е загубата на абсолютните ценности. Изглежда всичко зависи по-скоро от гледна точка на мнозинството отколкото от принципа. Нарасналото обществено приемане на неморалността сякаш ни направи да се чувстваме по-малко виновни. Поради размножението на злото, ние сме загубили стандарта за добро и зло. Понякога не сме сигурни какво е правилно или грешно и това причинява огромно объркване.

Има две специфични последствия от тази липса на чувствителност, които позволяват злото да продължи. Едното е отчаянието или липсата на надежда, което ни води към убеждението, че няма начин светът да се трансформира в място на добротата. Другото е безотговорността, което ни кара да вярваме, че злото просто е естествен елемент в нашия свят, който ще изчезне от само себе си.

Важно е да разпознаем всички тези елементи в грешната ни природа, за да можем успешно да преодолеем и покорим грешното в себе си.

Възможна критика

ВЪЗМОЖНА КРИТИКА ВЪРХУ ТОВА ВИЖДАНЕ

Изправени пред това ново обяснение за произхода на злото и неморалността, е възможно някои читатели да се почувстват скептични. Човек може да попита: кой би могъл да знае всички тези подробности за поведението и мотивациите на Адам, Ева и Архангела? Повечето хора вероятно смятат тези описания за циста измислица на един древен мит и се съмняват в историческата правдоподобност на тези събития.

Тази реакция е напълно естествена, особено от гледна точка на атеистите и агностиците. Това може да се очаква и от хора, на които липсва здрава религиозна вяра и се съмняват в съществуването на живот след смъртта, които по този начин запазват материалистическа интерпретация на произхода на живота.

Към вярващи хора, обаче нашият съвет би бил внимание, благоразумие и ги призоваваме сериозно да разсъждават пред лицето на предизвикателството, което новите открития могат да донесат. Отнема огромни усилия, смиреност, толерантност и голяма духовна широта на съзнанието, за да променим предишните си концепции или да обмислим нови подходи, без да се поддаваме на прибързани предварителни мнения, докато не проведем свои задълбочени проучвания.

Чрез интензивна и искрена молитва човек може да получи отговори. Друг възможен метод е чрез директно търсене в духовния свят. Очевидно там ще бъдат намерени най-добрите архиви и отговори.

Защото там можем да открием абсолютните и пълни сведения на цялата изминала история. Там ще открием мъжете и жените, а също така и ангелите, които са играли ключова роля в събитията, случили се в миналото.

Тези открития са откровения, получени от преп. Сан Мьонг Мун, базирани на огромни и интензивни усилия въз основа на гореспоменатите методи.

За онези, които разбират разказа от Битие в Библията като чиста митология, е много вероятно да приемат тези нови откровения като фикция.

Дори и обаче да приемем, че всички откровения се интерпретират по този начин и това послание трябва да се разбира чисто символично или митологично, никога не можем да пренебрегнем, отречем или да се откажем от етичната и моралната стойност на обявеното тук за ценен пътеводител на добродетелта, по следните причини:

Без всякакво съмнение този подход ни дава силно потвърждение и защита на моногамията в женитбата, в семейството, в истинската любов и за всички ценности, необходими, за да се запази здраво общество.

Представя ни отлично обяснение за основните причини защо трябва да избягваме свободния секс, прелюбодеянието и изневярата и ни дава най-добрите възможни защита и разрешение.

Изправени през разрастващата се епидемия на СПИН, която за съжаление, поради досегашния грешен подход ще потопи цели нации в криза с катастрофални размери, можем да признаем, че само чистотата и верността са най-добрите приемливи противодействия.

Пред нас се разкриват ясно и прецизно причините и мотивите защо хората са отделени от Бог.
Предупреждава се, че абсолютна и свещената сила на любовта е извор на щастие или трагедия.
Това обяснение разкрива психологически много неща за нас, нашите позиции и тенденции. Следва плътно добре познатите форми на поведение, постоянно повтаряни в човешката история.
Осигурява ни ценно водене и съвети за преодоляване на егоизма и грешната ни природа.
Предлага много вероятни отговори за историческия произход на егоизма, срама, завистта, забранената любов, неморалността, разделянето и разпадането на семейства, и всички произтекли проблеми и пороци, които стават причина за човешкото отчуждение.

Има и такива, които ще повярват в тази интерпретация, и ще се почувстват вдъхновени и благодарни за приноса към духовния живот.

Това, което остава да бъде казано сега е, че искрено очакваме от всички онези, които не споделят това мнение, да приемат предизвикателството да предложат по добър на въпросите и проблемите представени тук.

Безбрачието и светостта на брака

ОБРЯЗВАНЕТО, БЕЗБРАЧИЕТО И СВЕТОСТТА НА БРАКА

Божественият Принцип съвпада с наблюдението на Св. Ириней, че работата по възстановяването следва точно същите степени като грехопадението на човека. За всяка грешна стъпка, направена от човека, изкушен от Сатана, Бог изисква компенсация, така че победата ни над прелъстителя да бъде пълна.

Знанието и проникновението в това, което наистина се е случило в началото, ни помага да разберем някои религиозни практики като обрязването, безбрачието и светостта на брака.

Според Битие, Аврам поставил началото на церемониалния акт на обрязването, като видим знак на завета, свързващ децата на Израил с техния Бог. Хората са извършили грехопадението чрез грешно използване на сексуалните си части и като възстановяване на този акт се изрязва краекожието на момчетата. Изрязването на кожата на сексуалния орган може да се каже, че показва решимостта ни да прекъснем привързаността си към Сатана и грешната сексуална любов, която той проповядва.

Тези откровения за грехопадението имат огромно значение, защото показват точно как е вкоренен грехът в човешката биологична структура.

Като знаем, грехопадението се осъществило чрез сексуална любов. По тази причина всичко световни религии окачествяват прелюбодеянието и изневярата като едни от най-тежките грехове. Всъщност като оставим настрана някои от детайлите на теорията му, Зигмунд Фройд правилно проследява човешката невроза до неконтролираното и несублимирано сексуално желание. Първите църковни отци вече са били направили връзката на първоначалния грях с похотта.

Важно е да се отбележи, че в много случаи тези водачи са изисквали от свещениците живот на сексуално въздържание и безбрачие като начин на пречистване и святост. Това позволило да се установи един добър стандарт и е било пример за дисциплина и самоконтрол, което е давало сила на техните последователи.

Никой не е можел да пренебрегне възхвалата на Иисус Христос и Апостол Павел към практикуването на религиозно безбрачие от онези толкова изключителни мъже и жени, решени да следват този път (Мат.19:12; 1 Кор. 7).

Нека разгледаме за малко случая на Майка Ан Лий Станли, която официално основава безбрачните Квакери. Докато била в затвора в Манчестър, Англия, през 1770 г., тя имала видение с Иисус Христос, в което той графично й е показал, че във връзка с първоначалния грях, сексуалният акт е бил истинският акт на прегрешение, извършен от първия мъж и първата жена в Едемската градина. След това изненадващо преживяване тя и нейните последователи се установяват в безбрачни комуни, в които са живели заедно като братя и сестри.

Много от тези, които имат импулса да живеят безбрачен живот някак интуитивно усещат, че трябва да изминат пътя на възстановяване като братя и сестри, очаквайки абсолютното разрешение от Бог да установят свята и божествена женитба, която може да бъде осъществена по някое време е бъдещето. Така че те са избрали духовно да се „оженят” за Бог и Неговото дело.

В процеса на възстановяване, вертикалната любов трябва да бъде поддържана, а хоризонталната да бъде отречена, защото човешката история е започнала със забранена хоризонтална любов. Сега можем да разберем защо най-главните религии винаги са наблягали на себеотрицанието. Опитвайки се да отрекат всичко в човешкия свят, религиозните хора са водели аскетичен, самотен живот в търсене на изгубената истинска, първоначална вертикална любов, в опит да преодолеят сексуалните изкушения и да останат на страната на Бог. Подобно наблягане на религиозното безбрачие се случва, защото е трябвало да устоят на изкушението на светската любов, за да достигнат по-късно вертикалната любов на Бог.

Това изяснява вътрешната причина, поради която религии като Индуизъм, Будизъм и много форми на християнството проповядват, че тези, които наистина търсят божественото, най-прекият и възвишен път изисква сексуално въздържание.

Например в католическата църква, свещениците, монасите и монахините спазват клетва за постоянно безбрачие като най-добрия духовен път за тяхното лично спасение и за службата им на другите хора.

Ако Иисус Христос не се е оженил, естествено е неговите верни последователи да не бъдат в това отношение различни от Учителя си.

От тази гледна точка женитбата се смятала от някои ранни църковни отци като нещо добро и препоръчително, но също така и като второстепенен или алтернативен вариант за онези, които не могат да следват трудния път на въздържанието. Апостол Павел пише: „Но ако не се въздържат, нека се женят, защото по-добре е да се женят, отколкото да се разпалват.” (1 Кор. 7:9).

Всичко това предполага до известна степен, че светостта на женитбата все още няма пълната благословия и освещаване от Бог.

За съжаление, Иисус Христос е успял да остави за потомството само модел за лично усъвършенстване. Той не се оженва, нито установява истински модел за семейство, за да го следват и прилагат всички негови последователи. Невежеството на хората, които е трябвало да го признаят за Месия, предизвиква отричане и последвалото го разпъване на кръста предотвратява възстановяването на истинската двойка и семейството, които е трябвало да изместят грешния семеен модел, наследен от грехопадението.

Християнското семейство като моногамна и стабилна двойка, разбира се, е било подходящата и естествена структура за децата, както и най-добрият начин да се избегнат неморалността и промискуитета, но това не представлява завършен модел на възстановеното идеално семейство, който е бил загубен с Грехопадението. Това се демонстрира от факта, че християнските теолози не могат да отрекат, че дори най-посветените християнски двойки все пак предават първоначалния грях на наследниците си.

До днес за мнозинството християнски църкви святата връзка при женитбата има времева и условна валидност: „Докато смъртта ни раздели.” В същото време, всички ние притежаваме вечен и неразрушим дух, даден ни от Бог. В идеалния свят, който Бог иска да види установен, смъртта представлява само отделянето от физическото ни тяло, което се разлага, но всъщност по никакъв начин не ни разделя или развежда от партньора ни, децата или хората, които обичаме и с които накрая ще се срещнем в духовния свят.

Поради всички тези причини е очевидно, че съюзът на мъжа и жената, осъществяван според стандарта или нивото, описани по-горе, все още не е видът небесна и вечна женитба, който Бог е желал първоначално да види, ако грехопадението не беше се случило.

Както по-късно ще бъде обяснено, ние все още очакваме вечната и истинска благословия от Бог за осъществяването на небесната женитба, която ни възстановява на изгубената ни първоначална позиция.

Първородния грях засяга родословието ни

ПЪРВОНАЧАЛНИЯТ ГРЯХ ЗАСЯГА РОДОСЛОВИЕТО НИ

Любовта е произходът на живота. Грешната любов, изпитана от първите ни предци, предава живот на наследниците им, което много дълбоко засяга нашето родословие.

В Библията четем истински удивителен и разбулващ коментар на Иисус Христос: „На това му рекоха: ние от блудство не сме родени; едного Отца имаме, Бога. Иисус им рече: да беше Бог вашия Отец, щяхте да Ме обичате, понеже Аз съм излязъл и дохождам от Бога... Ваш баща е дяволът; и вие искате да изпълнявате похотите на баща си...” (Йон. 8:41-48).

Иисус ясно заявява, че нашият баща не е Бог, че нашият баща е Сатана, който е убиец и лъжец от самото начало. Не е ли това шокиращо изявление?

Иисус, както и Йоан Кръстител в някои случаи назовават хората „рожби ехиднини”, като загатват за грешното ни родословие ( Лука 3:7, Мат. 12:34 и Мат. 23:33).

Ето защо първоначалният грях е грях, който засяга родословието ни и се предава от поколение на поколение. Ние сме родени от линията на сатаната като наследници на сатанинската любов.

От момента, в който животът се зачева в майчината утроба, този живот има индиректна връзка с любовта, проповядвана в началото от Сатана, вместо от Бог. Много от първите църковни отци са разбрали, че първоначалният грях е пренесен от първата двойка на всички наследници чрез акта на сексуалната любов на предшествениците ни. Образно казано, това е почти като да се предава духовен вирус от поколение на поколение.
Не можем лично да сме виновни за това, което се е случило е началото на историята. Без значение дали го осъзнаваме или не, дали ни харесва или не, остава фактът, че сме наследили тази линия с начало първите ни предци. Всъщност всички ние трябва да се оплачем както автора на Псалм 50:7 (51:7): „Ето в беззаконие съм заченат и в грях ме роди майка ми”.

Трагедията е дошла на света чрез Дявола, грешният ангел, който е поставил началото на човешката сексуална любов, вместо Бог, Ето защо Иисус Христос го нарича наш баща. Попаднали сме под сатанинско господство, защото Сатана е станал грешен баща и притежател на този свят.

Вече е ясно, че първоначалният грях е грехът на грехопадението и че ние наследяваме тези сатанински елементи или тенденции от поколение на поколение. Поради природата на това престъпление или първоначален грях, прекратяването му е изключително трудна задача.

Първоначалният грях, извършен от предците ни, е като зараза на корена на дървото на човечеството.

Като се започне от този грях, човечеството постоянно е нарушавало небесния закон, възпроизвеждайки една грешна традиция. Последствията от тези грехове от нашите предци са наследени от потомците, за да се възстановят. Трябва също да имаме предвид колективния грях, извършен от дадена група, който по-късно засяга нацията, расата или дори цялото човечество. Накрая ние имаме и собствени, лични грешки.

До определена степен е възможно да изчистим и възстановим личните си и наследените си грехове. Правим това чрез усилия, като да си признаваме грешки, разкаяние, искане на прошка и изплащане на компенсация. Да елиминираме обаче първоначалния грях, свързан с цялото човешко родословие, е извън възможностите ни. Ето защо човечеството ни има нужда от спасител.

Само този, който накрая открие какво Сатана е направил на първата човешка двойка и техните наследници, може да премахне първоначалния грях и отново да възстанови божието родословие, властта и силата на Бог. Първоначалният грях е извършен най-пред и затова ще бъде последният премахнат.

Когато първоначалният ни грях е простен и премахнат, ще бъде много по-лесно за в бъдеще да се установи „безгреховен” свят. В един свят, където всеки човек с властта и вдъхновението на Бог, ще може да преодолява злото и където Сатана никога няма да може да управлява и обвинява човека.

Желанието за забранена любов е дълбоко вкоренено в човешкото сърце. Много е трудно да се преодолее сексуалния грях и греха на забранена любов.

Иисус Христос е изискал от нас много висок стандарт за чистота:

„Слушали сте, че бе казано на дребните: „Не прелюбодействувай”. Аз пък ви казвам, че всеки, който поглежда на жена с пожелание, вече е прелюбодействувал с нея в сърцето си” (Мат.5:27-28).

Неморалните актове винаги се извършват тайно и в свободното общество няма почти никакъв начин да се предотвратят, освен да се „възпита” сърцето и съвестта. Те не могат да бъдат контролирани от закони или някои други приемливи външни методи.

Хората трябва да са ясно информирани за ужасните последици, които този вид неморално поведение причинява на вечния ни живот. Девствеността ни, която представлява първата и истинската ни любов, е най-ценната и свята собственост, която не е възможно да се откупи с каквато и да е сума пари. След като веднъж се изгуби, тя не може да се възстанови. След като вече осъзнаваме този факт, истинска трагедия е да се изостави толкова безценна собственост заради един момент на похот или страст. В определен смисъл това може да има далеч по-разрушителни последици за бъдещето ни, отколкото да изгубим физическия си живот.

Дори религиозните лидери, които са вдъхновили много хора с вярата си и имат големи постижения, често се поддават на подобни изкушения.

Има и такива, които си мислят, че подобни слабости са съвсем естествени и са част от вътрешната ни човешка природа. Те чувстват, че е безполезно да се опитваме да се променим.

И все пак Иисус Христос ясно е посочил, че в контекста на любовта човешкото съвършенство е възможно: „И тъй, бъдете съвършени, както е съвършен и Небесният ваш Отец.” (Мат. 5:48).

Парадоксално е, че пътят ни към съвършенство изисква от една страна да израснем и да достигнем истинска любов. Това означава също и да сме жертвоготовни за другите, включително и за враговете си, дори с цената на живота си. От друга страна, да се въздържаме от това да обичаме по неправилен начин, като избягваме забранената сексуална любов. Накратко, призовани сме да обичаме от Божията гледна точка и да отказваме забранената любов.

Усилията да избегнем или да преодолеем тези проблеми, които традиционно са разрешавани чрез самодисциплина или постоянно безбрачие са похвални и достойни за възхищение. Но са съжаление, те не представляват изкореняване на греха, нито съставляват реалистично и пълно разрешение на проблема.

Как тогава ще можем накрая да разрешим тази трудна ситуация? Ясно е, че единственото противосредство или трайно решение е преживяването на истинска, вечна и непроменлива любов в една женитба, призната и благословена от Бог.

Чистата и истинската любов е незаменимото лекарство, което ще излекува и двете – липсата на любов и покварената любов. Да направим аналогия, когато се засищаме с добра храна, автоматично забравяме желанието си за лошоkачествена храна или необходимостта да постим.

Светлината пропъжда тъмнината и само истинската любов ще укроти желанието за какъвто и да е заместител, който може да имаме.

Ето защо само постигането на божествена любов между мъж и жена ще осигури успеха ни в пълното премахване на желанието ни за безбожна любов. Това ще премахне изневярата, прелюбодеянието, развода, проституцията, изнасилванията и други отклонения в човешкото общуване.

За да разреши този проблем, човечеството трябва да получи нови предци, които да заместят Адам и Ева, грешните родители.

Тези нови предци, в позицията на Истински родители, представляват любовта на Бог и линията на Бог. Те ще ни отделят от грешното ни родословие. Те ще премахнат първоначалния грях във всеки мъж и жена. Те ще ни присадят към истинската линия на Бог и ще ни дадат благословията да осъществим една вечна и свята женитба, призната от Бог.

Истинските семейства, които живеят според небесната традиция ще се множат, като постепенно създават фундамент за построяването на толкова дълго чаканата и желана утопия за по-добър свят.

По този начин силно желаният идеал от Бог и от човечеството, изгубен при грехопадението, ще бъде възстановен.

Реализацията на свят на истинска любов

РЕАЛИЗАЦИЯТА НА СВЯТ НА ИСТИНСКА ЛЮБОВ

Както вече показахме с пълни подробности, Адам и Ева са се отделили от Бог и не са могли да достигнат съвършенство. Ето защо Бог не е можел да ги благослови в небесен съюз и човешката история е започнала с линията на Сатана, вместо с линията на Бог.

Невероятно е да разберем, че дори и след толкова милиарди хора живели на земята, Бог никога не е имал Свое истинско семейство. Никога не е създавано семейство с пълната и завършена благословия на Бог. Ние всички сме наследници на Адам и Ева. Истински се стопля сърцето като разберем, че през хилядите години история, абсолютната цел на Бог е била възстановяването на човечеството като Негово собствено семейство. Той е очаквал деня, когато ще се състои първата небесна брачна церемония, божествена женитба между един съвършен мъж и една съвършена жена.

Бог е искал да види тази небесна женитба по времето на Иисус Христос. Иисус пристига като Месията, единственият роден син на Бог, първият човек на земята без грях. Той е дошъл на Земята като втория Адам (1 Кор. 15:45 ). Той е трябвало да бъде първият съвършен младоженец на земята. Като кулминация на службата му, Иисус Христос е трябвало да възстанови небесната годеница, изпълнявайки пророчеството за „ женитбата на агнеца Божи”. Булката и Иисус заедно е трябвало официално да бъдат обявени за Истински родители на човечеството, установявайки първото семейство на Бог на земята.

Безверието на хората от онова време обаче, не позволява този славен ден да настъпи по времето на Исус Христос. Напротив, той е бил отречен и разпънат. Оттогава съдбата на човечеството е била да получи нов Адам, който да установи позицията на „ Истински родители” на мястото на първите грешни родители.

Хората от Обединително движение вярват, че в днешното време преп. Сан Мьонг Мун успешно е завършил мисията си на Месия, която Иисус Христос му поверява още в младостта му. Въпреки неописуемите изпитания, преследване и опозиция, накрая той победил не само в декодирането на скритата тайна за корена на първоначалния грях, но също и в откриването на истинското разрешение за преодоляването и отстраняването му.

През 1960 г., след като изпълнява всички поставени условия и следвайки Божите заповеди, Сан Мьонг Мун и неговата съпруга Хак Ча Хан получават тази небесна благословия, за да пресъздадат чистата и безгрешна женитба, която е билла изгубена от времето на грехопадението. След това са били благословени от Бог с четиринадесет деца. Тази женитба е считана от Обединителното движение за фундамент и начало за бъдещите благословии на цялото човечество.

Ето защо от 1960 г. преп. Мун успешно благославят в свещен брак голям брой двойки на брачни церемонии в Обединителното движение. През 1960 г. – 36 двойки, а в последните години – 72, 124, 430, 777, 1800, 8000 двойки и т.н. Последната от тези паметни церемонии е била проведена на 25 август 1992 г. в Сеул, Кореа за 30000 двойки[1], символизиращи единство с център Бог, не само за мъжете и жените от всички раси, а също и от многобройни различни националности, които пристигат от целия свят, за да приемат свободно, радостно и с благодарност най- голямата Благословия на всички времена от Небесния ни баща. Това наистина е исторически случай!

За съжаление, поради първоначалното отхвърляне на преп. Мун от страна на някои християнски лидери, се е създала огромна бариера, която е блокирала бързото разпространение на важното откровение врху плодоносната основа, подготвена от християнството през последните 2000 години.

Парадоксално и плачевно е, че поради това най-подготвените хора – пастори, свещесници, монаси и монахини, които е трябвало първи да получат тази велика божествена благословия, често са били първите, които са се противопосавяли на тези откровения и са ги мислели за скандални.

Йезуитският социолог Йозеф Фиктер, който внимателно изучавал начина на живот и особено браковете в Обединителното движение, казва, че хората в него „са открили семейна програма, която работи. Докато брачните адвокати и свещениците в общините вдигат ръце и не знаят какво да правят относно разпадането на семейния живот, Обединителната църква прави нещо за това. Семейство с център Бог не е просто хубав девиз или духовен идеал, предложен от лидерите на църквата. Това е фундаменталната същност на общениет между верните на църквата.

Човек трябва да признае систематичната им програма за възстановяването на ' старомодния' морал, акцента им върху целомъдрието преди женитбата,молитвите като подготовка за женитбата, готовността да се приемат напътствията при подбора на двойките, брачната любов като отражение на любовта на Бог и предаването на духовно съвършенство на децата. Има много разисквания и много критика към теологичните, политическите и икономическите аспекти на Обединителното движение, но много малко е казано за позитивните и ценните резултати във връзка с брака и семейството.”

Поради първоначалнато отхвърляне от страна на много християнски лидери, преп. Сан Мьонг Мун, твърде разстроен от тази ситуация, е трябвало да започне практически от нулата и е бил длъжен противно на желанията си да създаде своя религиозна организания. Проф. Йонг Оон Ким, доктор по теология и една от малкото християнски лидери в Корея, която осъзнала от самото начало стойността на това послание, коментира в една от речите си:

„Преп. Мун организира Обединителната църква в Корея през 1954 г. От самото начало той ни учеше, че не сме деноминация, църквата не е нашата цел, нито основния стълб, на който ще се гради Небесното царство. Това е само способ да се преподава Божествения Принцип, за духовно усъвършенстване на членовете и за продължаване дейността на Бог. Когато достигнем целта си, църквата ще се разформирова.”

Тогава каква е тази цел? Преп. Мун ясно я дефинира в проповед на 11. семтември 1974 г.:

„Каква е целта ни? Да станем истински мъже и жени. Ще създадем истинските съпруг и съпруга и да станем истински родители, които раждат деца, които изпитват любов помежду си и съставляват любящо братство. И тези деца и родители заедно ще създадат едно небесно семейство. Това истинско общество ще стане истинска нация. Истинска нация ще прерасне в истински свят.”

Преп. Мун е основал буквално стотици организации в академичната, икономическата и политическата област, в областта на масмедиите, хуманитарните проекти и т.н., с цел да приближи света към Бог и да създаде база на истинска вяра, доверие и признание, за да може тези откровения накрая да бъдат разбрани и приети от човечеството. Но накрая централната и основна мисия на преп. Мун е била да даде тази първоначална благословия от Бог да създаде истински двойки и истински семейства.

Сега преп. Мун има позволение и власт от Бог да предаде тази „благословия”, която ни позволява да елиминираме напълно първоначалния грях, да се отделим от грешното родословие и да се причислим към родословието на Бог.

За да завърша това есе, бих искал да цитирам посланието на преп. Мун към 2075-те двойки, които са участвали на брачната церемония, осъществена на 1 юли 1982 г., на стадиона на Медисън Скуеър Гардън, Ню Йорк, в която авторът е имал привилегията да вземе да участие:

„Установяването на щастливи, правдиви семейстеа като извор на живота, любовта и радостта, е била целта на Бог и човека през цялата история. За да се реализира този идеал, всеки един ит вас е посветил месеци и години на подготовка, често при много трудни обстоятелства. Моцем заслужена да се гордеем да се срещнем тук заедно на този ден и да прибавим своя принос за Небесното царство на земята.
До днес очите на света бяха обърнати към нашата църква; от днес очите на света ще са към вас и вашите семейства. Преди всичко помнете три неща в живота си:

Вечния съюз между съпруг и съпруга.
Вашата женитба не е само „докато смъртта ни раздели”, а за вечни времена. Всеки парньор е велик ключ за постоянното задълбочаване и разширяване на разбирането ни за безкрайния Бог. В брака ви любовта на Бог е консумирана и заедно вие можете да получите цялата му любов.

Традицията на семейната любов.
След търсенето на идеалната женитба, ваша е отговорността да образовате децата си да се поветят на моралната добродетел. Преди свободно да инвестирате любовта и енергията си в други измерения, вие трябва непременно да изпълнире отговорността си като любящ родител.

Идеалният свят.
Небето е свят на сърцето, където всички могат да си имат доверие и да се обединяват помежду си с любов. Но няма истинско небесно царство за никой, докато хората са все още в нужда, в недостиг, в болка – физицески или духовно. Вие всички трябва да приемете отговорността си да работите като граждани на света, за да може наследството, което оставяте на децата си и на внуците си, да бъде един хармоничен свят на Божията любов.

Бог да ви благослови във всичките ви начинания и Той да ви даде проницателността и силата, от която имаме нужда, за да реализирате Неговото царство на земята. Това в задачата, която всички ни очаква.”

Алилуя! Защото Господ, нашият Бог, Всемогъщият, царува. Нека се радваме и се веселим, и нека отдадем Нему слава: защото дойде сватбата на Агнето и неговата жена се е приготвила... Блаженития, които са призвани на сватбената вечеря на Агнето... ( Откр. 19:6-9 ).


Муун Сан Мьон: Биография

"ПЪТЯ НА ПИОНЕРА" описания на ранните години на преп. Мун. Свидетелства на съзатворници, колеги от университета и още...СЕМЕЙНА ФЕДЕРАЦИЯ: Д-р Мун
Най-голямата масова сватба
Учението на преп. Мун: ЦЕЛ НА МЕСИЯТА
2012 година - Според д-р Мун

[1] Бел..ред. – до излизането на българското издание: през 1995 г. в Сеул 360000 двойки, през 1997 г. във Вашингтон – 40 млн. двойки, през 1998 г. в Ню Йорк – 120 млн.двойки, през 1999 г. в Сеул – 360 млн. двойки и през 2000 – 2002 г. са 400 млн. двойки ( в три фази ) и в различните райони на света – чрез сателитна и интернет връзка.

---

Движение за световен мир чрез истински семейства

Движението за истински семейства и световен мир

1. Движение за световен мир
Истинската любов, основана върху светоглед, в чийто център е Бог, е основното средство за постигането на световен мир. За да се осъществи на земята идеалния свят, в който хората живеят в хармония, като „братя и сестри с един Бог”, преп. и г-жа Мун основават множество международни организации за мир и заедно с други световни лидери инвестират своите способности за постигане на този идеал.

За да издигне движението за мир на следващ по-висок етап на развитие, те откриват ежегодни заседания на Върховният съвет за световен мир и работят неуморно ден и нощ за всеобщото щастие и благо на цялото човечеството обединявайки усилията на световни лидери от областта на политиката, религията, науката и т.н.


Организациите, служещи на тази цел са:

- Надденоминационна и наднационална федерация за световен мир (IIFWP)
- Върховен съвет за световен мир
- Федерации на континенталните, полуостровните и островните държави за световен мир
- Международна фондация за мир
- Световна федерация за мир


2. Движение за помирение между религиите
Бог основава религиите като средство за спасение на човечеството, а общото между тях е, че се стремят към вечната и непроменлива истина. Преп. Мун с плам развива дейности за обединение и помирение между религиите и техните деноминации. В това движение се включват следните инициативи и организации:

- Конференция за надденоминационен диалог
- Конференция на религиите в Корея
- Събор на световните религии
- Пхенянска църква в Северна Корея
- Международна религиозна фондация
- Религиозна федерация за световен мир
- „Световните писания” – сравнителна антология на свещени текстове
- Надденоминационен спортен фестивал


Надденоминационна и наднационална церемония на благословия за световен мир (14 септември 2002 г.; Манхатън, Ню Йорк)

3. Идеология, светоглед и движение за обединение на Южна и Северна Корея
Разделението на Корейския полуостров е последица от студената война, но от гледна точка на Божието провидение изразява разделението на идеологията и ценностите на комунизма и демокрацията. Ето защо обединението на Северна и Южна Корея носи огромно значение за хармонията на човечеството и световния мир.

- Световна федерацията за победа над комунизма
- Федерация за обединение на Северна и Южна Америка?
- Международен съвет по сигурността
- Изследователски институт „Обединителна Мисъл”
- Корейска федерация на движенията за обединение на Севера и Юга
- Семейна партия за космически мир и обединение


През декември 1991 г. се състоя среща между преп. Мун и Ким Ир Сен, с която стартирааха серия културни и икономически инициативи в Северна Корея: автомобилният завод „Пьон-хуа”, Ансамбъла за сценични изкуства „Малките ангели” и Юнивърсал балет. За постигане на обединението между Севера и Юга допринасят:

4.Дейности в Организацията на Обединените Нации (ООН) и образование на Посланици на мира

За да подпомогнат обновлението на ООН да изпълнява целите си на световна организация за мир преп. Мун и г-жа Мун от 1993 г. до днес организират серия открити дискусии за реформация, международни семинари на Надденоминационната и наднационална федерация за мир и разгръщат мрежата от Посланици на мира. Плодовете от тези усилия са много:

- Надденоминационен и наднационален съвет за мир (ООН на мира)
- Световна лидерска конвенция на ННФСМ в главната квартира на ООН през 2002 г.
- Ежегодна Международна награда за мир
- Гранпри награда за световен мир на IAEWP към ООН.
- Семинари на ННФСМ и Световната асоциация на неправителствените организации и назначаване на Посланици на мира


Общо събрание на Междурелигиозната и международна федерация за мир, ННФСМ, открито в заседателната зала на Икономическия и социален съвет в главната квартира на ООН


5. Женско движение и дейности за благотворителност и подпомагане
През започващия 21 век преп. Мун и г-жа Мун обръщат специално внимание на духа на истинска любов, в чиято основа е майчиното сърце на жертвоготовност. От 1992 г. до днес те учредяват и развиват:

- Женска федерация за световен мир
- Корейско-японски прояви за посестримяване и побратимяване (160 000 двойки)
- Корейско-китайски семинари на жени общественици и лидери
- Международна фондация за сътрудничество и подпомагане
- Сдружение на доброволци за обществена служба (ЕУОН)
- Специални образователни програми за жени лидери от Япония
- подготвя се Международна благотворителна фондация за медицинско обслужване и лечение


Президента Хак Ча Хан Мун заедно с деца с физически увреждания (в средата)

6. Младежко и студентско движение
Тенденциите към безразборен секс сред младежите се превръщат и в корен на обществените проблеми. Затова преп. Мун насърчава движение за чиста любов, основано на идеята за абсолютен секс, чрез организации и инициативи като

- Междууниверситетската асоциация за изследване на принципи
- Служба за мир
- Младежка федерация за световенмир
- Междууниверситетска организация за изследване на принципи
- Световна университетска федерация
- Общонационална учителска асоциация за изследване на принципи
- Международна конвенция за младежки и студентски лидери
- Младежки доброволчески отряд за бързо реагиране (STF)
- Международна образователна конференция


7. Международен фестивал на културата и спорта
Международна брачна церемония на Благословия
През 1992 г. под надслов „Един Бог – едно Човечество – едно Семейство” се проведе първият Международен фестивал на културата и спорта. Този фестивал е форум, на който се събират лидери, интелектуалци и младежи от цял свят и участват в различни конференции и прояви, посветени на световния мир, истинското семейство, спорта, културата и изкуството. Специален акцент на фестивала е провеждането на Международната брачна церемония и Благословия, която допринася за изграждане на глобално човешко семейство с център истинската любов, отвъд национални, расови, културни и езикови граници. Някои основни прояви са:

- Практическа лидерска конвенция за истински семейства
- Международни брачни церемонии и Благословия за 36, 72, 124, 430, 777, 1 800, 6 000, 6 500, 30 000, 360 000., 40 млн., 360 млн., и 400 млн. семейства.
- Шествия за чиста любов
- тържествени церемонии – обещание за чиста любов в средните училища и гимназиите
- конференции на отделните организации в рамките на Обединителното движение


Международната брачна церемония на Благословия за 400 млн. двойки, 5-та фаза (26 юли 2004 г.)

---

Прокламации за Мир

Проект за Мир
Моделът за идеални семейства и нации
Да изградим свят на щастие и мир
Живеем в революционна епоха
Изграждане на нация модел
Нови технологии
СЪЗДАВАНЕ НА ЦАРСТВОТО НА МИРA
МИРНИЯ ИДЕАЛЕН СВЯТ
Aбсолютния сексуален морал
Мисия на посланиците за мир
Божието идеално семейство


Предисловие

Скъпи благословени семейства от целия свят, посланици на мира и лидери от различни сфери на живота!

Дванадесетте послания за мир, съдържащи се в това издание, представляват същността на учението на преп. д-р Сан Мьон Мун. Това са ценни слова. Моля Ви да ги четете със сърце на молитва и отворено будно съзнание, тъй като тези послания са ръководство за нашия вечен живот и основата, на която можем да осъществим свят на вечен мир.

Проект за Мир

Послание за мир № 1
Божието идеално семейство
и царството на мирния идеален свят

Това обръщение преп. д-р Сан Мьон Мун направи на събирания на Федерацията за вселенски мир под надслов „Да възстановим родината”. Те се проведоха от 25 март до 3 април 2006 г. в Сеул на Олимпийския стадион и в други главни градове на Р Корея. (Бел. ред)

Изтъкнати световни лидери, посланици на мира и благословени семейства! Вие сте дошли от всички краища на света с надеждата да постигнем световен мир и да изградим идеалното родно място на Небето и Земята.Бих желал да изразя дълбоката си благодарност към всички ви за това, че се събрахте тук въпреки заетостта си и участвате в това събиране, за да разпрострем и издигнем Семейната партия за космически мир и единство на глобално ниво, така че тази структура да прерасне в Палатата за Мир и Обединение на Чон Ил Гук

Моделът за идеални семейства и нации

Послание за мир № 2
БОЖИЯТ МОДЕЛ ЗА ИДЕАЛНОТО СЕМЕЙСТВО, НАЦИЯТА И ЦАРСТВОТО НА МИРА

Това обръщение бе изнесено от преп. д-р Сан Мьон Мун и д-р Хак Ча Хан Мун в поредица от национални срещи на посланиците за мир, журналисти от в. „Сеге Таймс” и други лидери на Корея. Тези събития се състояха в периода от 16 до 17 март и от 22 до 24 март 2006 г. (Бел. ред.)

Да изградим свят на щастие и мир

Послание за мир № 3
ИСТИНСКИТЕ СОБСТВЕНИЦИ В СЪЗДАВАНЕТО НА ЦАРСТВОТО НА КОСМИЧЕСКИЯ МИР И ЕДИНСТВО

Това е основната реч, произнесена от преп. д-р Сан Мьон Мун на Третата асамблея на Федерацията на монголските народи за световен мир, която се проведе на 10 април 2006 г. в Р Корея. (Бел. ред.)

Лидери от целия свят, които работите упорито за развитието на Федерацията на монголските народи за световен мир, както и за развитието на Федерацията за вселенски мир – Авеловата организация на ОН!

Живеем в революционна епоха

Послание за мир № 4
МИСИЯТА НА РОДОВИЯ МЕСИЯ В РЕВОЛЮЦИОННАТА ЕРА СЛЕД ИДВАНЕТО НА НЕБЕТО

Тази реч е произнесена от преп. д-р Сан Мьон Мун по време на среща на Асоциацията на обединените корейски родове под надслов “Да спасим родината на вселенския мир”. Събитието се проведе на 1 юни 2006 г. в хотел “Мариот”, Сеул, Р Корея. (Бел. ред.)

Изтъкнати лидери, представители на асоциацията на обединените корейските родове, госпожи и господа!Благодаря ви, че ни почетохте с присъствието си днес. В ушите ни все още звънти могъщата прокламация на новото хилядолетие; този ден бележи началото на втората година, откакто се обяви започването на революционната Ера след идването на Небето. Тази декларация влива обещание за нова надежда и ново бъдеше в сърцата на шест и половина милиарда жители на света. Продължава динамичният период на изграждането на Божието царство – Чон Ил Гук, където един ден е като хиляда години и хиляда години са като един ден. Навлизайки в това значимо и ценно време от Божието провидение, бих желал да използвам възможността да ви предам специално послание от Небето

Изграждане на нация модел

Послание за мир № 5
Чон Ил Гук е идеалното Небесно царство на вечен мир

Тази реч бе изнесена от д-р Сан Мьон Мун по повод Церемонията по влизане в Двореца на мира ‘Чон Джонг Гунг’ и Коронацията на Царя на космическия мир. Тези събития се проведоха на 13 юни 2006 г. в Чонг Пьонг, Република Корея. (Бел. ред.)

Високопоставени лидери от всички нации по света, уважаеми гости на Небето, събрали се от всяко кътче на земята, за да отпразнуваме този ценен исторически и провиденчески ден, и хора от духовния и физическия свят, които получавате новорождение като граждани на Нацията на космическия мир и единство (Чон Ил Гук)! От името на цялото човечество в духовния свят и физическия свят, наброяващо повече от 300 милиарда, предлагам безгранична благодарност и слава на Бог

Нови технологии

Послание за мир № 6
ОБРЪЩЕНИЕ, Направено при започването на строителния процес на Авиационния индустриален комплекс „Таймс Аероспейс” в Кимпо, Р Корея

Това обръщение бе направено от преп. д-р Сан Мьон Мун на церемонията при започването на авиационния индустриален комплекс на Таймс Аероспейс Корея, LLC, която се проведе на 10 юни 2006 г. (Бел. ред.)

Уважаеми губернатор Хак Гю Сон, почитаеми г-н Бьонг Джик Чо (министър на строителството и транспорта), лидери на корейската хеликоптерна индустрия, жители на Кимпо, изтъкнати гости от страната и чужбина; уважаеми изпълнителни лица от компанията “Сикорски”, които долетяхте отвъд океана, за да ни поздравите в този радостен ден!

---

СЪЗДАВАНЕ НА ЦАРСТВОТО НА МИРA

Послание за мир № 8
ИСТИНСКИТЕ СОБСТВЕНИЦИ В СЪЗДАВАНЕТО НА ЦАРСТВОТО НА КОСМИЧЕСКИЯ МИР И ЕДИНСТВО ІІ

Обръщение на преп. д-р Мун към Петата световна асамблея на Федерацията на монголските народи за световен мир, провела се на 14 октомври 2006 г., шестата година от Чон Ил Гук, в Двореца на мира Чон Джонг Гунг, Р Корея.(Бел. ред)

Лидери от целия свят, работещи упорито за развитието на Федерацията на монголските народи за световен мир, както и на Федерацията за вселенски мир, създадена според Небесния провиденчески призив да бъде в позицията на Авелова ООН!Като Родител на Небето, Земята и човечеството и заедно с всички членове на моето истинско семейство аз ви приветствам с добре дошли на това знаменателно събитие. Благодаря ви, че участвате въпреки голямата си ангажираност.

Госпожи и господа, тази среща има велико и дълбоко значение в Божието провидение. Това е Петата световна асамблея на Федерацията на монголските народи за световен мир. Освен това чрез това световно събитие приветстваме с добре дошла д-р Хак Ча Хан Мун, която представлявайки истинското семейство в неговата първоначална форма, се завърна след успешно завършване на третата световна обиколка, предприета след основаването на Федерацията за вселенски мир преди една година.

Победа на сферата на трите поколения в Истинското семейство
След като основахме Федерацията за вселенски мир на 12 септември 2005 г. в Ню Йорк, моята съпруга, д-р Хак Ча Хан Мун и аз предприехме световна обиколка в 120 нации с цел да предадем моето послание от учредяването на Федерацията. Поемайки щафетата от победоносно приключилата първа световна обиколка на Истинските родители, моята съпруга тази пролет се отправи на втора световна обиколка, по време на която произнесе послание за мир в 180 нации. Това беше огромна победа, при която две поколения от Истинското семейство – Истинските Родители и Истинските Деца – работиха заедно за провъзгласяването на мирното послание.Тази победа даде възможност да се върне на Бог провиденческата сфера на владение, защото Каиновият и Авеловият тип деца бяха свързани в едно на всемирно равнище и това единство бе предложено на Истинските Родители.Благодарение на победата, на 13 юни тази година, Небето и Земята бяха обединени. Бог и Истинските Родители на Небето, Земята и човечеството установиха полагащата им се позиция чрез церемонията по влизането в Дворец на мира Чон Джонг Гунг и чрез коронацията на Истинските Родители на Небето, Земята и човечеството за Цар и Царица на космическия мир. Тези събития бяха огромна победа, безпрецедентна в историята. В хода на провидението в продължение на множество години Бог вървя в самота, горчива тъга и сълзи, но на този ден Той бе напълно освободен и можа да заеме изконно принадлежащата Му позиция на Цар и Господар на Небето и Земята.Победата на Бог и Истинските Родители, които влязоха в Двореца на мира Чон Джонг Гунг, дарява огромна милост, чрез която 6,5 милиарда жители на света могат да се завърнат в Небесния дом. На 31 август Истинските Родители, Истинските Деца и Истинските Внуци се събраха за трета световна обиколка, за да предадат словото и Благословията. Началото й бе поставено лично от мен тук, в Корея. Те се завърнаха в този щастлив ден, постигнали победа по време на това дълго пътуване. Тази последна световна обиколка беше по-специална, защото в нея активно участваха три поколения от семейството на Истинските Родители.Тя беше като поход на „Корпуса на Царството на космическия мир” – армия, която възстановява по една нацията всеки ден със силата на истината и Благословията, които предава. Тъй като словото и Благословията бяха прокламирани ежедневно, едновременно в 12 главни града на всяка нация, това донесе най-голяма радост на човечеството. Мобилизирането на три поколения от Истинското семейство е събитие, което ще бъде записано в историята за вечността. То е нещо, за което нито един светец не е могъл да мечтае, и е чудо, което ще бъде възхвалявано като победно освобождение на Небето.Освен това, на днешния ден бе спечелена и друга историческа победа, която никога няма да забравя. Днес е годишнина от освобождението ми от войските на ООН, след прекарани 2 години и осем месеца в трудов лагер на смъртта в Северна Корея. Аз бях несправедливо затворен заради това, че разпространявах Небесното послание сред хората, които живееха под комунистическо управление, завладяло Северна Корея, скоро след като бе постигната независимостта и освобождението на моята страна. 14 октомври 1950 г. беше толкова опасен ден, че Небето бе принудено да направи чудо. В този ден аз, човекът с печата на Истинския Родител на човечеството, трябваше публично да бъда екзекутиран. Небето не можеше по никакъв начин да пренебрегне такъв инцидент.В качеството на Истински Родител на човечеството под Божието покровителство, аз провъзгласявам този ден, който има толкова велико провиденческо значение, за исторически ден на победа, чрез която предлагам слава и преклонение пред Небето, както и благословия и любов за Земята,
Уважаеми световни лидери,Моля ви да не забравяте, че ние имаме мисията да издигнем Федерацията за вселенски мир до позицията на Обединени Нации от Авелов тип. Небето ни напътства да развием Федерацията за вселенски мир като нова международна организация за мир. Същевременно съществуващата ООН – Каинов тип институция, трябва да се реформира, като създаде в своите структури Съвет за мир – законодателна организация, в която влизат световни религиозни лидери и която има същия ранг на значимост както съществуващия Съвет за сигурност, но е свободна от сатанинско влияние. Този съвет трябва да бъде законодателно тяло под Божията закрила, съставено от религиозни лидери от целия свят.Имам предвид, че в Съвета за мир ще се говори не за интересите на една определена нация, както постъпват представителите в ООН, а наистина ще се работи за благоденствието и мира на човечеството от междурелигиозна и всеобща перспектива. Федерацията за вселенски мир, която беше създадена с такава голяма цел, не би могла да бъде замислена от нечий човешки ум. Това е най-великата, най-голямата благословия, дадена на хората от Небето, и чрез тази благословия се открива едно ново хилядолетие. Моята надежда е, че Федерацията на монголските народи ще изпълни ролята си на партньор спрямо Федерацията за вселенски мир и заедно ще постигнат своите благородни цели, посочени им от Небето.В тази насока бих желал днес да ви предам откровение от Бог, което е от абсолютна важност за всички 6,5 милиарда души, съставляващи човечеството. Това пространно послание от Небето, което ще ви предам, е със заглавие “Истинските собственици в създаването на Царството на космическия мир и единство на Небето и Земята”. Отправих това послание по време на третата Асамблея на Федерацията на Монголските народи. Надявам се да бъдете мъдри лидери, които ще отворят ума и сърцата си и ще чуят гласа на Небето.
Лидери на света!Бог, Творецът на всички неща под слънцето, е Истинският Родител на цялото човечество. Той не е родител в тесния смисъл на думата, т.е. не съществува само за една определена религия, определена раса, или за жителите в определен регион. Може да го наричате с различни имена, било то Йехова, Аллах или някое друго име. Важното е, че Той наистина съществува и живее като Истински Родител на всички хора и изпълнява великото дело на творението в съответствие с принципите и законите на природата, които Той установи в самото начало. Той управлява всичко във Вселената и осъществява Своето провидение чрез историята.

Духовният свят действително съществува

Госпожи и господа,Всеки човек има съзнание и тяло, а също и духовна същност, която е по-извисена от съзнанието. Бог обитава в света, в който живеем с физическите си тела, а също и в духовния свят, в който нашите духове са предопределени да отидат. Ето защо само когато сме станали единно цяло с Бог в истинска любов, ние сме завършени. Такъв съвършен човек може да е малък индивид, но представлява цялата история и всички потенциални бъдещи взаимовръзки, така че може да се каже, че притежава безкрайна стойност. Веднъж проумели тази космическа стойност, осъзнаваме, че животът ни трябва да бъде воден от нашия дух и живян в негова служба. Затова вашата съвест знае и усеща не само всяко действие, което вършите, но и всяка мисъл, която имате. Вашата съвест знае за тези неща преди собствените ви учители, родители и дори преди Бог. Така че ако живеете в абсолютно покорство пред заповедите на своята съвест, която е вашият учител за вечността, вечният живот ви е напълно гарантиран. Така Бог е сътворил нещата.Когато разглеждаме структурата на човешките същества от един друг ъгъл, можем да разберем, че Бог ни е сътворил като битиета с двойки характеристики. Той сътвори нашите физически тела като умаление на материалния, осезаем свят, а нашите духовни тела като представители и господари на нематериалния свят. И тъй, човек е замислен да живее около сто години във физическия свят, а след като физическото тяло спре да функционира, духът ни преминава естествено и автоматично в нематериалния духовен свят. Въпреки че не може да бъде усетен с физическите ни тела, духовният свят е автоматично и неизбежно продължение на земния ни живот. За човечеството той е вечната и изначална родна земя, сътворена от Бог.Духовният свят действително съществува. Това не е свят, съществуващ във фантазиите или във въображението ни. По отношение на духовната реалност нямаме избор. Това не е свят, където можем да отидем, ако искаме, или да откажем да отидем, ако не ни се иска. Тъй както Бог е вечен и непроменлив, духовният свят, който Той сътвори, е също вечен и непроменлив. Тъй както живеем във физическата реалност с физическите си тела и създаваме всякакви връзки с нея, така и в духовния свят продължаваме да живеем с духовните си тела, създавайки и поддържайки близки взаимоотношения с всички явления от духовната реалност.

Връзката между духовното и физическото тяло

Във връзката между духа и физическото тяло на хората духът е по-важен. Физическото тяло съществува около сто години преди да престане да функционира, но духът съществува вечно, преминавайки отвъд времето и пространството. Та нима онзи, който във физическия свят има хубава храна и облекло и живее добре, няма да умре? Ето защо преди да отидете в отвъдната реалност, трябва да постигнете единство между своето физическо и духовно тяло, като живеете земния си живот така, че да удовлетворявате стандартите и на физическия, и на духовния свят.Казано иначе, имате отговорността да усъвършенствате духа си, докато сте във физическото тяло въз основа на ограничения живот в осезаемия, физически свят. Но това не означава, че съвършенството на духовното Аз става автоматично. Единствено ако сте постигнали пълно единство между духа и тялото по време на земния си живот, т.е. изразявате истинската любов чрез действията си, вашето духовно Аз може да съзрее напълно.
Госпожи и господа,За да узрее и бъде прибран в хамбара за есента, плодът първо трябва да израсте през пролетта и лятото, да получи хранителните елементи от природата и нежната любеща грижа на своя собственик. Плодът, отгледан в градината на мързелив и невеж собственик, ще бъде засегнат от какви ли не болести и ще бъде повлиян от лошото време. Накрая ще падне от дървото преди да е узрял или ще бъде изхвърлен, защото е червясал. Въпреки че все пак е плод, той е различен от другите плодове, тъй като никога няма да е достатъчно добър за продан на пазара.Плодът, който е напълно узрял на дървото, автоматично ще отиде в хамбара на собственика. Животът във физическия свят може да се оприличи на такова дърво. Затова единствено когато духът на човека е достигнал съвършенство по време на живота във физическия свят, той може автоматично да влезе в Небесното царство на нематериалния духовен свят. С други думи, човек ще влезе в Божието Небесно царство автоматично единствено когато се е квалифицирал за това и се е радвал на живот в Небесното царство на земята, живеейки като напълно зряла личност във физическото си тяло.Докато живеете на земята, без изключение всяко ваше действие и постъпка се записват върху духа ви и биват съпоставени със стандарта на обществените Небесни закони. И тъй, ще влезете в духовния свят във формата на своето ‘духовно Аз’, върху което със сто процента точност е записан животът ви на земята. Духът ви ясно ще показва дали сте водили зрял живот в доброта или червясал, гнил живот в греховност. Това означава, че Бог няма да ви съди. Вие ще бъдете собственият си съдия. Ако човек осъзнава това удивително правило на Небето, дали дните на живота му ще бъдат прекарани в егоизъм и аморалност, отдавайки се на изкушенията на сатана и следвайки единствено удоволствията? Не, точно обратното, дори с риск за земния си живот човек би се въздържал да наранява и оставя белези по духовното си тяло. Моля ви, помнете тази истина: дали сте се запътили към Небето или ада, се определя от вашите мисли, думи и поведение във всеки един момент.Това обаче не означава, че духът си има отделен живот или че може да изразява истинска любов чрез своите собствени действия. Духовната ви същност израства, съзрява и достига съвършенство единствено във физическото тяло чрез живот на земята, който въплъщава истинската любов и създава хармонична връзка на даване и получаване между вашия дух и тяло.Както и да погледнете, не можете да отречете, че външната и вътрешната ви същност са в постоянен конфликт и борба. Още колко дълго ще позволявате да продължава тази борба? Десет години? Сто години? От друга страна, не можем да отречем, че има установен ред за всички форми на съществуване във Вселената. Това ни показва, че Бог не сътвори хората в настоящото състояние на конфликт и безредие. Трябва да знаете, че ваш дълг и отговорност е да отхвърляте всички изкушения, отправени към външната ви същност – физическото тяло, и да постигнете победа в живота, като следвате пътя, който ви сочи вътрешната ви същност – вашата съвест. Небесната съдба ще бъде с онези, които водят живота си по този начин. Те ще постигнат съвършенство на духовната си същност.

Границата между Небето и ада

Госпожи и господа, Какви места са Небето и адът? Какви хора отиват на Небето? Ако то наистина съществува, къде би трябвало да бъде? Би ли било извън галактиката,от другата страна на небето? Или то е само продукт на нашето въображение? Това са въпроси, които всеки си е задавал поне веднъж в живота.Кратко казано, Небето е свят, преизпълнен с Божията истинска любов. Истинската любов е неговата ос. Истинската любов е навсякъде – и във външния израз, и във вътрешния замисъл. Животът на всички е изпълнен с истинска любов от начало до край. Хората на Небето се раждат чрез истинската любов, живеят в обятията на истинската любов и следват пътя на истинската любов до деня, когато преминат в отвъдния свят, т.е. в духовния свят. Небето е един естествен свят, където всички хора живеят един за друг. Следователно, в този свят никъде не могат да бъдат открити антагонизъм и завист. Това не е свят, управляван от пари, позиция и власт. На Небето успехът на всеки човек представлява успех за цялото; това, което се харесва на индивида, е в синхрон с цялото, а радостта на отделния човек представлява радост за всички.Небето е свят, изпълнен с въздуха на истинската любов, където всички дишат такава любов. Животът пулсира в ритъма на любовта, навсякъде и през цялото време. Гражданите на Небето са свързани един с друг чрез общата си принадлежност към Божията потомствена линия. Там целият свят и населяващите го хора са свързани в неразривно единство както клетките на нашите тела. Истинската любов, любовта, представляваща Божията същност, е единствената управляваща сила на Небето. Така че и Бог съществува заради истинската любов.

Живот на истинска любов

Какво представлява истинската любов? Същността на истинската любов е да дава и да служи на другите. Истинската любов дава, забравя, че е дала и продължава да дава непрестанно. Тя дава с удоволствие. Тя е сърце на радост. Откриваме я в любещото сърце на една майка, която люлее бебето си на ръце и го кърми. Истинската любов е жертвоготовна любов, както при предания син, чието най-голямо удовлетворение е да помага на родителите си. Бог сътвори Вселената, мотивиран именно от такава любов: абсолютна, уникална, непроменлива и вечна, инвестираща всичко без очакване или условие да получи нещо в замяна.
Госпожи и господа,Истинската любов е изворът на Вселената. Веднъж след като човек я притежава, тя го прави център и господар на Вселената. Истинската любов е коренът на Бог и е символ на Неговата воля и мощ. Когато сме свързани помежду си чрез истинската любов, можем да бъдем заедно завинаги, като радостта от взаимната компания се увеличава непрестанно. Магнетизмът на истинската любов прави всички неща във Вселената на наше разположение, дори Бог ще дойде и ще живее в нас. Нищо не може да се сравни със стойността на истинската любов. Тя има силата да накара да изчезнат всички бариери, създадени от грешните хора – националните, расовите, дори и религиозните. Ето защо живот, живян за благото на другите, живот на истинска любов, е абсолютната предпоставка да се влезе в Небесното царство.Но погледнете света, в който живеем днес. Хората са попаднали в капана на крайния егоизъм и ламтят за материални печалби. Загубили са всякакво чувство за това какво е ценно и са затънали в бездните на самодоволството и упадъка. Светът е пълен с алкохолици. Сякаш наркотиците и свободният секс не са достатъчни. А има и хора, които вършат кръвосмешение – акт, непознат в света на животните – и все още живеят с високо вдигнати глави. Светът се е превърнал в място, където зверове с човешки лица се разхождат свободно, дори след като са насилили жени – баби, майки, съпруги, дъщери. Размяната на партньорите при семейните двойки е широко разпространена. Такива ситуации без съмнение са върха на моралния упадък и израз на най-низшите грехове. Този свят се е превърнал в ад на земята, където дори не може да се мечтае за съвършения свят, олицетворяващ идеала, замислен от Бог по време на сътворението.

Резултатите от грехопадението

Всички тези проблеми се коренят в Грехопадението на Адам и Ева, нашите първи предци. В процеса на израстване до съвършенство в края на периода на растеж Адам и Ева, изкушени от сатана, са имали преждевременна сексуална връзка. Грехопадението представлява забранен сексуален контакт между мъжа и жената. Това е причината през хилядолетията човечеството да продължава да извършва такива непристойни предателски действия, които са като остър нож в Божието сърце. Хората не могат да избягат от сферата на грешната потомствена линия.
Госпожи и господа,Мъжът или жената са само половината от едно цяло. Така ни е създал Бог. По тази причина Той е разменил позициите на собствениците на репродуктивните органи, органите на любовта. Собственикът на женския орган е съпругът, а собственикът на мъжкия орган е съпругата. Единствено когато са изпълнени с любов един към друг, партньорите могат да застанат взаимно един спрямо друг в позицията на собственик. С други думи, всеки човек без изключение, когато чрез брака си подсигури позицията на собственик, се превръща от половин човек в пълноценно човешко същество.Сексуалният орган на човека е най-свещеното място. Там е дворецът на живота, където е посято семето на живота; дворецът на любовта, където цветето на любовта разцъфтява, и дворецът на потомствената линия, където се ражда нейният плод. Въз основа на този абсолютен сексуален орган се пораждат абсолютната потомствена линия, абсолютната любов и абсолютния живот и така се стига до абсолютна хармония, абсолютно единство, абсолютно освобождение и абсолютен покой.Каква е причината да се опитваме да възстановим позицията на собственик на репродуктивните органи? За да можем от тази позиция да притежаваме любовта на Бог. Той е субектът на трите велики вида любов. Като собственик на Вселената Той е истински учител, истински собственик и истински любящ родител. Това оформя основата на възгледа за “трите велики субекта”. Всички тези учения и истини са създадени чрез живота на истинското семейство-модел и с неговото разрастване обществото, нацията, светът и дори Вселената ще бъдат преобразени в Царство на мира, основаващо се на идеалното семейство-модел. Но поради грехопадението първият Адам загуби първоначалната, истинска потомствена линия и в следствие на това не успя да създаде първоначалната съпружеска двойка и семейство. Адам, който трябваше да стане истински учител, истински родител и истински цар, наследи потомствената линия на сатана и изпадна в позицията на грешен учител, грешен родител и грешен цар. Когато мислим за това, разбираме, че причината Исус да дойде тук на земята не е друга, а да възстанови грехопадението. Ако Исус, който идва като втори Адам, не беше загубил живота си на кръста, той щеше да възстанови първоначалната потомствена линия на Бог, която няма връзка с грехопадението. Щеше да поправи грешката на първия Адам, да създаде истинско семейство като Спасител на човечеството и да основе на земята изначалната човешка родина, т.е. царството, олицетворяващо идеала за мир - Небесното царство на земята. Но неговите последователи, юдейските лидери и водачите на Израилевата нация – всички те, не разпознаха Христос и тяхното неверие бе причината животът на Исус да приключи по такъв окаян и трагичен начин.Познавал ли е някой печалното сърце на Исус, който трябваше преждевременно да напусне земята и да остане без потомство? Въпреки че са минали 2000 години християнска история, дали е имало християнин, който да си е представял тъжните обстоятелства около Исус? Исус си замина внезапно, оставяйки след себе си малко следи и обещанието, че ще се върне отново. Въпреки че Неговото тяло отдавна е погребано и се е превърнало в прах, волята, която Бог се е опитвал да осъществи чрез Него, най-накрая е в процес да бъде изпълнена в това време – в края на човешката история, чрез Истинските Родители, които получиха печата на Небето и се появиха на земята.Животът на преп. Мун, чиято задача е да завърши мисията на Истинските Родители, е бил живот на тъга, белязан от неописуемо страдание и преследване.Третият Адам – Истинският Родител, трябва да изплати и напълно да възстанови всички провали на първия и втория Адам. Той е призван да завърши не само мисията на Спасителя, Месията и Господа на Второто пришествие, но и мисията на всички онези централни личности, които полагат основите на различните религии.Наподобявайки процеса, чрез който Бог сътворява Вселената, животът на Истинския Родител представлява велико дело по пресътворението на човечеството – процес, в който не се допуска и най-малката грешка. Това е самотен курс, който никой не може да разбере напълно.Това е курс, който отведе Истинския Родител надолу по трънливия път през пустошта – път, който трябваше да следва напълно сам. Дори и Бог не можеше да му даде Своето признание. Застанал много пъти между живота и смъртта, дори повръщайки кръв, той въпреки всичко трябваше като феникс да се изправи отново, за да остане верен на обещанието си пред Бог.Въпреки че бе невинен, преп. Мун трябваше да претърпи несправедливо лишаване от свобода шест пъти: за това, че на младини, когато учеше в Япония, работеше в тайното движение за независимост; за това, че разпространяваше Божията воля в Пхенян, който бе под комунистическо управление веднага след постигането на независимостта в Корея; по време на управлението на Сънг-ман Ли, след като Корея се бе възродила като свободна нация; и нещо повече, дори в Съединените щати, които гордо се изтъкват пред света като модел за демокрация. Кой на тази земя би могъл да разбере живота на преп. Мун? Това бе живот на нещастие, което той понасяше, стиснал зъби, само и само да може да утеши Бог и да донесе спасение на грешните хора по света, които страдат в сферата на смъртта. Преп. Мун споделя, че дори и сега, ако някой надникне в сърцето му и изрече дума на съчувствие, би се разплакал и сълзите му биха се превърнали във водопад.

Небето започва от семейството

Госпожи и господа,Грешната епоха на възстановяване чрез изплащане, Епохата преди идването на Небето, вече е отминала и епохата на конституционно управление, водено от Небесния закон – времето след идването на Небето, е вече при нас. Вие живеете сега във време на милост, в което, след като получите брачна Благословия от Истинските Родители, промените потомствената линия и водите живот без сянка на поквара, автоматично можете да влезете в Небесното царство. Това означава, че ако създадете истинско семейство на земята и водите Небесен живот, когато умрете, животът ви ще бъде свързан с Небесното царство на Бог и ще се радвате на вечен живот.Затова в своето семейство трябва да служите на Бог като на Баща във най-висока позиция. Всички трябва да станете Негови деца, да създадете връзка на родител-дете с Бог и да усъвършенствате характера си, като живеете и споделяте всичко заедно с другите, с които сте свързани чрез Божията потомствена линия. Или с други думи, ви призовавам да живеете като Божии партньори в любовта.Небесното царство трябва първо да бъде постигнато на земята. Това означава, че Небесното царство, изградено в материалния свят, е предпоставка за създаването на Небесно царство в нематериалния свят. Небето не е свят някъде във Вселената, от другата страна на галактиката, нито пък е плод на човешкото въображение. Става дума за истинско Небесно царство на земята! Но то може да бъде създадено, ако водите живот, изразяващ истинската любов. Когато напуснете физическия свят, въз основа на живота си тук на земята, вие автоматично влизате в Небесното царство на духовния свят. Това означава, че само когато водите Небесен живот на земята, ще можете да имате такъв живот и на Небето. Само плод, който напълно е узрял на дървото, може да бъде съхранен като плод от най-добро качество. Затова ви и казвам, че физическият живот не бива да бъде свързан с постъпки, водещи към ада, т.е. плодът не бива да червясва, докато е още на дървото. Никога не бива да забравяте, че вие самите чрез живота си на земята определяте дали ще отидете на Небето или в ада.

Семейство от три поколения, живеещи в хармония

Госпожи и господа, семейството ни дава модела как да живеем заедно в хармония. Семейството, в което родителите и децата се обичат и уважават, съпругът и съпругата са изпълнени с взаимно доверие и любов, а братята и сестрите се уповават и разчитат един на друг и всички живеят заедно като едно, е идеалното семейство-модел. Това означава, че трябва да създадете истинско семейство, в което се корени, расте и дава плодове дървото на истинската любов.В такива семейства живеят и се простират корените на историята и Небесното царство. Тук почиват и корените на вечния царски авторитет . Корените на миналото, настоящето и бъдещето се представят съответно от дядото и бабата, родителите и децата. Коренът на миналото представлява духовния свят; коренът на настоящето е палатът, представляващ днешния свят; а коренът на бъдещето издига внуците като принцове и принцеси. Такова семейство е дворецът на мира, представляващ хармонията на двата свята – духовния и физическия. Трите поколения от дядо и баба, родители и внуци трябва да живеят заедно като едно семейство, служейки на вечно съществуващия Бог. Трябва да знаете, че отговорността на родовите месии, мисията на посланиците на мира и желанието на Бог е да се стремим към този семеен идеал и да създадем семейства, които представляват Нацията на космическия мир и единство (Чон Ил Гук), т.е. Божието царство. Това означава, че се нуждаем от движение, което гради общество, основаващо се на взаимозависимост, съвместно благоденствие и универсално споделяни ценности. Трябва да превърнем човечеството в едно велико семейство, като повалим стените в нашите сърца и премахнем дори и границите между нациите. Това движение започва от едно семейство. Ето защо всеки от нас трябва да помни, че провидението го зове да създаде и установи истинско семейство. Това е начинът, по който можем да развием и установим царството на космическия мир тук на земята. Създайте семейства, за които Бог да копнее и при които да може да се завърне, след като е бил някъде другаде. Подгответе семейства, които Бог може свободно и с радостно сърце да посещава, тъй както родител отива в дома на своите деца. Това именно означава да живеете в служба и с грижа за Бог.В такива семейства Бог е вертикалният субект на съвестта, а вашият дух, следвайки този вертикален субект, заема позицията на субект спрямо тялото и осъществява единството на тялото с духа. В тези семейства биват усъвършенствани четирите велики сфери на любовта, т.е. четирите велики сфери на сърцето – родителската любов, съпружеската любов, детската любов и братско-сестринската любов. Именно такова семейство обединява в едно всички посоки – горе, долу, ляво, дясно, отпред, отзад, и поддържа непрестанно сферично движение. Ако целият свят се изпълни с такива истински семейства, светът ще се ръководи и подчинява на Небесните принципи и закони, без да има нужда от адвокати и прокурори, та дори и съдии. Замислете се! Кой най-добре ще знае какво добро и лошо сте направили? Това са вашите дядо, баба, родители, съпруг, съпруга или деца.Има ли нещо, което не може да се разреши в семейството? Когато в живота на родителите и децата, съпруга и съпругата, по-големите и по-малките братя и сестри се въплъщава моделът на живот за другия, каква ще е тази грешка, която не може да бъде простена, как би могло да има възможност за престъпление? Светът, ръководен от Небесните принципи и закони, е един естествен свят. Това е свят без стени, свят на истина и смиреност пред принципите. Това е свят на обедното слънцестоене , свят без сянка на поквара, свят на абсолютни ценности.
Почитаеми представители на Федерацията на монголските народи, Всички ние трябва да отвърнем с благодарност и прослава на Бог и Истинските Родители за просветлението относно изключителната провиденческа епоха, в която живеем. Мисията на Федерацията на монголските народи сега е съвсем ясна. Служейки на Федерацията за вселенски мир, вертикалния Авел, и на религиозната и национална сфера в света – хоризонталния Авел, Федерацията на монголските народи трябва да застане в позицията на Каин и да работи като централна фигура в създаването на световно царство на идеала за мир. Сега вие навлизате в епоха на освобождение и завършена вътрешна свобода, която е епоха на сърцето на четвъртия Адам. С други думи това е Епоха след идването на Небето. Това е време, в което казано метафорично слънцето е точно над главата, без да хвърля сянка. Това означава, че епохата преди Небето – Стария, Новия и Завършения Завет – вече преминава. Тези епохи изискваха възстановяване и неизмерими изкупления при пресътворяването на идеала. Днешната епоха съответства на епохата, предшестваща провала на Адам да създаде първоначалния идеален свят. Това е епоха на истинска любов, която е всеобхващаща, всемогъща и с пълен авторитет; епоха на сферата на сърцето, в която духовният свят и физическият свят са свързани заедно като едно цяло с център Истинските Родители, Царя и Царицата на мира. С други думи това е Царство на мира и единството на Небето и Земята.Станете истински принцове и принцеси, които живеят заедно с Бог – вечния Цар на мира, и Му служат като на свой Истински Родител. Нека дадем възможност на Федерацията на монголските народи да прерасне във Федерация на монголската потомствена линия. С тази цел приемете брачната Благословия от Истинските Родители и по този начин завършете промяната на своята кръвна линия. Моля ви, вземете присърце тази мисия, дадена ви от Бог, и станете истински господари при изграждането на Царството на космическия мир и единство.

Нека Бог дарява със Своята милост вас, вашите семейства и вашата нация.
Благодаря ви!

Царският авторитет (или сан) се установява чрез създаването на семейство, което принадлежи на Божията потомствена линия и което обединява в себе си три поколения – дядо и баба, родители, внуци. Дядото и бабата представляват изначалния царски сан, т.е. Бог, а също така миналото и добрите предци в духовния свят. Бащата и майката са Цар и Царица, представляващи настоящето. А внуците са принцове и принцеси, носещи надеждата за бъдещето.
Тъй както няма сянка при обедното слънцестоене (в някои части на света), така и в нашия живот, когато сме в синхрон с Божията воля, няма да има сянка на поквара.

МИРНИЯ ИДЕАЛЕН СВЯТ

Послание за мир № 9
БОЖИЕТО ИДЕАЛНО СЕМЕЙСТВО И ЦАРСТВОТО НА МИРНИЯ ИДЕАЛЕН СВЯТ III

Послание на Истинските Родители, изнесено от 120 посланици за мир по време на световна обиколка, започнала от 22 октомври и продължила до 20 декември 2006 г. в общо 14 400 града на 120 нации (Бел. ред)

Уважаеми посланици на мира, лидери от всички сфери на човешкия живот, високопоставени гости от страната и чужбина, обични благословени семейства !
Преди всичко бих желал искрено да благодаря на всички вас за усилията да работите за постигането на мир за цялото човечество и особено за това, че подкрепяте Федерацията за вселенски мир. Както може би знаете, през 2004 г. с церемония на коронация в сградата на сената на Съединените щати и в парламента на Корея получих признание като Цар на мира, след което на 12 септември 2005 г. основах Федерацията за вселенски мир в Ню Йорк. Въз основа на тези победи на 13 юни тази година проведохме церемонията по влизане в Двореца на мира – Чон Джонг Гунг , и коронация на Истинските Родители като Цар и Царица на космическия мир. Всичко това бяха стъпки към основаването на субстанциалното Небесно царство на земята – Чон Ил Гук .

Госпожи и господа, веднага след учредяването на Федерацията за вселенски мир се отправих на световна обиколка с речи, която ме отведе в 120 страни. Моята съпруга, д-р Хак Ча Хан Мун, наследи победата от тази първа световна обиколка и продължи успешно нататък, като обиколи 180 нации, провъзгласявайки Божието послание в качеството си на Истински Родители. Чрез тази обиколка, която я отведе по целия свят през изминалите шест месеца, тя и нашите синове непрестанно работиха заедно, като осъществиха провидението за ‘сътрудничество между майка и син ’. Тя като Истински Родител, придружена от Истински Деца, заедно провъзгласяваха Словото и проведоха церемонии на Благословия за световен мир . По този начин тя възстанови и предложи пред Небето сферата на потомствената линия и сферата на единство между Каин и Авел, които Ева – майката на първото човешко семейство – изгуби.

Госпожи и господа, на 20 август тази година, се навършиха двадесет и една година от освобождаването ми от затвора Денбъри в Съединените щати, което бе последното от общо шест несправедливи лишавания от свобода, които трябваше да понеса през живота си. Моето излизане от затвора на този ден означаваше победа над трудностите на затворническия живот на световно ниво и постигане на сфера на освобождение и пълна свобода. За да отбележа този забележителен ден и да приветствам и поздравя съпругата си по случай завръщането й от току-що приключената световна обиколка от речи, организирах глобална обществена среща за мир в Корея. На това събитие се събраха повече от тридесет хиляди ключови лидери, представляващи 1.2 милиона посланици на мира и лидери от 120 нации, които още веднъж потвърдиха своята решителност да работят за световния мир.
Въз основа на успеха на това провиденческо събитие и в качеството си на Цар на космическия мир отивам до всяко кътче на света с три поколения от семейството на Истинските Родители, за да провъзглася това послание. То съдържа тайните на Небето, които Бог изпраща за човечеството в тази Епоха след идването на Небето .
Изтъкнати лидери, можете ли да почувствате пламенното сърце, с което съм се отправил на тази световна обиколка? Приближавайки се до осемдесет и осмата си година, не знам кога и къде може да поема по пътя към отвъдното. Като започвам тази световна обиколка, аз вече съм поставил живота си на карта и може да се окаже, че тя ще ми бъде последната. Разкривам Небесните тайни. Това може да са последните думи, които Истинският Родител, появил се с Небесния печат , оставя на човечеството. Искрено моля да отворите сърцата си и да запечатате това Небесно послание в тях. Моля се да имате мъдростта да издигнете тези слова като стандарт в своя живот и да ги предавате на вашето семейство и род, потомците си и хората във вашата общност.

Госпожи и господа, моята реч днес отново е озаглавена „Божието идеално семейство и Царството на мирния идеален свят”, защото това е обобщение на Божественото учение, което предадох на 6.5 милиарда хора по света през изминалата година. Тя ще ви напомни още веднъж за вашата роля и мисия от гледна точка на Божието провидение и за значимостта на епохата, в която живеем.

Появата на Федерацията за вселенски мир

Госпожи и господа, през историята хората непрестанно са полагали усилия за постигане на мир. Вземете за пример противопоставянето между демокрацията и комунизма. Всяка една от страните се стремеше да постигне мир според своите условия, но те не можаха да разрешат основните разлики помежду си, които са свързани с въпросите за човешките права, свободата и равенството. Но все пак, от гледна точка на Божието провидение комунизмът и демокрацията са като деца, изгубили своите родители. Двете се разделиха съответно в позициите на Каин и Авел и попаднаха в оковите на братския конфликт

Всички движения за мир през историята са се сблъсквали с ограничения и провал. Ето защо Обединените нации, създадени с прекрасната мечта за осъществяване на световен мир, днес трябва да се изправят пред своите вродени ограничения и да признаят, че не могат да продължат да дават надежда на човечеството. Казано простичко, ООН бе създадена през епохата преди времето, в което Небето можеше пряко да се включи в развитието на Божието провидение в историята.
Напълно по силите на Федерацията за вселенски мир е да изпълни мисията си да обедини Небето и Земята и да създаде Царството на мирния идеален свят. Тя представлява Божията победа, плода от кръвта, потта и сълзите на Истинските Родители. Затова и Федерацията за вселенски мир е надеждата на човечеството. Тя ще изпълнява ролята на Авелов-тип партньор спрямо съществуващите Обединени нации в обновлението на организацията и ще осигури лидерство за новия суверенитет на вселенски мир, известен като Чон Ил Гук. Моля ви, имайте предвид, че ви е поверена Небесната мисия да изградите на практика Божията родина, което не е нищо друго, а идеалът, който Бог замисляше по време на сътворението.

Божията цел при сътворението

Уважаеми световни лидери, каква мислите е Божията крайна цел, поради която Той сътвори човешките същества? Казано простичко, това е да преживее радост, като се свързва с идеални семейства, изпълнени с истинска любов. Какво е идеалното семейство? На първо място, всеки човек в семейството е господар на истинската любов. Когато Бог сътвори човешките същества, Адам бе създаден да представлява всички мъже, а Ева – всички жени. Намерението на Бог бе те да станат господари на истинската любов. Най-бързият начин да развият характер на истинска любов бе като установят връзка на родител-дете с Бог, така че да живеят с Него, служейки му като на свой баща. Те трябваше да живеят с Бог като едно семейство.
Бог сътвори Адам и Ева като първи предци на човечеството, за да изградят идеално семейство и да установят идеала за мира. Бог напълно посвети Себе Си да ги отгледа като Свои син и дъщеря, свързани с Него чрез истинска любов, истински живот и истинска потомствена линия.
Ето защо ако Адам и Ева бяха постигнали лично съвършенство, както бе Божията воля, т.е. ако бяха постигнали съвършенство на характера си и с Божията благословия бяха встъпили в съпружески връзки, то тогава щяха да постигнат пълно единство с Бог. Той щеше да обитава техния съюз и техните деца щяха да са свързани със светия ред на любовта и щяха да се радват на пряка връзка с Бог като техен Родител. С други думи, сватбата на съвършените Адам и Ева щеше да бъде сватба за самия Бог. Бог завинаги си остава Бог, но Адам и Ева имаха възможността да станат Неговото въплъщение. Адам и Ева щяха да станат Божието тяло и Той щеше да се настани в тяхното съзнание и сърце, за да стане Истинският Родител на човечеството както в духовния, така и във физическия свят.

Значимостта на потомствената линия

Знаете ли какво е носило най-много болка на Божието сърце, причинявайки му най-голяма мъка през дългата история от грехопадението на Адам и Ева? Бог загуби Своята потомствена линия. С нея Той загуби основата за братство между хората и дори и правото си на господство над Творението. Божията потомствена линия е по-ценна дори от самия живот. Без нея плодовете на истинския живот и истинската любов никога няма да съзреят. Вместо това се превръщат в плодове на сатана без да имат каквато и да било връзка с Небето. От тях водят началото си шестте и половина милиарда хора, които сега населяват земята.

Госпожи и господа, потомствената линия е по-важна от живота и по-ценна от любовта. Животът и любовта се сливат в едно и създават потомствена линия. Потомствената линия не може да се създаде, ако липсва животът или любовта. Ето защо измежду трите – любов, живот и потомствена линия – потомствената линия е плодът. Божията потомствена линия съдържа семето на истинската любов. Тя носи истинския живот. Божията потомствена линия предоставя контекста и средата за истинския живот.
Ето защо, за да станем идеалните хора, замислени от Бог, т.е. хората с идеален характер, и за да създадем идеални семейства, първо трябва да сме свързани с Неговата потомствена линия. Ако продължим в светлината на тези разсъждения, единствено когато сме свързани с Божията потомствена линия, е възможно да създадем Божията родина, идеалната нация. Единствено когато сме свързани с Божията потомствена линия, е възможно да установим Царството на мирния идеален свят.
Моля, съхранете значението на потомствената линия в своите сърца. Сега не мога достатъчно да наблегна на това. Родословната линия е толкова значима, защото връзката родител-дете е най-възвишената и най-важната от всички, а потомствената връзка между родителя и детето е единственият начин, чрез който Божията потомствена линия може да бъде предадена и продължена завинаги. Трябва да сте наясно по този въпрос.
Вместо това грешната любов, грешният живот и грешната потомствена линия плъзват по земята. Божията любов, живот и потомствена линия попадат в ръцете на прелюбодееца сатана, врага на любовта. Небето и Земята бяха задушени и превърнати в ад. Светът стана окаяно място, далеч от Божието присъствие. И въпреки това човечеството до ден днешен живее в невежество по тези въпроси. Хората се заблуждават и вярват, че потомствената линия на врага е животоспасяващата нишка, от която зависи светът. Това е окаяната истина за човечеството, произлизащо от грехопадението. Ето защо считаме този свят за ад на земята. Бог гледа на трагичното човешко положение със сърце, пълно с болка.
Освен това, когато поради грехопадението сатана придобива контрол над потомствената линия, той също си присвоява правото на по-голям син и правото на господство. Бог е като баща, който работи и се поти през целия си живот, за да натрупа блага за своите деца, а някакъв крадец му отнема всичко само за една нощ. Кой може да разбере тъжното и изпълнено с болка Сърце на Бог? Той загуби Своята потомствена линия, загуби децата Си и бе принуден да предаде на сатана господството над нациите и света.

Госпожи и господа, животът на преп. Мун, чиято задача е да завърши мисията на Истинските Родители, е бил живот на тъга, белязан от неописуемо страдание и преследване. Третият Адам – Истинският Родител, трябва да изплати и напълно да възстанови всички провали на първия и втория Адам. Той е призван да завърши не само мисията на Спасителя, Месията и Господа на Второто пришествие, но и мисията на всички онези централни личности, които полагат основите на различните религии.
Наподобявайки процеса, чрез който Бог сътворява Вселената, животът на Истинския Родител представлява велико дело по пресътворението на човечеството – процес, в който не се допуска и най-малката грешка. Това е самотен курс, който никой не може да разбере напълно.
Това е курс, който отведе Истинския Родител надолу по трънливия път през пустошта – път, който трябваше да следва напълно сам. Дори и Бог не можеше да му даде Своето признание. Застанал много пъти между живота и смъртта, дори повръщайки кръв, той въпреки всичко трябваше като феникс да се изправя отново, за да остане верен на обещанието си пред Бог.
Въпреки че бе невинен, преп. Мун трябваше да претърпи несправедливо лишаване от свобода шест пъти: за това, че на младини, когато учеше в Япония, работеше в тайното движение за независимост; за това, че разпространяваше Божията воля в Пхенян, който бе под комунистическо управление веднага след постигането на независимостта в Корея; по време на управлението на Сънг-ман Ли, след като Корея се бе възродила като свободна нация; и нещо повече, дори в Съединените щати, които гордо се изтъкват пред света като модел за демокрация. Кой на тази земя би могъл да разбере живота на преп. Мун? Това бе живот на нещастие, което той понасяше, стиснал зъби, само и само да може да утеши Бог и да донесе спасение на грешните хора по света, които страдат в сферата на смъртта. Преп. Мун споделя, че дори и сега, ако някой надникне в сърцето му и изрече дума на съчувствие, би се разплакал и сълзите му биха се превърнали във водопад.
Има само един начин да се възстановят потомствената линия, правото на първородния син и правото на господство. Този начин е да се подчини естествено сатана, да бъде накаран да се предаде доброволно. Каква е тайната, за да се постигне това? Възможно е единствено чрез силата на истинската любов, когато обичаме нашите врагове повече, отколкото обичаме собствените си деца.

Истинска любов

Какво представлява истинската любов? Същността на истинската любов не се открива, като караме другите да ни служат, а като даваме, служим и живеем за другите. Това е любов, която дава, забравя, че е дала, и продължава да дава безкрайно. Това е любов, която дава с удоволствие. Това е сърцето на радостта. Това е любовта на майката, която е прегърнала бебето в обятията си и го кърми. Това е любовта, изразена чрез саможертва, когато детето с радост проявява синовна преданост към своите родители.
Когато сме свързани в истинска любов, ние можем да бъдем завинаги заедно, защото това е любов, която привлича не само Вселената, но и самия Бог. Нищо не може да се сравни със стойността на истинската любов. Тя има силата да премахне националните, расовите и дори религиозните граници, създадени от грешното човешко потомство.
Основните характеристики на истинската любов са, че тя е абсолютна, уникална, непроменлива и вечна, така че който практикува Божията истинска любов, ще живее с Бог, ще споделя Неговото щастие и ще се радва на правото да участва като равен в Неговото дело. Ето защо живот, живян за благото на другите, живот на истинска любов, е абсолютната предпоставка да се влезе в Небесното царство.

Духовният свят действително съществува

Госпожи и господа,
Човешкото съзнание е по-извисено от човешкото тяло, а духът е по-извисен от съзнанието. Бог обитава място, по-възвишено от духовния свят, в който нашите духове са предопределени да отидат. Само когато сме станали единно цяло с Бог в истинска любов, ние сме завършени. Такъв съвършен човек може да е малък индивид, но представлява цялата история и всички потенциални бъдещи взаимовръзки, така че може да се каже, че притежава безкрайна стойност.
Веднъж проумели тази космическа стойност, осъзнаваме, че животът ни трябва да бъде воден от нашия дух и живян в негова служба.
Затова вашата съвест знае и усеща не само всяко действие, което вършите, но и всяка мисъл, която имате. Вашата съвест знае за тези неща преди собствените ви учители, родители и дори преди Бог. Така че ако живеете в абсолютно покорство пред заповедите на своята съвест, която е вашият учител за вечността, вечният живот ви е напълно гарантиран. Така Бог е сътворил нещата.
Когато разглеждаме структурата на човешките същества от един друг ъгъл, можем да разберем, че Бог ни е сътворил като битиета с двойки характеристики. Той сътвори нашите физически тела като умален вид на материалния, осезаем свят, а нашите духовни тела като представители и господари на нематериалния свят. И тъй, човек е замислен да живее около сто години във физическия свят, а след като физическото тяло спре да функционира, духът му преминава естествено и автоматично в нематериалния духовен свят. Въпреки че не може да бъде усетен с физическите ни тела, духовният свят е автоматично и неизбежно продължение на земния ни живот. За човечеството той е вечната и изначална родна земя, сътворена от Бог.
Духовният свят действително съществува. Това не е свят, съществуващ във фантазиите или въображението ни. По отношение на духовната реалност нямаме избор. Това не е свят, където можем да отидем, ако искаме, или да откажем да отидем, ако не ни се иска. Тъй както Бог е вечен и непроменлив, духовният свят, който Той сътвори, е също вечен и непроменлив. Тъй както живеем във физическата реалност с физическите си тела и създаваме всякакви връзки с нея, така и в духовния свят продължаваме да живеем с духовните си тела, създавайки и поддържайки близки взаимоотношения с всички явления от духовната реалност.

Връзката между духовното и физическото тяло

Във връзката между духа и физическото тяло на хората духът е по-важен. Физическото тяло съществува около сто години преди да престане да функционира, но духът съществува вечно, преминавайки отвъд времето и пространството. Та нима онзи, който във физическия свят има хубава храна и облекло и живее добре, няма да умре? Ето защо преди да отидете в отвъдната реалност, трябва да постигнете единство между своето физическо и духовно тяло, като живеете земния си живот така, че да удовлетворявате стандартите и на физическия, и на духовния свят.
Казано иначе, имате отговорността да усъвършенствате духа си, докато сте във физическо тяло въз основа на ограничения живот в осезаемия, физически свят. Но това не означава, че съвършенството на духовното Аз става автоматично. Единствено ако сте постигнали пълно единство между духа и тялото по време на земния си живот, т.е. изразявате истинската любов чрез действията си, вашето духовно Аз може да съзрее напълно.

Госпожи и господа,
За да узрее и бъде прибран в хамбара за есента, плодът първо трябва да израсте през пролетта и лятото, и да получи хранителните елементи от природата и нежната любеща грижа на своя собственик. Плодът, отгледан в градината на мързелив и невеж собственик, ще бъде засегнат от какви ли не болести и ще бъде повлиян от лошото време. Накрая ще падне от дървото преди да узрее или ще бъде изхвърлен, защото е червясал. Въпреки че все пак е плод, той е различен от другите плодове, тъй като никога няма да е достатъчно добър за продан на пазара.
Плодът, който е напълно узрял на дървото, автоматично ще отиде в хамбара на собственика. Животът във физическия свят може да се оприличи на такова дърво. Затова единствено когато духът на човека е достигнал съвършенство по време на живота във физическия свят, той може автоматично да влезе в Небесното царство на нематериалния духовен свят. С други думи, човек ще влезе в Божието Небесно царство автоматично, единствено когато се е квалифицирал за това и се е радвал на живот в Небесното царство на земята, живеейки като напълно зряла личност във физическото си тяло.
Докато живеете на земята, без изключение, всяко ваше действие и постъпка се записват върху духа ви и биват съпоставени със стандарта на обществените Небесни закони. И тъй, ще влезете в духовния свят във формата на своето ‘духовно Аз’, върху което със 100 процента точност е записан животът ви на земята. Духът ви ясно ще показва дали сте водили зрял живот в доброта или червясал, гнил живот в греховност. Това означава, че Бог няма да ви съди. Вие ще бъдете собственият си съдия.
Ако човек осъзнава това удивително правило на Небето, дали дните на живота му ще бъдат прекарани в егоизъм и аморалност, отдавайки се на изкушенията на сатана и следвайки единствено удоволствията? Не, точно обратното, дори с риск за земния си живот човек би се въздържал да наранява и оставя белези по духовното си тяло. Моля ви, помнете тази истина: дали сте се запътили към Небето или ада, се определя от вашите мисли, думи и поведение във всеки един момент.
Това обаче не означава, че духът си има отделен живот или че може да изразява истинска любов чрез своите собствени действия. Духовната ви същност израства, съзрява и достига съвършенство единствено във физическото тяло чрез живот на земята, който въплъщава истинската любов и създава хармонична връзка на даване и получаване между вашия дух и тяло.
Както и да погледнете, не можете да отречете, че външната и вътрешната ви същност са в постоянен конфликт и борба. Още колко дълго ще позволявате да продължава тази борба? Десет години? Сто години? От друга страна, не можем да отречем, че има установен ред за всички форми на съществуване във Вселената. Това ни показва, че Бог не сътвори хората в настоящото състояние на конфликт и безредие. Трябва да знаете, че ваш дълг и отговорност е да отхвърляте всички изкушения, отправени към външната ви същност – физическото тяло, и да постигнете победа в живота, като следвате пътя, който ви сочи вътрешната ви същност – вашата съвест. Небесната съдба ще бъде с онези, които водят живота си по този начин. Те ще постигнат съвършенство на духовната си същност.

Небесното царство и семейството

Госпожи и господа,
Какво място е Небето? Кратко казано, Небето е свят, преизпълнен с Божията истинска любов. Истинската любов е неговата ос. Истинската любов е навсякъде – и във външния израз, и във вътрешния замисъл. Животът на всички е изпълнен с истинска любов от начало до край. Хората на Небето се раждат чрез истинската любов, живеят в обятията на истинската любов и следват пътя на истинската любов до деня, когато преминат в отвъдния свят, т.е. в духовния свят. Небето е естествен свят, където всички хора живеят един за друг.
Следователно, в този свят никъде не могат да бъдат открити антагонизъм и завист. Това не е свят, управляван от пари, позиция и власт. На Небето успехът на всеки човек представлява успех за цялото; това, което се харесва на индивида, е в синхрон с цялото, а радостта на отделния човек представлява радост за всички.
Небето е свят, изпълнен с въздуха на истинската любов, където всички дишат истинска любов. Животът пулсира в ритъма на любовта, навсякъде и през цялото време. Гражданите на Небето са свързани един с друг чрез общата си принадлежност към Божията потомствена линия. Там целият свят и населяващите го хора са свързани в неразривно единство както клетките на нашите тела. Истинската любов, любовта, представляваща Божията същност, е единствената управляваща сила на Небето. Така че и Бог съществува заради истинската любов.

Госпожи и господа, трябва да се посветите на това да живеете живот на истинска любов. Можете ли да обичате Бог, повече отколкото Адам и Ева Го обичаха? Можете ли да обичате Бог, повече отколкото Исус Го обича? Трябва съвършено да обедините духа и тялото си като напълно въплъщавате в действията си истинската любов. Трябва да установите взаимоотношения на истинска любов с всеки около вас. Казано иначе, трябва да създадете съвършено истинско семейство, състоящо се от три поколения – дядо и баба, родители и деца, които живеят заедно в истинска любов. Направете това на земята и ще бъдете допуснати в Небето.

Семейство от три поколения, живеещи в хармония

Когато търсите изгубеното изначално семейство, трябва да започнете от позицията на усъвършенствания Адам, позицията на усъвършенствания Исус и позицията, представляваща усъвършенстваното Второ пришествие на Господа. Бог ще обитава в такова семейство. Това семейство включва три поколения – дядо и баба, родители и деца, живеещи в хармония. Родителите и децата живеят в служба и на разположение на дядото и бабата, които са историческият корен, представляващ предците.
Семейството ни дава модела как да живеем заедно в хармония. Семейството, в което родителите и децата се обичат и уважават, съпругът и съпругата са изпълнени с взаимно доверие и любов, а братята и сестрите се уповават и разчитат един на друг и всички живеят заедно като едно, е идеалното семейство-модел. Това означава, че трябва да създадете истинско семейство, в което се корени, расте и дава плодове дървото на истинската любов.
В такива семейства живеят и се простират корените на историята и Божието царство. Именно тези семейства полагат основите на Небесното царство на земята. Тук почиват и корените на вечния царски авторитет . Корените на миналото, настоящето и бъдещето се представят съответно от дядото и бабата, родителите и децата. Коренът на миналото представлява духовния свят; коренът на настоящето е палатът, представляващ днешния свят; а коренът на бъдещето издига внуците като принцове и принцеси. Такова семейство е дворецът на мира, представляващ хармонията на двата свята – духовния и физическия.
Трите поколения от дядо и баба, родители и внуци трябва да живеят заедно като едно семейство, служейки на вечно съществуващия Бог. Трябва да знаете, че отговорността на родовите месии, мисията на посланиците на мира и желанието на Бог е да се стремим към този семеен идеал и да създадем семейства, които представляват Нацията на космическия мир и единство (Чон Ил Гук), т.е. Божието царство.
Госпожи и господа, трябва да създадете семейства, които ще липсват на Бог и при които Той ще копнее да се завърне, ако е бил някъде другаде. Трябва да отгледате семейства, в които Бог може да идва свободно като родител, който посещава Своите деца. Това означава да живеем в служба на Бог.
В такова семейство Бог е вертикалният субект на съвестта. Като следва този вертикален субект, съзнанието ви застава в позицията на вертикален субект спрямо вас самите и обединява духа и тялото ви. Това е мястото, където се усъвършенстват родителската любов, съпружеската любов, детската любов и братско-сестринската любов – четирите сфери на любовта или сърцето. Единствено в такова семейство могат да се свържат в едно горе и долу, отпред и отзад, ляво и дясно и така да се поддържа непрестанно кръговото движение. Това води до осъществяване на Божиите вечни идеални семейства-модел и нации-модел, до осъществяване на Божието царство на мира.
Замислете се! Кой най-добре ще знае какво добро и лошо сте направили? Това са вашите дядо, баба, родители, съпруг, съпруга или деца.

Има ли нещо, което не може да се разреши в семейството? Когато в живота на родителите и децата, съпруга и съпругата, по-големите и по-малките братя и сестри се въплъщава моделът на живот за другия, каква ще е тази грешка, която не може да бъде простена, как би могло да има възможност за престъпление? Светът, ръководен от Небесните принципи и закони, е един естествен свят. Това е свят без стени, свят на истина и смиреност пред принципите. Това е свят на обедното слънцестоене , свят без сянка на поквара, свят на абсолютни ценности.

Брачна Благословия чрез междукултурен обмен

Уважаеми госпожи и господа, нашата обвързаност с потомствената линия на сатана е предизвиквала толкова много страдание през историята. Нека дръзко се отправим напред, за да я прекратим и да бъдем присадени към корена на потомствената линия на Истинските Родители. Защо трябва безсмислено да продължаваме да живеем и умираме като диви маслинови дървета? Дивото маслиново дърво, дори и да живее хиляди години, само ще продължи да произвежда семената на повече диви маслинови дървета. Какъв е начинът да избегнем този порочен кръг?
Това става чрез Святата Благословия. Тя предлага благодатта да бъдем присадени към истинското маслиново дърво. Тази церемония на Благословия бе започната от Истинските Родители, които носят на човечеството Божията истинска потомствена линия. Веднъж променили потомствената си линия, вашите потомци естествено ще принадлежат на Божията потомствена линия. Святата Благословия се получава на три етапа – новорождение, възкресение и вечен живот. Веднъж получили Святата Благословия на Истинските Родители, можете да родите чисто, безгрешно потомство и да изградите идеално семейство.
Най-добрият начин е да получите Святата Благословия с партньор от друга раса, националност или религия. Това наричам брачна Благословия чрез културен обмен. Тези бракове допринасят за осъществяване на огромната задача да се преодолеят расовите, културните, националните, етническите и религиозните бариери и така да се създаде единно човешко семейство. В Божиите очи цветът на кожата не е от значение. Бог не признава националните граници. Бог не застава зад бариерите на религията и културата. Това са единствено измами на дявола. Дяволът ги е използвал, за да владее над човечеството като грешен родител в продължение на десетки хиляди години.
Вие имате мисията да обясните на членовете на своите семейства и родове, че брачната Благословия чрез междукултурен обмен е в крайна сметка средството да се установи мирен идеален свят тук на земята. Вашите семейства и родове трябва да се присъединят към светите редици на благословените чрез междукултурен брак.

Госпожи и господа, за вас пътят е широко отворен да промените своята потомствена линия чрез церемонията на Свято вино, започната от Истинските Родители. Благословията е ваша, независимо дали сте младоженци или вече женени съпрузи. Целта е да можете да изградите истински семейства.
Всъщност аз се обръщам към света, насърчавайки цялото човечество да осъществи промяната на потомствената линия, като участва в брачната Благословия на междукултурен обмен. Тези бракове възстановяват също и изначалния ред в семейството, като дават възможност на онези, които са „Авел”, т.е. относително по-близо до Небесната страна, да поемат водещата роля и позицията на по-голям брат.
Транскултурната брачна Благословия е най-добрият начин да се възстановят хората в позицията на Божии деца. Тя е най-големият морален акт, защото свързвайки хората с Небесната потомствена линия, ги издига на напълно ново ниво. Това е действие, което прекъсва всички връзки на враждебност. Това е свещен ритуал на промяна на потомствената линия, чрез който всички могат да бъдат пресътворени чрез Истинските Родители. Те са Царят и Царицата на мира, субстанциалният израз на Бог, който Му дава възможност да упражнява Своето провидение в настоящия свят.

Движението за мир на Истинските Родители

Посветил съм целия си живот да показвам как се живее за благото на другите. Това е практикуване на истинска любов. Това се прилага като основен принцип не само за индивида, но на всички нива – от семейството, до обществото и нацията.
В този дух, бих искал да повторя предложението си за наистина провиденчески и революционен проект. В името на мира и благоденствието на човечеството, както и за да изградим Божието отечество и изначална родна земя, предлагам да се изгради път, прекосяващ Беринговия проток, където сатана исторически е разделял Изтока и Запада, Севера и Юга и където се разделят Северна Америка и Русия. Този път, който наричам „Царския мост-тунел за световен мир”, ще е свързващ елемент от международна магистрална система, която ще позволява на хората да пътуват по суша от нос Добра надежда в Африка до Сантяго, Чили и от Лондон до Ню Йорк през Беринговия проток и така тази магистрална система ще свърже света в една общност.
Бог предупреждава, че повече не ще търпи изолация и разделение. Изпълнението на този проект ще свърже света като едно село. Ще разруши създадените от човека стени на раси, култури, религии и държави, като така ще установи Царството на мирния идеален свят, което е било Божието съкровено желание.
Съединените щати и Русия могат да станат като едно. Европейският съюз, Китай, Индия, Япония, Бразилия и всички други нации, а също и световни религии могат да слеят усилията си за успеха на този проект. Успехът на този проект ще бъде решаващ за установяването на Царството на мира, където хората няма вече да воюват.

Идва Царството на мирния идеален свят

Изтъкнати лидери, сега живеете в най-благословеното и възвишено време в историята. Сега провъзгласявам началото на ерата на новото Небе и Земя, Епохата след идването на Небето, за която са чакали и жадували милиарди ваши предци, дошли си и заминали си през историята; това е ерата на Царството на мирния идеален свят. Не само четирите велики религиозни основатели, но и милиарди добри предци слизат на земята в това време, за да ви водят по Небесния път. Отминава епохата, в която грешният и покварен свят предизвиква разрушение в човешкото общество, като позволява на онези, които са зли, да живеят по-добре от останалите.
Крайната ни цел е да намерим и установим нацията, която ще се стреми към Божията воля и чиито граждани ще служат на Бог като център на всичко. Каква ще бъде тази нация? Тя ще бъде Царството на мирния идеален свят. Това ще бъде нация, която прилича на истинско семейство, където три поколения живеят заедно в хармония, доверяват се един на друг, уважават се, взаимно се подкрепят и са единни в любовта. С две думи, това е нацията, която човечеството е желало през вековете; утопичният свят, в който Бог е владетел.
Това означава, че се нуждаем от движение, което гради общество, основаващо се на взаимозависимост, съвместно благоденствие и универсално споделяни ценности. Трябва да превърнем човечеството в едно велико семейство, като повалим стените в нашите сърца и премахнем дори и границите между нациите. Това движение започва от едно семейство. Ето защо всеки от нас трябва да помни, че провидението го зове да създаде и установи истинско семейство. Това е начинът, по който можем да развиваме и установим Царството на космическия мир тук на земята.
Наистина, всичко това ще се случи. В Близкия изток, едно от огнищата на напрежение в света, юдеи, християни и мюсюлмани, откриват възможности чрез философията за мир на преп. Мун да започнат диалог в ново измерение.
През изминалите десетилетия инициираната от преп. Мун Обединителна мисъл изигра решаваща роля в това да се сложи край на Студената война. Сега без много шум в обществото полагам успешни усилия за обединението на моята родина, Корея.
Но все още не съм удовлетворен, защото започнах делото на своя живот по заповед на Небето. С Божието помазание дойдох като Истински Родител за човечеството и съм решен да спазя обещанието си към Него. Решен съм да залича всички национални разделения и бариери, които са тровили земята и да установя Царството на мирния идеален свят, където всички навсякъде могат да живеят ръка за ръка.

Нашата мисия

Епохата след идването на Небето, която Бог и Истинските Родители откриха, е време на драматични промени. Като регистрирани граждани на Чон Ил Гук имате мисията да дадете възможност на тази епоха да разцъфне и даде плодове в благословия и слава.
Затова ви моля да станете пратеници на Небето, като изпълните двойната мисия на „Пазители на Царството на мира” и „Корпус на Царството на мира”. Служете на човечеството под флага на Федерацията за вселенски мир, която работи да установи позицията на Авелов-тип Обединени нации. Достойни сънародници, ако не вие, кой друг ще се грижи и закриля благословените семейства и тази благословена планета Земя, която Бог ни е дарил?
Госпожи и господа, аз казах, че в Епохата след идването на Небето, като приемем брачната Благословия чрез Истинските Родители, трябва да възстановим истинската потомствена линия, която бе изгубена с грехопадението на Адам. Провидението на Благословията трябва да се усъвършенства през пет етапа: индивида, семейството, рода, етноса и нацията.
И така, нека изпълним божествената си мисия като благословени семейства в Епохата след идването на Небето, като възстановим и установим идеалното семейство от три поколения на световно ниво. Това е и целта, с която Исус дойде на земята и която се стремеше да изпълни преди да си тръгне от този свят.
Ето защо, сега давам напътствия на всички родови и национални месии да се обединят и да сложат край на неправилната връзка между политическата област, представляваща Каиновата сфера, и религиозната област, представляваща Авеловата сфера. Имайки предвид тази провиденческа Воля, провъзгласих, че втори Чон Джонг Гунг Дворец на мира за религиозната сфера, ще бъде изграден в Женева, Швейцария – град със значима история по отношение на връзката между религиозната и политическата сфера.
Федерацията на монголските народи , представляваща 74 процента от световното население, трябва да помни, че пред нас е провиденческата епоха, в която тя трябва да изпълни задълженията си, като възстанови света чрез Благословията на световно ниво. Това ще доведе до края на конфликта между Каин и Авел, който започна в първото човешко семейство.

Госпожи и господа, настъпи провиденческото време, когато имаме мисията да обединим двамата сина, Каин и Авел. Те може да станат едно чрез любовта на Истинските Родители. След като са възстановили изначалните си позиции, те трябва да посветят на Истинските Родители – Царя и Царицата на космическия мир, възстановеното изначално идеално семейство. Моля ви, вземете всичко това присърце и го запечатайте в съзнанието си. Помнете, че живеете във време, когато възстановявайки истинското идеално семейство, Бог ви дава мисията да предложите пред Небето сферата на братско-сестринската любов и правото на господство, които бяха оставени в ръцете на сатана чрез грехопадението на човешките предци.
Сега вие навлизате в епоха на освобождение и завършена вътрешна свобода, която е епоха на сърцето на четвъртия Адам. С други думи, това е Епоха след идването на Небето. Това е време, в което казано метафорично, слънцето е точно над главата, без да хвърля сянка. Това означава, че епохата преди Небето – Стария, Новия и Завършения Завет – вече преминава. Тези епохи изискваха възстановяване и неизмерими изкупления при пресътворяване на идеала. Днешната епоха съответства на епохата, предшестваща провала на Адам да създаде първоначалния идеален свят. Това е епоха на истинска любов, която е всеобхващаща, всемогъща и с пълен авторитет. Това е епоха на сферата на сърцето, в която духовният свят и физическият свят са свързани заедно като едно цяло с център Истинските Родители, Царят и Царицата на мира. С други думи, това е Царство на мира и единството на Небето и Земята.
Моля ви, станете истински принцове и принцеси, които служат на Бог като на свой Истински Родител, защото Той е Царят на мира за всички. Нека изградим вечното Царство на мира като служим на Истинските Родители, които станаха Цар и Царица на космическия мир. Нека съградим света на вечно освобождение и свобода – свят, в който няма нужда от Спасител, Месия или Второ пришествие на Господа; и нека изпълним дълга си като семейства от предани деца, патриоти, светци и божествени синове и дъщери .
Като правим всичко това, нека наследим победата на Истинските Родители, свързана с приключване на възстановяването чрез изплащане в сферата на трите поколения, и нека изградим съвършения идеален свят, съществувал преди грехопадението!
Нека установим идеални семейства-модел, за да постигнем осъществяване на космическия идеал за освобождение и пълна свобода. Това ще бъде царството на доброто, в което можем да се радваме на абсолютен, уникален, непроменлив и вечен мир и благоденствие. Това ще се превърне в изначалната родина на космическия мир, която ще прославяме за вечността!

Нека Божиите благословии бъдат за цяла вечност с вашите семейства, нации и света!

Благодаря ви!


Преп. и г-жа Мун са известни с това, че провеждат международни брачни церемонии на Благословия за мир за младоженци и вече женени двойки (известни още като ‘масови сватби’). Тези церемонии насърчават истинските семейни ценности и междукултурния обмен. Семействата, участвали в такава церемония, се наричат ‘благословени семейства’.
На корейски ‘Чон’ означава Небе, ‘Джонг’ – прав, правда, правота, ‘Гунг’ – палат, дворец. Буквално – ‘Дворец на Небесната правда’. При превод на английски и други западни езици е възприето да се нарича ‘Дворец на мира’. Този дворец бе официално открит на 13 юни 2006 г. Намира се в красива планинска местност недалеч от столицата на Южна Корея, Сеул.

На корейски ‘Чон’ означава Небе, ‘Ил’ – единство, ‘Гук’ – страна, нация, царство. Обозначава идеала за Божия изначален суверенитет. Като понятие е съпоставимо с изразите – ‘Небесно царство’, ‘Божие царство’ и т.н.

Преп. и г-жа Мун обясняват, че ключът за постигането на световен мир е създаването на хармонични и мирни семейства, които живеят за по-висшето благо. За изграждането на такова семейство особено важна стъпка е сътрудничеството (добрата връзка) между майка и син. Примери – поради липсата на сътрудничество между майка и син в семейството на Адам и Ева по-големият брат Каин убива по-малкия Aвел; поради добрата връзка майка и син Моисей успява да запази вярата и традицията на своя народ, въпреки че израства в двореца на египетските фараони.

Отнесете се към бележка 1 от стр. 1.

Преп. Мун е отявлен критик на комунистическата идеология (но не и на хората, подведени от тази идеология) и обществените явления, подриващи семейните ценности. Развива образователния проект „КАУЗА”, който обективно обосновава погрешността на комунистическата идеология и блокира развитието на комунизма в множество латиноамерикански държави, като информира широката общественост за практиките на този тип режими. Провежда най-големия антикомунистически митинг в историята – 1.2 милиона души. През този период има няколко опита за атентати срещу него. През 1985 г. противници на преп. Мун, свързани с тогавашната американска администрация, отправят нелепи обвинения срещу него и започват съдебен процес в период, когато преп. Мун е в Корея, като се надяват, че по-този начин ще го принудят да не се върне в САЩ. Но той, въпреки започнатото дело срещу него, се връща в Америка и се изправя пред съда и своите опоненти. Осъден е несправедливо на 18 месеца затвор. Това предизвиква бурни протести на хиляди активисти за човешки права, християнски и други религиозни водачи. Специална сенатска комисия с председател сенатора Орин Хедж е назначена да направи независимо разследване, което установява, че срещу преп. Мун е извършена съдебна несправедливост. Поради непрестанния силен обществен натиск и направените заключения от комисията преп. Мун е освободен на 13-я месец от излежаването на присъдата. Официалната причина за освобождението е образцовото му поведение в затвора.

Историческият период, когато приключва епохата на сатанинския суверенитет на злото, и започва Божият суверенитет на доброто.

Израз, обозначаващ авторитета на Истинските Родители.

Царският авторитет (или сан) се установява чрез създаването на семейство, което принадлежи на Божията потомствена линия и което обединява в себе си три поколения – дядо и баба, родители, внуци. Дядото и бабата представляват изначалния царски сан, т.е. Бог, а също така миналото и добрите предци в духовния свят. Бащата и майката са цар и царица, представляващи настоящето. А внуците са принцове и принцеси, носещи надеждата за бъдещето.

Тъй както няма сянка при обедното слънцестоене (в някои части на света), така и в нашия живот, когато сме в синхрон с Божията воля, няма да има сянка на поквара.

Организация на хора, които по произход или интереси са свързани с родословието на монголските народи.

Степени на съвършенство на сърцето и любовта според мащаба на практика на живот за благото на по-висшата единица. Преданите синове и дъщери живеят всеотдайно за доброто на своето семейство и род. Патриотите живеят жертвоготовно за благото на нацията, светците – за света, божествените синове и дъщери посвещават всичко от себе си за благото на Бог и Вселената. В развитието си човек не може да прескача тези стъпала.
______________________________________________________________________

1. ЛЮБОВ И ЖИВОТ ...... 2. КАК ЗАПОЧВА ЗЛОТО? ..... .3. АНТЕЛИТЕ

4. НЕЗРЯЛАТА ЛЮБОВ ...5. ПОСЛЕДСТВИЯ от ГРЕХА ...6. СВЯТ НА ИСТИНСКА ЛЮБОВ

______________________________________________________________________

Семейна Федерация
ОРГАНИЗАЦИЯ СЪС СПЕЦИАЛЕН СТАТУТ В ООН

семейство
проекти
обединение
морал


Peace Federation
Rev. Sun Myung Moon
Victory Over Communism

WASU-FM DJ

КНИГАTA: съдържание

ЛЮБОВ И ЖИВОТ
Любовта и целта на живота

Науката и духовния свят

Любовта: Физическото Грехопадение

Незрялата любов

Сърцето на Бог

Силата на любовта

Защо Бог не се е намесил

Последици от Грехопадението

Разделени дух и тяло

Грешната ни природа

Възможна критика

Безбрачието и светостта на брака

Първородния грях засяга родословието ни

Реализацията на свят на истинска любов

Истинската любов и забранената любов