Прокламации за Мир

Проект за Мир
Моделът за идеални семейства и нации
Да изградим свят на щастие и мир
Живеем в революционна епоха
Изграждане на нация модел
Нови технологии
СЪЗДАВАНЕ НА ЦАРСТВОТО НА МИРA
МИРНИЯ ИДЕАЛЕН СВЯТ
Aбсолютния сексуален морал
Мисия на посланиците за мир
Божието идеално семейство


Предисловие

Скъпи благословени семейства от целия свят, посланици на мира и лидери от различни сфери на живота!

Дванадесетте послания за мир, съдържащи се в това издание, представляват същността на учението на преп. д-р Сан Мьон Мун. Това са ценни слова. Моля Ви да ги четете със сърце на молитва и отворено будно съзнание, тъй като тези послания са ръководство за нашия вечен живот и основата, на която можем да осъществим свят на вечен мир.
Отец и майка Мун, на които служим като Истински Родители на Небето, Земята и Човечеството, са уникални в цялата история. От гледна точка на Божието провидение за възстановяване Бог е невидимият вертикален Истински Родител, а отец и майка Мун са видимите хоризонтални Истински Родители – Истинските Родители на Небето, Земята и Човечеството. Отец и майка Мун, Истинските Родители, са личностите, които изпълняват Божието провидение в това време от историята. Като грешни същества всеки един от нас без изключение трябва да бъде присаден в потомствената линия на Бог и Истинските Родители, за да се роди отново.

Сан Мьон Мун в позицията на Истински Баща е проявлението на Божия изначален идеал за истински родител, истински учител, истински господар и истински цар. Като Истински Баща той изявява Божията истинска любов, истински живот и истинска потомствена линия и я предава на човечеството. В това си качество той е ключът към процеса на възстановяване на всичко, което беше загубено.

Да живеем в мирен идеален свят е надеждата на всички хора и идеалът, който Бог замисляше по време на сътворението. Такъв свят започва от едно истинско семейство, което изявява Божията истинска любов. Животът на саможертва на отец Мун и всички негови забележителни и чудотворни постижения имаха за цел да положат реална основа за осъществяване на този идеал.

Д-р Сан Мьон Мун (Д-р Муун) прокара пътя за приключването на епохата на студената война, като направи съществено контрапредложение на материалистическата комунистическа теория. Освен това през целия си живот неуморно инвестира и посвещава себе си на развитието на междурелигиозен диалог, помирение и сътрудничество за целите на световния мир. В тази насока той учредява и поддържа множество организации за хуманитарна подкрепа и служене.

Татко Мун (Д-р Муун) е централната личност на глобалното движение, насърчаващо изграждането на образцови семейства, в чиято основа са абсолютните ценности и истинската любов. Развивайки този идеал, той провежда церемонии на транскултурна брачна благословия за милиони двойки и така благоприятства за хармонията между всички човешки раси.

Той стои начело на глобално движение за мир, което включва федерации, свързващи в едно народите на островни, полуостровни и континентални нации, а също включва и федерация, обединяваща всички хора с монголско потекло. Нещо повече, с учредяването на Федерацията за вселенски мир – започнала като Надденоминационна и наднационална федерация за световен мир – той постави началото на движение за формиране на Авелов тип ООН, което е сърцевината на всичките му усилия за свят на вечен мир. В подкрепа на това начинание той положи основите на структурите „Пазители на царството на мира” и „Корпус на царството на мира”, които ще провеждат миротворчески дейности по целия свят.

Истинският баща създаде и разнообразна международна основа в областта на образованието, културата, изкуствата, спорта и промишлеността. Всички тези забележителни постижения са с цел да се изпълни Божията воля и да се осъществи идеален свят, характеризиращ се със свобода, мир, единство и щастие. Такъв идеален свят е заветната надежда на човечеството.

Вътрешната основна предпоставка за осъществяване на мирен идеален свят е появата на семейство, в чийто център е Божият изначален идеал на истинската любов. Първоначално Бог възнамеряваше Неговата любов да даде реален плод в живота на три поколения в семейството на Адам, нашия първи праотец. Това трябваше да се изпълни чрез завършването на семейната четири позиционна основа, т.е. основата от хармонични житейски взаимоотношения между Бог, мъжа, жената и децата. С други думи Божията истинска любов, живот и потомствена линия трябваше да бъдат здраво установени и хоризонтално разгърнати на земята чрез усъвършенстването на трите поколения, започващи с Адам, Ева, техните деца и внуци.

На 12 септември 2005 г. Сан Мьон Мун (Д-р Муун) учреди Федерацията за вселенски мир и се отправи на глобална учредителна обиколка, която го отведе в 120 нации, където той постави началото на националните клонове на ФВМ. След тази начална обиколка майка Мун заедно с деца, представляващи Авеловата и Каиновата страна, проведе втора световна обиколка в 180 нации, за да провъзгласи Пътя на Небето и да проведе брачни благословии на национално ниво.

На тази основа отец и майка Мун благословиха в брак четирима от своите внуци на 28 август 2006 г., като така напълно установиха победоносния фундамент за сферата на благословията в идеалното семейство от три поколения, основаващо се на четири позиционната основа.

След благословията на четиримата внуци трите поколения на Истинското Семейство обединиха сили и се отправиха на трета световна обиколка. Тази обиколка бе историческо начинание с цел да се разгърне победоносната основа на вселенско ниво, така че идеалът за Божията вертикална истинска любов да бъде цялостно установен на земята чрез изпълнението на четири позиционната основа в три поколения.
Освен това татко и майка Мун препоръчаха тези послания за мир да бъдат публикувани на четиридесет езика по повод честването на техния рожден ден през 2007 г. (която е 88-мият рожден ден на татко Мун, или "Мису" на корейски). Също така те помолиха 12 000 посланици на мира да провъзгласят тези послания по целия свят.
За наше щастие ние се радваме на облагите от провиденческата Небесна Благодат, просто защото сме живи по времето на Истинските Родители. Това е време на огромна надежда, когато въжделенията на всички хора през историята могат да се изпълнят.
Нека станем водеща сила в реализирането на мирния идеален свят, като използваме за ръководство в нашия живот словата от дванадесетте послания за мир в това издание и като следваме пътя на истинската любов, който Истинските Родители откриват пред нас.

Федерация за вселенски мир
февруари 2007 г.

Прокламации за Мир , Проект за Мир , Моделът за идеални семейства и нации , Да изградим свят на щастие и мир , Живеем в революционна епоха , Изграждане на нация модел , Нови технологии , СЪЗДАВАНЕ НА ЦАРСТВОТО НА МИРA , МИРНИЯ ИДЕАЛЕН СВЯТ , Aбсолютния сексуален морал , Мисия на посланиците за мир , Божието идеално семейство
______________________________________________________________________

1. ЛЮБОВ И ЖИВОТ ...... 2. КАК ЗАПОЧВА ЗЛОТО? ..... .3. АНТЕЛИТЕ

4. НЕЗРЯЛАТА ЛЮБОВ ...5. ПОСЛЕДСТВИЯ от ГРЕХА ...6. СВЯТ НА ИСТИНСКА ЛЮБОВ

______________________________________________________________________

Семейна Федерация
ОРГАНИЗАЦИЯ СЪС СПЕЦИАЛЕН СТАТУТ В ООН

семейство
проекти
обединение
морал


Peace Federation
Rev. Sun Myung Moon
Victory Over Communism

WASU-FM DJ

КНИГАTA: съдържание

ЛЮБОВ И ЖИВОТ
Любовта и целта на живота

Науката и духовния свят

Любовта: Физическото Грехопадение

Незрялата любов

Сърцето на Бог

Силата на любовта

Защо Бог не се е намесил

Последици от Грехопадението

Разделени дух и тяло

Грешната ни природа

Възможна критика

Безбрачието и светостта на брака

Първородния грях засяга родословието ни

Реализацията на свят на истинска любов

Истинската любов и забранената любов