Проект за Мир

Послание за мир № 1
Божието идеално семейство
и царството на мирния идеален свят

Това обръщение преп. д-р Сан Мьон Мун направи на събирания на Федерацията за вселенски мир под надслов „Да възстановим родината”. Те се проведоха от 25 март до 3 април 2006 г. в Сеул на Олимпийския стадион и в други главни градове на Р Корея. (Бел. ред)

Изтъкнати световни лидери, посланици на мира и благословени семейства! Вие сте дошли от всички краища на света с надеждата да постигнем световен мир и да изградим идеалното родно място на Небето и Земята.Бих желал да изразя дълбоката си благодарност към всички ви за това, че се събрахте тук въпреки заетостта си и участвате в това събиране, за да разпрострем и издигнем Семейната партия за космически мир и единство на глобално ниво, така че тази структура да прерасне в Палатата за Мир и Обединение на Чон Ил Гук . Нека превърнем Федерацията за Вселенски Мир в организация-модел от типа на ООН; и да изградим Чон Ил Гук – Царството на мирния идеален свят, чрез съвместните усилия на всички нации по света.

Госпожи и господа, в началото на 21 век се намираме в наистина повратен момент от историята. Момент, когато трябва да вземем важно решение. Може ли да се установи вечен мир или сме обречени да повторим мрачната и потискаща история на войни и конфликти от 20 век?Двадесети век бе период на непрестанни конфликти, в това число войни за колониално господство, Първата и Втората световна война, Корейската война, Студената война. Като съвременник на тази епоха посветих напълно живота си, за да постигна Божието царство – Царството на мирния идеален свят. Винаги искрено съм се молил Обединените нации, основани след Втората световна война, да бъдат институция, развиваща мира и подпомагаща Божията воля за постигане на вечен световен мир.Обединените нации имат важен принос за мира. И въпреки това на 60-та годишнина от основаването на организацията – вътре в нея и извън нея – има широк консенсус, че на ООН все още предстои да открие начина за изпълнението на целите от своето учредяване.Днес броят на страните-членки е почти 200, но офисите на тези държави имат едва ли не само представителни функции и отстояват единствено собствените си интереси. Изглежда, че Обединените нации са неспособни да разрешават световни конфликти и да постигат мир.Ето защо бих желал още веднъж да провъзглася пред цялото човечество посланието, което изнасях по време на учредителната обиколка на Федерацията за вселенски мир. Нейното начало поставих миналата година на 12 септември в Ню Йорк и продължих обиколката си в 120 нации по целия свят. Темата е „Божието идеално семейство и Царството на мирния идеален свят.” Мисията на Федерацията за вселенски мир е да обнови съществуващите Обединени нации, които са от Каинов тип, и да предложи ново ниво на лидерство като Авелов тип Обединени нации. Тази федерация ще обедини Небето и Земята и ще създаде Царството на мирния идеален свят.Това послание трябва да се запечата в сърцата на човечеството. Това е специална Небесна благословия в тази Епоха след идването на Небето. За нас това също е и предупреждение, което трябва да вземем присърце и да приложим на практика.

Божието идеално семейство
Уважаеми световни лидери, каква мислите е Божията крайна цел, с която Той сътворява човешките същества? Казано простичко, целта Му е да преживее радост, като се свързва с идеални семейства, изпълнени с истинска любов. Какво е идеалното семейство? На първо място, всеки човек в семейството е господар на истинската любов. Когато Бог сътвори човешките същества, Адам бе създаден да представлява всички мъже, а Ева – всички жени. Намерението на Бог бе те да станат господари на истинската любов. Най-бързият начин да развият у себе си истинска любов бе като установят връзка на родител и дете с Бог, така че да живеят с Него, служейки Му като на свой баща. Те трябваше да живеят като едно семейство с Бог.Предлагам ви да навлезете в мистично състояние на духа и в молитва да запитате Бог какво е центърът на Вселената. Убеден съм, че отговорът, който ще чуете, е връзката между родител и дете. Защото нищо не е по-важно или по-ценно от връзката между родителя и детето. Така е, защото тя определя фундаменталната връзка между Твореца Бог и човешките същества.Тогава какво определя връзката между родителя и детето? Три неща – любовта, животът и потомствената линия.Първото е любовта. Можем да обичаме с истинска любов, защото Бог, нашият Истински Родител, първи ни обича с истинска любов. Бог сътвори човешките същества поради Своята абсолютна любов, за да бъдем Негови партньори в любовта. Тази връзка формира оста на любовта, която свързва Бог, бащата, с човешките същества като Негови синове и дъщери.Има ли нещо по-възвишено и по-ценно от това да бъдеш син или дъщеря на Бог? Ако имаше нещо по-възвишено, тогава със сигурност човешките същества щяха да се стремят да го постигнат. Но няма нищо по-висше. Мислите ли, че когато всезнаещият и всемогъщ Бог сътвори Адам и Ева, Той тайничко запази най-високата позиция за Себе си, а за Адам и Ева остави второто място? Не можем да си представим, че Бог би направил това спрямо децата Си, спрямо Своите партньори, които споделят абсолютна любов с Него. Като наш вечен Истински Родител Бог инвестира сто процента, за да сътвори хората и ни дари с правото да имаме равен статут с Него, да участваме в работата Му като равни, да живеем с Него и да наследяваме от Него. Бог дари човешките същества с всичките си характеристики.Въпреки че Бог е Абсолютното битие, Той не може да бъде щастлив сам. Прилагателни като „добър” и „щастлив” не могат да се приложат към никое битие, което живее в изолация. Прилагат се само там, където има интензивна взаимна връзка. Представете си професионална певица, която е заточена на необитаем остров. Тя може да пее по най-прекрасния начин, но ако няма кой да я чуе, дали ще бъде щастлива? По същия начин и независимо съществуващият Бог абсолютно се нуждае от обект, тоест от партньор в любовта, за да преживее радост и да бъде щастлив.След това е животът. Как трябва да живеем, за да станем Божии обект-партньори и да Му дарим радост? С други думи, как трябва да живеем, за да станем Божии деца – хора, които Бог с радост нарича Свой син или Своя дъщеря, защото вижда в нас божественост, еквивалентна на Своята?Как можем да станем Божии партньори в завършването на работата по сътворението; партньори, които ще наследят цялото творение? Аз отговарям: Трябва да въплътим идеала, който Бог установи, когато започна да твори. В началото на сътворението Бог установи принципа на „живот за благото на другите.” С други думи, всичко, което Бог правеше, бе заради Своите творения, за които се надяваше, че ще станат Негови партньори в истинската любов. Практикуването на истинска любов е сърцевината на Божията творческа дейност.Ето защо, за да станем Божии деца, първата ни отговорност е да приличаме на Него. Трябва да въплъщаваме истинската любов. Започваме да въплъщаваме истинската любов тогава, когато живеем като предани деца в семейството, след това като патриоти за нацията, светци за света и най-накрая като божествени синове и дъщери за Бог. На това ниво можем да преживяваме най-съкровените емоции на Божието сърце и да Го освободим от тъгата, която е преживявал десетки хиляди години след грехопадението на Адам и Ева. Бог е всемогъщ. Не поради някакви недостатъци или липса на способности Той е бил окован в мъчителна болка и е понасял огромно страдание зад сцената на историята.Причината е, че има условия в Принципа на възстановяване, които не е могъл свободно да разкрие и които Го карат търпеливо да чака, докато позициите на Адам и Ева, изгубени при грехопадението, бъдат възстановени с появата на съвършения „Втори Адам.” Въпреки че Бог е всемогъщ, Той няма да пренебрегне вечните закони и принципи, които самият Той е установил.

Значимостта на потомствената линия
Знаете ли кое е наранявало Божието сърце и Му е причинявало най-голяма скръб през дългата история след грехопадението на Адам и Ева? Бог загуби Своята потомствена линия. Със загубата на потомствената Си линия, Той загубва и правото Си на господство.Нека се спра на потомствената линия за момент. Потомствената линия е по-важна от живота и по-важна от любовта. Животът и любовта се сливат, за да създадат потомствена линия. Потомствената линия не може да бъде създадена, ако липсват животът или любовта. Ето защо, от трите качествени характеристики, които определят връзката между родител и дете, а именно – любовта, животът и потомствената линия, потомствената линия е плодът.

Божията потомствена линия носи семето на истинската любов. Божията потомствена линия предоставя контекста и средата за истински живот. Ето защо, за да станем идеалните хора, замислени от Бог, тоест хора с идеален характер, и за да създадем идеални семейства, първо трябва да се свържем с Неговата потомствена линия. И ако отидем още стъпка по-напред, само когато се свържем с Божията потомствена линия, е възможно да създадем Божията родна земя и идеалната нация.Само когато сме свързани с Божията потомствена линия, е възможно да установим Царството на мирния идеален свят. Моля, запечатайте в сърцата си значимостта на потомствената линия! Сега нямам възможност достатъчно да наблегна на това.Без потомствената линия нито животът, нито любовта могат да продължат. Ако се стремите да установите добра традиция, която да пребъде занапред, то това е възможно само чрез потомствената ви линия. Потомствената линия е мостът, който позволява духът на родителите да продължи и през идните поколения. С други думи, потомствената линия е първото и последно условие, необходимо за родителите, за да пожънат плодовете на своята любов, плодовете на своя живот и плодовете на своята радост. Със сигурност трябва да знаем това.И въпреки това, когато Адам и Ева съгрешиха, тази потомствена линия, по-ценна и от самия живот, бе загубена. Превърнаха се в плодове на сатана и нямаха нищо общо с Небето. От тях се появиха шестте милиарда хора, които сега населяват земята.Бог възнамеряваше семената, които посади през пролетта на Едемската градина, да израснат в изобилна реколта, която да бъде пожъната през есента. Идеалът на Божието творение бе, Той да отгледа Адам и Ева, Своите син и дъщеря, до момента, в който те ще разцъфнат в истинска любов, ще се покрият с цветовете на истинския живот и ще дадат плод в истинска потомствена линия. Бог желаеше плодовете от жътвата Му да бъдат господари, семейства и нация на вечен живот, вечна любов и вечна потомствена линия; желаеше да пожъне Царството на мирния идеален свят – изначалната родина за Бог и човека.

Божието страдание
Но вместо това грешната любов, грешният живот и грешната потомствена линия изпълниха земята. Божията любов, живот и потомствена линия попаднаха в ръцете на прелюбодееца сатана, врага на любовта. Небето и Земята бяха задушени и превърнати в ад. Светът се превърна в мизерно място, далече от Божието присъствие. И въпреки че този ад е очевиден, човечеството до ден днешен живее в невежество за това. Хората биват заблуждавани да вярват, че потомствената линия на врага е животоспасяващата нишка, на която се крепи светът. Това е окаяната истина за човечеството, произлязло от грехопадението. Ето защо разглеждаме този свят като ад на земята. Божието сърце е изпълнено с болка, като гледа трагичната ситуация на човечеството.След като сътворява Адам и Ева в Едемската градина, Бог възнамеряваше да ги ожени, като им даде Своята свята Благословия и им завещае Небесното право на господство. Бог искаше Адам и Ева да наследят от Него господството над цялата Вселена. Но поради грехопадението всичко това попадна под контрола на сатана. Бог е като баща, който е работил и се е потил през целия си живот, за да натрупа блага за своите деца, а някакъв крадец му отнема всичко само за една нощ. Кой може да разбере скръбта и болката в Божието сърце? Бог загуби Своята потомствена линия, загуби децата Си и бе принуден да предаде господството над нациите и света на сатана. Имаше само един начин да бъдат възстановени тази потомствена линия и господство. Това бе пътят да се спечели естественото подчинение на сатана, т.е. той да се предаде доброволно. Каква е тайната, за да се постигне това? Това е възможно единствено чрез силата на истинската любов, когато обичаме враговете си повече от собствените си деца.Имало ли е някога време, когато Бог – като Истински Баща и Истинска Майка на хората – е могъл да се радва заедно с тях, наслаждавайки се на естествените връзки между родителя и детето? Дали Бог е могъл да се радва дори за година в уют и спокойствие заедно със Своите деца, като знае, че сътвореното от Него е добро? Отговорът е „не”. Бог не е имал това удоволствие дори за един час. А дали някой е могъл да утеши Бог в тази болка? Не, защото никой не е знаел причината за тази непреодолима пропаст, която е разделяла Бог от човечеството десетки хиляди години. Никой не е знаел защо Бог и човечеството са се озовали в такива трагични обстоятелства.Библейската история за Каин и Авел разкрива началото на човешките конфликти още в Адамовото семейство. Тя дава архетипа за човешката безконечна история на борби, войни и конфликти. Сблъскваме се с конфликти на много нива, като се започне с войната между духа и тялото във всеки индивид и се мине през войните между нациите, та чак до глобалния конфликт между материализма и теизма. Крайният егоистичен индивидуализъм заплашва благоденствието ни дори и днес. Считаме, че младите хора са надеждата на човечеството и че носят обещание за бъдещето, но наркотиците и свободният секс са ги поробили. Развитите страни сякаш вярват, че материалните блага са всичко, което е от значение. Признават само собствените си интереси, а пренебрегват нищетата на десетки хиляди, които всеки ден умират от глад.Кой може да развърже този древен възел, заплетен между Каин и Авел? Този възел е бил затяган хиляди години и е станал още по-заплетен и здрав. Мислите ли, че Обединените нации могат да го развържат? При своето основаване ООН провъзгласи движение за световен мир и за шейсет години организацията положи усилия в тази насока, но днес световният мир въпреки това е толкова далеч. Мирът между нациите не може да се постигне, когато тези, в чиито ръце е поверена тази задача, не са разрешили проблема на Каин-Авел връзката между собствените си дух и тяло. Ето защо настъпи времето да се постави начало на Авеловия тип суверенитет за мирен, идеален свят, който ще ориентира своя курс според Божията воля.Бог с нетърпение очаква да се появи някой и да разреши тези трагедии, но такъв човек не се е появявал на земята. Бог чакаше и чакаше, като търсеше някой, който да поеме ролята на Истински Родител. Ако се бе появил някой, сигурен съм, че Бог щеше да се явява в сънищата му, щеше да понесе слънцето и луната към него и да го облее от Небесата със светкавици от радост и гръм от възторг.В този смисъл е чудо на чудесата, че за първи път в историята един мъж е успял да установи позицията на Адам. Той постигна състоянието на господар на истинската любов и получи Божието помазание като Истински Родител на човечеството. Невероятен факт е, че неговият живот съвпада с вашия и че вие и той дишате един и същ въздух. Той е хоризонталният Истински Родител, който идва, за да спаси грешното човечество. Аз, преп. Мун, постигнах победа в позицията на Истински Родител. На тази основа на 13 януари 2001 г. предложих пред Небето „Церемонията по коронацията на Бог.” Чрез тази церемония освободих и избавих Бог, вертикалния Истински Родител, който носеше отговорността за Провидението на възстановяване. През цялата история това бе най-възвишената и най-голямата благословия, която човечеството някога е получавало. Тази победа бе абсолютна, уникална, непроменлива и вечна. Чрез тази абсолютна провиденческа победа Божието тяло и дух са напълно освободени!

Пътят към мира чрез Благословията
Уважаеми лидери, нашата обвързаност с потомствената линия на сатана е предизвиквала толкова много страдание през историята. Нека дръзко се отправим напред, за да я прекратим и да бъдем присадени към корена на потомствената линия на Истинските Родители. Защо трябва безсмислено да продължаваме да живеем и умираме като диви маслинови дървета? Дивото маслиново дърво дори и да живее хиляди години, само ще продължи да произвежда семената на повече диви маслинови дървета. Какъв е начинът да избегнем този порочен кръг? Това става чрез Святата Благословия.Церемонията на Святата Благословия предлага благодатта да бъдем присадени към истинското маслиново дърво. Тя бе установена чрез Истинските Родители, които носят Божията истинска потомствена линия за човечеството. Веднъж като присадите своята потомствена линия към Божията, вашите потомци естествено ще принадлежат на Божията потомствена линия. Святата Благословия се получава на три етапа: възкресение, новорождение и вечен живот. Веднъж получили Святата Благословия на Истинските Родители, можете да родите чисти, безгрешни потомци и да изградите идеално семейство.Най-добрият начин да получите Святата Благословия е с някой от друга раса, националност или религия. Това наричам „транскултурни бракове”. Те спомагат да се постигне огромната задача по преодоляване на расовите, културните, националните, етническите и религиозните бариери и така да се изгради единното човешко семейство. От Божия гледна точка цветът на кожата няма значение. Бог не стои зад бариерите на религията и културата. Това не са нищо друго освен трикове на дявола. Той ги е използвал, за да управлява над човечеството като грешен родител в продължение на десетки хиляди години.Представете си две враждуващи семейства, които са се проклинали през целия си живот, хора, които никога не са си и помисляли да живеят заедно. Какво би се случило, ако тези семейства бъдат свързани чрез Свята Благословия на транскултурен брак? Да кажем, че син от едното семейство и дъщеря от другото се оженят, обичат се и създадат щастлив дом. Дали родителите на момчето и родителите на момичето ще прокълнат своя син и дъщеря? Когато синът им обича красивата дъщеря на омразен враг, а тя им стане снаха и роди Небесни внуци, чисти и сияйни като кристал, дядото и бабата ще се усмихват от удоволствие. С времето двата рода, някога пропити с омраза, ще се преобразят.
Кой друг метод, ако не транскултурните бракове, ще даде възможност на бели и черни, юдеи и мюсюлмани, хора от изток, от запад и от всички раси да живеят като едно човешко семейство? Идеалното семейство е моделът да живеем заедно в мир. Идеалното семейство е гнездото, където живеем и се учим да бъдем едно. В него откриваме основата за любов и уважение между родители и деца, споделено доверие и обич между съпруг и съпруга и взаимна подкрепа между братя и сестри. Поради тази фундаментална причина трябва да получите Святата брачна Благословия от Истинските Родители и да установите Небесната традиция на идеални семейства, дори това да означава, че трябва да рискувате и живота си.

Живот на истинска любов
Нека повторя: За да приличаме на Бог, изначалното битие на истинската любов, трябва да станем господари на истинската любов. Трябва да въплътим истинската любов и да я практикуваме, за да развием характера си. Това е начинът, по който всеки от нас може да стане Истински Родител.Какво означава да живеем, като обичаме истински? Истинската любов е духът на обществена служба. Тя носи мира, който е коренът на щастието. Егоистичната любов е маска на желанието да направиш така, че партньорът да живее за теб; истинската любов не носи такава поквара. По-скоро нейната същност е да дава, да живее за благото на другите и за цялото. Истинската любов дава, забравя, че е дала, и продължава да дава непрестанно. Истинската любов дава с радост. Откриваме я в радостното и любещо сърце на една майка, която люлее бебето си на ръце и му дава да суче. Истинската любов е жертвоготовна любов, както при предания син, чието най-голямо удовлетворение е да помага на родителите си. Бог сътвори Вселената, мотивиран именно от такава любов: абсолютна, уникална, непроменлива и вечна, инвестираща всичко, без очакване или условие да получи нещо в замяна.Истинската любов е изворът на Вселената. Веднъж след като човек я притежава, тя го прави център и господар на Вселената. Истинската любов е коренът на Бог и е символ на Неговата воля и мощ. Когато сме свързани помежду си чрез истинска любов, можем да бъдем заедно завинаги, като радостта от взаимната компания се увеличава непрестанно. Магнетизмът на истинската любов поставя всички неща във Вселената на наше разположение, дори Бог ще дойде и ще обитава с нас. Нищо не може да се сравни със стойността на истинската любов. Тя има силата да накара да изчезнат всички бариери, създадени от грешните хора, в това число националните граници, расовите, дори и религиозните бариери.Основните характеристики на истинската любов са, че тя е абсолютна, уникална, непроменлива и вечна, така че, който практикува Божията истинска любов, ще живее с Бог, ще споделя Неговото щастие и ще се радва на правото да участва като равен в Неговото дело. Ето защо живот, живян за благото на другите, живот на истинска любов, е абсолютната предпоставка да се влезе в Небесното царство.Уважаеми лидери, сега живеете в епоха, когато всеки брак може да получи Божията благословия. Божиите обещания се изпълняват. Небесното царство на земята, което е Божият идеал на сътворението, се установява пред очите ви. Моят живот, повече от осемдесет години, е посветен единствено на Небесната воля. Това бе самотен път, обсипан с кръв, пот и сълзи, но сега дава победоносни плодове за шестте милиарда хора по света. От духовния свят основателите на световните религии, десетки хиляди светци и вашите собствени добри предци наблюдават всяко ваше движение. Така че всеки, който се отклонява от Небесния път, ще го последва наказание.В повече от 180 страни посланиците за мир, които са наследили Небесната воля и традиция, правят сериозни усилия ден и нощ, за да провъзгласяват стойностите на истинската любов и истинското семейство. Те са се отправили напред с пълна сила, за да установят Царството на мирния идеален свят на тази земя. В Близкия изток, едно от огнищата на напрежение в света, юдеи, християни и мюсюлмани, откриват възможности чрез философията за мир на преп. Мун да започнат диалог в ново измерение. През изминалите десетилетия инициираната от преп. Мун Обединителна мисъл изигра решаваща роля в това да се сложи край на Студената война. Сега без много шум в обществото полагам успешни усилия за обединението на моята родина Корея.Но все още не съм удовлетворен, защото започнах делото на своя живот по заповед на Небето. С Божието помазание дойдох като Истински Родител за човечеството и съм решен да спазя обещанието си към Него. Решен съм да залича всички национални разделения и бариери, които са тровили земята и да установя Царството на мирния идеален свят, където всички навсякъде могат да живеят ръка за ръка.

Посланиците на мира
Уважаеми посланици на мира!Надявам се, че сте научили много неща чрез това послание от Бог. Вие представлявате Небето и докато човечеството продължава да се носи без път и посока, то се нуждае от вашата помощ. Моля ви, използвайте тази възможност да подновите решимостта си да бъдете Небесните пратеници, които са готови да изпълнят заповедите на Небето! Бих желал да обобщя днешното послание, така че всички ние да поемем тази Небесна мисия и дълбоко да я запечатаме в сърцата си.Какво изгубихме поради грехопадението на Адам и Ева, които бяха създадени като Божии деца?На първо място, изгубихме потомствената линия, дадена ни от Бог. Потомствената линия е най-специалният дар, който родителите завещават на децата си. Чрез грехопадението Адам и Ева наследиха грешната потомствена линия на сатана и се принизиха до нивото на негови деца.Трябва със сигурност да разбираме, че днес всички човешки същества без изключение са потомци на грехопадението и са наследили потомствената линия на сатана.Когато Бог сътворяваше Адам и Ева, Той инвестира цялото Си същество сто процента. Той ги сътвори, основавайки се на стандарта за абсолютна любов, абсолютна вяра и абсолютно покорство. Той им даде Своята потомствена линия като семето на любовта и живота им.И тъй, от този момент Бог ви пресътворява като нови хора. Широко е отворен пътят да промените своята потомствена линия чрез церемонията на святото вино, която Истинските Родители са установили. Благословията е ваша, било то като младоженци или като вече женени двойки, така че да можете да създадете истински семейства.На второ място, грехопадението предизвика загубата на братско-сестринската любов, когато в семейството на Адам по-големият брат Каин уби по-малкия си брат Авел. Семейната структура, както бе изначално замислена от Бог, бе изпълнена с благословии, в т.ч. любов и хармония между братята и сестрите. Грехопадението принизи братско-сестринската връзка и я превърна в съперничество, изпълнено със завист и омраза.За да възстановя този проблем в потомствената линия, аз насърчавам хората по целия свят да участват в транскултурни бракове. Тези бракове възстановяват изначалната семейна структура, когато тези, които са „Авел” – относително по-близко до Небесната страна, заемат водеща роля и позиция на по-голям брат.Госпожи и господа, тъй като прекарах живота си, като откривах и разкривах тези тайни на сатана, бе неизбежно да не се изправя пред преследване. Понякога страданието бе толкова интензивно, че не може да се опише с думи. Но сега вече съм спечелил победа над всички препятствия. Ето защо, мога да провъзглася Епохата след идването на Небето, епохата, когато се проявява силата на Небето.На тази основа изграждам световна Авелова сфера, която обединява религии и нации, представляващи 78 процента от настоящето световно население. За да създам съответната световна Каинова сфера, обединявам всички онези, които са родени с монголското петно, а това включва 74 процента от световното население.Сега тези двете, световната Авелова сфера и световната Каинова сфера, трябва да станат едно и да се обединят с Федерацията за вселенски мир, която представлява Авеловия суверенитет. За да установим Царството на мирния идеален свят, трябва да минем отвъд религиозната и националната принадлежност и трябва да премахнем националните граници и всички други бариери. Искам да повторя, че това е единственият начин за човечеството да постигне изначалния идеал на сътворението. Нашата съдба е да изпълним тази отговорност. Като направим това, ще установим изначалното право на господство, изгубено поради грехопадението на Адам и Ева.Като формирате тази нова Авелова сфера, моля ви да помните, че сега имате отговорността да асимилирате Каиновата сфера по цялото Небе и Земя. Като направите това, ще създадете условия да бъде установено новото Небе и новата Земя, Божието царство на Земята и Небето, където Бог има пълна власт.

Проект за мир
Лидери от целия свят, позволете ми да се възползвам от възможността, дадена ми днес от този високопоставен форум, да повторя предложението си за наистина провиденчески и революционен проект. За да постигнем мира и благоденствието за човечеството, а също и да изградим Божието отечество и изначална родна земя, предлагам да се изгради път, прекосяващ Беринговия проток, където сатана исторически е разделял Изтока и Запада, Севера и Юга и където се разделят Северна Америка и Русия. Този път, който наричам „Царския мост-тунел за световен мир”, ще е свързващ елемент от международна магистрална система, която ще позволява на хората да пътуват по суша от нос Добра надежда в Африка до Сантяго, Чили и от Лондон до Ню Йорк през Беринговия проток и така тази магистрална система ще свърже света в една общност.
Бог предупреждава, че повече не ще търпи изолация и разделение. Изпълнението на този проект ще свърже света като едно село. Ще разруши създадените от човека стени между раси, култури, религии и държави, като така ще установи Царството на мирния идеален свят, което е било Божието съкровено желание.Съединените щати и Русия могат да станат като едно. Европейският съюз, Китай, Индия, Япония, Бразилия и всички други нации, а също и световните религии могат да слеят усилията си за успеха на този проект. Успехът на този проект ще бъде решаващ за установяване Царството на мира, където хората няма вече да воюват.

Госпожи и господа, някои може би се съмняват, че такъв проект е изпълним. Но там, където има воля, винаги се намира и начин – особено ако това е Божията воля. От гледна точка на науката и технологиите на 21 век е възможно да се конструира тунел под Беринговия проток. Цената на изграждането му също не е проблем. Помислете колко много пари светът прахосва във война. Човечеството трябва да осъзнае, че извършваме страшни грехове пред очите на историята и на нашите потомци. Да вземем един пример. Колко пари похарчи Америка за войната в Ирак през последните три години? Сумата наближава 200 милиарда долара. Този бюджет ще е повече от достатъчен за изпълнението на Беринговия проект.В тази епоха войната е най-примитивното и унищожително средство за разрешаване на конфликти, което никога не ще доведе до траен мир. Сега е времето, както проповядва пророк Исая, да претопим мечовете в плугове, а копията в сърпове. Човечеството трябва да сложи край на извратения порочен кръг на войната, в който единствено жертваме живота на децата си и прахосваме астрономически суми. Настъпи времето, когато страните по света трябва да обединят средства и усилия и да се устремят към Царството на мирния идеален свят, желан от Бог – Господарят на тази величествена Вселена.Госпожи и господа, човечеството върви надолу по задънена улица. Единственият начин то да оцелее, е като практикува мирната философия на истинската любов, истинския живот и истинската потомствена линия, проповядвана от преп. Мун. Вашите добри предци са напълно мобилизирани. Така че в тази Епоха след идването на Небето, когато Небесните сили стремително вървят напред, дори дадена страна или народ да изглеждат силни и могъщи, те нямат друг избор освен да се съобразяват с изискванията на Небесната съдба.

Нашата мисия
Оставям избора на вас. Не може да се постигне съвършенство в невежество. Посланието от Небето, което ви предавам днес, е както благословия, така и предупреждение за това поколение. Ще влезете ли в крак с мен – преп. Мун, който се издигам по пътя на победата, следвайки Небесната съдба, и ще станете ли водещи личности в изграждането на истински семейства, истински общества, истински нации и истинското Царство на мирния идеален свят? Или ще останете затворници зад същите стари стени, всички те дело на сатана – стените на вашата религия, култура, националност и раса – и ще прекарате ли остатъка от времето си на земята в агония и съжаление? Небето ви призовава да бъдете мъдрите лидери, които ще преобразят този свят на злото и ще установят новото Небе и новата Земя, новата култура и идеалното царство.Федерацията за вселенски мир, която се роди чрез съвместните усилия на присъстващите тук, представлява Божията победа, плода от кръвта, потта и сълзите на Истинските Родители и въплъщава съкровените надежди на света. Тя ще изпълнява ролята на Авелов тип партньор спрямо съществуващите Обединени нации; ще представлява новия суверенитет за изграждане на сферата на универсален мир, известен като Чон Ил Гук. Моля ви, имайте предвид, че ви е поверена Небесната мисия да изградите на практика Божията родина, което не е нищо друго, а идеалът, който Бог замисляше по време на сътворението.Помислете си за мироопазващата работа на Обединените нации. Понякога те са отдръпвали силите си преди мисията им да е завършила. Корейската война е един такъв пример. Ето защо на 20 октомври в Украйна по време на световната обиколка в 120 нации за учредяване на Федерацията за вселенски мир, провъзгласих пред света създаването на структурите „Пазители на Царството на мира” и „Корпус на Царството на мира”, които ще гарантират благоденствието и бъдещето на човечеството.Тези две организации ще гарантират реда и мира в новия свят. Човечеството все още е впримчено в капана на разделението и себичните интереси, които са остатъци от Епохата преди идването на Небето. Тези две организации ще бъдат авангардът, който ще образова човечеството в принципите и практиката на истинската любов през Епохата след идването на Небето. Целта на това образование ще бъде да създаде истински индивиди, истински семейства, истински нации, истински свят и истинска Вселена.Надявам се, че в тази нова епоха ще облечете новите доспехи на истинската любов и ще бъдете мъдри и смели деятели в „Корпуса на Царството на вселенския мир”, като всеотдайно работите за благото на Небето и идните поколения на човешкия род.Моля, запечатайте дълбоко в сърцата си това предупреждение от Небето. Помнете, че единствено чрез Святата брачна Благословия, установена от Истинските Родители, можете да наследите Небесната потомствена линия и да формирате сферата на свобода и пълно освобождение. Освен това, Святата брачна Благословия ни показва как да създадем Божието идеално семейство и Царството на мирния идеален свят.Моля ви, тъй както Истинските Родители са правили досега, дайте най-доброто от себе си за развитието и успеха на Федерацията за вселенски мир и за създаването на Божието идеално семейство, идеална нация и Царството на мир.Моля ви да станете истински принцове и принцеси, които могат да служат на Бог и да живеят заедно с Него, защото Той е вечният Цар на мира и Истинският Родител на човечеството. Нека живеем в съответствие със стандарта за истински предани деца, патриоти, светци и членове на Божието семейство! Нека създадем вечното Царство на мирния идеален свят!Нека Божиите благословии бъдат с вас, вашите семейства и вашите нации!Благодаря ви!
Нацията на космическия мир и единство
______________________________________________________________________

1. ЛЮБОВ И ЖИВОТ ...... 2. КАК ЗАПОЧВА ЗЛОТО? ..... .3. АНТЕЛИТЕ

4. НЕЗРЯЛАТА ЛЮБОВ ...5. ПОСЛЕДСТВИЯ от ГРЕХА ...6. СВЯТ НА ИСТИНСКА ЛЮБОВ

______________________________________________________________________

Семейна Федерация
ОРГАНИЗАЦИЯ СЪС СПЕЦИАЛЕН СТАТУТ В ООН

семейство
проекти
обединение
морал


Peace Federation
Rev. Sun Myung Moon
Victory Over Communism

WASU-FM DJ

КНИГАTA: съдържание

ЛЮБОВ И ЖИВОТ
Любовта и целта на живота

Науката и духовния свят

Любовта: Физическото Грехопадение

Незрялата любов

Сърцето на Бог

Силата на любовта

Защо Бог не се е намесил

Последици от Грехопадението

Разделени дух и тяло

Грешната ни природа

Възможна критика

Безбрачието и светостта на брака

Първородния грях засяга родословието ни

Реализацията на свят на истинска любов

Истинската любов и забранената любов