Божието идеално семейство

Послание за мир № 12

БОЖИЕТО ИДЕАЛНО СЕМЕЙСТВО,
Отговорността на гражданите на Космическата нация на мира
Това е обръщението, което преп. д-р Сан Мьон Мун направи по повод на 88-ия си рожден ден, състоял се на 23 февруари 2007 г. в Чон Джонг Гунг Двореца на мира, Р Корея (Бел. ред.)

Уважаеми бивши и настоящи държавни глави, гости от страната и чужбина, които обичате мира и сте дошли от всички краища на земята, за да отбележим този ден! Преди всичко, заедно с моята съпруга, д-р Хак Ча Хан Мун, и цялото ни семейство бихме искали да ви приветстваме с добре дошли. Искрено ви благодарим за усилията, полагани от вас, за да изпълните мисията си за развитието на Федерацията за вселенски мир и да постигнете мир за цялото човечество.

Както може би знаете, през 2004 г. в сградата на Сената на САЩ и в Корейския национален парламент се проведоха коронации, с които бях признат за Цар на мира. След това основах Федерацията за вселенски мир на 12 септември 2005 г. в Ню Йорк. Въз основа на тези победи на 13 юни 2006 г. проведохме Церемония по влизането в Чон Джонг Гунг – Двореца на мира, и Церемония на коронация на Истинските Родители за Цар и Царица на космическия мир. Всяко едно от тези събития е стъпка към създаването на истинско Небесно царство на земята, Чон Ил Гук.

Небесното провидение напредва стремително всеки ден. При създаването на Чон Ил Гук един ден може да бъде като хиляда години и хиляда години да бъдат като един ден.Изтъкнати световни лидери, 2007 година – седмата година от Нацията на космическия мир и единство (Чон Ил Гук) – е юбилейна провиденческа година. Днешният ден в тази свята година е значим, защото по корейското броене днес е моят 88-ми рожден ден и 65-ият рожден ден на съпругата ми, д-р Хак Ча Хан Мун. За да отбележим този повод и да възобновим решимостта си, бих желал да изнеса пред вас реч, обобщаваща Небесното послание, което заедно с моята съпруга и три поколения от Истинското Семейство вече сме предали на 6.5 милиарда хора по света през изминалите две години. Целта на това слово е да ви напомни още веднъж за вашата позиция и мисия от гледна точка на Божието провидение и отново да подчертае значимостта на ерата, в която живеем. Заглавието на посланието е „Божието идеално семейство, призванието и отговорността на гражданите на Чон Ил Гук”.

Божията цел на сътворението и абсолютният сексуален морал
Уважаеми световни лидери, каква мислите, че е била крайната цел, поради която Бог създаде човешките същества? Той искаше да се радва на съвършени идеални семейства, изпълнени с истинска любов. Какво представлява идеалното семейство? Това е семейство-модел, въплъщаващо Божия идеал за мира. Неговите членовете са осъществили връзката на родител и дете с Бог и живеят, служейки Му като на свой баща.Бог сътвори Адам и Ева като първи предци на човечеството, за да изградят семейство-модел и да установят идеала за мира. Бог напълно посвети Себе Си да ги отгледа като Свои син и дъщеря, които трябваше да бъдат въплъщение на целия Космос, посредници между духовния и физическия свят и господари на творението. Адам и Ева щяха да бъдат свързани с Бог чрез истинска любов, истински живот и истинска потомствена линия.

Абсолютен сексуален морал
Госпожи и господа, Адам и Ева трябваше да създадат модела за мирно идеално семейство. Бог, Абсолютното Същество, сътвори хората като Свои деца, за да заложи в тях абсолютни ценности въз основа на абсолютен стандарт. Хората трябва да следват този стандарт, спазвайки изискванията на Небесния път. Това означава, че трябва да следваме определения ни житейски път, за да можем да служим на Бог – Абсолютното Същество, като на наш Родител. С други думи, за да могат хората да станат съвършени в своето подобие на Бог и да получат статута на хора с характер, които могат да се наричат синове и дъщери на Абсолютното Същество, те трябва да следват пътя на абсолютния стандарт, определен от Небето. Същността на този път е стандартът на абсолютния сексуален морал. Първата степен е да се запази преди брака стандарт на абсолютен сексуален морал, т.е. стандарт на абсолютна сексуална чистота. След като се родим, преминаваме през процес на израстване. Преминаваме през бебешкия и детския период по много сигурен и безопасен начин под закрилата и любовта на нашите родители. След това навлизаме в периода на юношеството, което поставя началото на нов и динамичен живот. Това е моментът, когато се отправяме по пътя, по който ще станем абсолютни човешки същества – вътрешно, като усъвършенстваме своя характер, и външно, като достигаме физическа зрялост. И все пак, в този период има едно абсолютно изискване, което трябва да се спазва от всеки без изключение. Това е, че трябва да поддържаме своята сексуална непоквареност. Втората степен е моделът на сексуален морал във връзката между съпруга и съпругата. Верността между съпрузите е по-ценна от самия живот. Съпрузите са вечни партньори, дадени един на друг от Небето. Като имат деца, те стават сътворци на истинската любов, истинския живот и истинската потомствена линия и се превръщат в първоначалния източник на всичко онова, което е абсолютно, неповторимо, непроменливо и вечно. Как хора, които пазят своята чистота преди брака и които Небето свързва като непорочни съпруг и съпруга, биха могли да се отклонят от Небесния път и да се заблудят, следвайки погрешна посока? Госпожи и господа, абсолютният сексуален морал е най-голямата благословия, дадена на човечеството от Небето. Ако не се придържаме към стандарта на абсолютен сексуален морал, пътят към съвършенството на характера и духовната зрялост се затваря. Освен това, ако чрез съвършени хора не бъде осигурена основа на абсолютен сексуален морал в едно истинско семейство, не е възможно Бог да се изяви като личен Бог, въплъщаващ се в членовете на семейството. Ето защо ако бяха се придържали към абсолютния сексуален морал, Адам и Ева щяха да постигнат съвършенство на своя характер според Божията воля и чрез Неговата Благословия щяха да встъпят в брачна връзка. Така те щяха да постигнат пълно единство с Бог. Той щеше да обитава в техния съюз. Също и техните деца щяха да се свържат с този Небесен ред на любовта и да се радват на директна връзка с Бог като свой родител.

Характеристиките на истинската любов
Тогава какво е истинската любов? Нейната същност е да дава, да живее за благото на другите и за благото на цялото. Истинската любов дава, забравя, че е дала, и продължава да дава непрестанно. Истинската любов дава с радост. Откриваме я в радостното и любещо сърце на майката, която люлее бебето в ръцете си и го кърми. Истинската любов е жертвоготовна любов, както при предания син, чието най-голямо удовлетворение е да помага на своите родители. Когато сме свързани в едно чрез истинската любов, можем да бъдем заедно завинаги, като непрестанно се радваме на взаимното си общуване. Истинската любов привлича всички неща във Вселената към нас, дори Бог ще дойде и ще обитава заедно с нас. Нищо не може да се сравни с ценността на истинската любов. Тя има силата да премахва бариерите, които грешните хора са създали, в това число национални, расови, дори и религиозни.Основните характеристики на Божията истинска любов са, че тя е абсолютна, уникална, непроменлива и вечна, така че, който обича с истинска любов, ще живее с Бог, ще споделя Неговото щастие и ще се радва на правото да участва като равен в Неговото дело. Ето защо, животът за благото на другите, животът на истинска любов е абсолютна предпоставка, за да се влезе в Небесното царство.

Небесното царство и истинската любов
Госпожи и господа, какво място е Небето? Кратко казано, Небето е свят, преизпълнен с Божията истинска любов. Истинската любов е неговата ос. Истинската любов е навсякъде – и във външния израз, и във вътрешния замисъл. Животът на всички е изпълнен с истинска любов от начало до край. Хората на Небето се раждат чрез истинската любов, живеят в обятията на истинската любов и следват пътя на истинската любов до деня, когато преминат в отвъдния свят, т.е. в духовния свят.Небето е един естествен свят, където всички хора живеят един за друг. Следователно, в този свят никъде не могат да бъдат открити антагонизъм и завист. Това не е свят, управляван от пари, позиция и власт. На Небето успехът на всеки човек представлява успех за цялото; това, което се харесва на индивида, е в синхрон с цялото, а радостта на отделния човек представлява радост за всички.Небето е свят, изпълнен с въздуха на истинската любов, където всички дишат такава любов. Животът пулсира в ритъма на любовта, навсякъде и през цялото време. Гражданите на Небето са свързани един с друг чрез общата си принадлежност към Божията потомствена линия. Там целият свят и населяващите го хора са свързани в неразривно единство, както клетките на нашите тела. Истинската любов, любовта, представляваща Божията същност, е единствената управляваща сила на Небето. Така че и Бог съществува заради истинската любов.

Важността на потомствената линия
Знаете ли какво е носило най-много болка на Божието сърце, причинявайки му най-голяма мъка през дългата история от грехопадението на Адам и Ева? Бог загуби Своята потомствена линия. А с нея Той загуби основата за братство между хората, дори и правото си на господство над Творението. Божията потомствена линия е по-ценна дори от самия живот. Но тя беше загубена. Без нея плодовете на истинския живот и истинската любов никога няма да съзреят. Госпожи и господа, потомствената линия е по-важна от живота и по-ценна от любовта. Животът и любовта се сливат в едно и създават потомствена линия. Потомствената линия не може да се създаде, ако липсва животът или любовта. Ето защо измежду трите – любов, живот и потомствена линия – потомствената линия е плодът. Божията потомствена линия съдържа семето на истинската любов. Тя носи истинския живот. Божията потомствена линия предоставя контекста и средата за истинския живот.Ето защо, за да станем идеалните хора, замислени от Бог, т.е. хората с идеален характер, и за да създадем идеални семейства, първо трябва да сме свързани с Неговата потомствена линия. Ако продължим в светлината на тези разсъждения, единствено когато сме свързани с Божията потомствена линия е възможно да създадем Божията родина, идеалната нация. Моля, съхранете значението на потомствената линия в своите сърца. Сега не мога достатъчно да наблегна на това. Родословната линия е толкова значима, защото връзката родител-дете е най-възвишената и най-важната от всички, а родствената връзка между родителя и детето е единственият начин, чрез който Божията потомствена линия може да бъде предадена и продължена завинаги. Трябва да сте наясно по този въпрос.

Брачна Благословия чрез междукултурен обмен
Уважаеми госпожи и господа, нашата обвързаност с потомствената линия на сатана е предизвиквала толкова много страдание през историята. Нека дръзко се отправим напред, за да я прекратим и да бъдем присадени към корена на потомствената линия на Истинските Родители. Защо трябва безсмислено да продължаваме да живеем и умираме като диви маслинови дървета? Дивото маслиново дърво, дори и да живее хиляди години, само ще продължи да произвежда семената на повече диви маслинови дървета. Какъв е начинът да избегнем този порочен кръг? Това може да стане чрез Святата Благословия. Церемонията на Святата Благословия дарява милостта на присаждането към истинското маслиново дърво. Тя беше основана от Истинските Родители, които донасят на човечеството Божията истинска линия. Без да промените линията си, не може да промените семето си. Нещо повече, най-добрият начин да се възстановят хората в позицията на Божии деца е, като променят своята потомствена линия чрез междукултурната брачна Благословия. Тя е най-големият морален акт, който създава Небесната потомствена линия на едно ново ниво, преминаващо отвъд стените на раси, култури, националности и религии. Това е действие, което прекъсва всички връзки на враждебност. Това е свещен ритуал на промяна на потомствената линия, при който всички могат да бъдат пресътворени чрез Истинските Родители. Те са Царят и Царицата на мира, субстанциалният израз на Бог, който Му дава възможност да упражнява Своето провидение в настоящия свят. За вас е широко отворен пътя да промените своята потомствена линия чрез церемонията на Свято вино, започната от Истинските Родители. Благословията е ваша. Целта е да можете да изградите истински семейства. Отговорността, която сте призовани да изпълните, е ясно да обучавате другите, че съвършеното практикуване на живот на абсолютна сексуална моралност чрез транскултурната брачна Благословия е в крайна сметка средството и начинът да се установи мирен, идеален свят тук на земята.

Семейство от три поколения, живеещи в хармония
Госпожи и господа, семейството ни дава модела как да живеем заедно в хармония. В идеалното семейство-модел родителите и децата се обичат и уважават, съпругът и съпругата са изпълнени с взаимно доверие и любов, а братята и сестрите се уповават и разчитат един на друг и всички живеят заедно като едно. Това означава, че трябва да създадете истинско семейство, в което се корени, расте и дава плодове дървото на истинската любов.Трите поколения от дядо, баба, родители и внуци трябва да живеят заедно като едно семейство, служейки на вечно съществуващия Бог. Трябва да знаете, че отговорността на родовите месии, мисията на посланиците на мира и желанието на Бог е да се стремим към този семеен идеал и да създадем семейства, които представляват Нацията на космическия мир и единство (Чон Ил Гук), т.е. Божието царство. Госпожи и господа, трябва да създадете семейства, които ще липсват на Бог и при които Той ще копнее да се завърне, ако е бил някъде другаде. Трябва да създадете семейства, в които Бог може да идва свободно като родител, който посещава Своите деца. Това означава да живеем в служба на Бог. В такова семейство Бог е вертикалният субект на съвестта. Следвайки този вертикален субект, съзнанието ви застава в позицията на вертикален субект спрямо вас самите и обединява духа и тялото ви. Това е мястото, където се усъвършенстват родителската любов, съпружеската любов, братско-сестринската любов и детската любов – четирите сфери на любовта или сърцето. Единствено в такова семейство могат да се свържат в едно горе и долу, отпред и отзад, ляво и дясно и така да се поддържа непрестанно кръговото движение. Това води до осъществяване на Божиите вечни идеални семейства-модел и нации-модел, до осъществяване на Божието царство на мира. Това означава, че се нуждаем от движение, което гради общество, основаващо се на взаимозависимост, съвместно благоденствие и универсално споделяни ценности. Трябва да превърнем човечеството в едно велико семейство, като разрушим стените в нашите сърца и премахнем дори и границите между нациите. Това движение започва от едно семейство.Ако целият свят се изпълни с такива истински семейства, светът ще се ръководи и подчинява на Небесните принципи и закони, без да има нужда от адвокати и прокурори, та дори и съдии. Кой най-добре ще знае какво добро и лошо сте направили? Това са вашите дядо, баба, родители, съпруг, съпруга или деца. Има ли нещо, което не може да се разреши в семейството? Когато в живота на родителите и децата, съпруга и съпругата, по-големите и по-малките братя и сестри се въплъщава моделът на живот за другия, каква ще е тази грешка, която не може да бъде простена, как би могло да има възможност за престъпление? Светът, ръководен от Небесните принципи и закони е един естествен свят. Това е свят без стени, свят на истина и смиреност пред принципите. Това е свят на обедното слънцестоене , свят без сянка на поквара, свят на абсолютни ценности.Всеки един от нас трябва да помни, че нашето провиденческо призвание е да създадем истинско семейство. Това е начинът да придвижим напред създаването на Царство на вселенския мир на земята.

Паралелната структура при човешките същества и сътворения свят
Когато разглеждаме структурата на човешките същества от един друг ъгъл, можем да разберем, че Бог ни е сътворил като битиета с двойки характеристики. Той сътвори нашите физически тела като умаление на материалния, осезаем свят, а нашите духовни тела като представители и господари на нематериалния свят. И тъй, човек е замислен да живее около сто години във физическия свят, а след като физическото тяло спре да функционира, духът ни преминава естествено и автоматично в нематериалния духовен свят.Въпреки че не може да бъде усетен с физическите ни тела, духовният свят е автоматично и неизбежно продължение на земния ни живот. За човечеството той е вечната и изначална родна земя, сътворена от Бог.Духовният свят действително съществува. Това не е свят, съществуващ във фантазиите или във въображението ни. По отношение на духовната реалност нямаме избор. Това не е свят, където можем да отидем, ако искаме, или да откажем да отидем, ако не ни се иска. Тъй както Бог е вечен и непроменлив, духовният свят, който Той сътвори, е също вечен и непроменлив. Тъй както живеем във физическата реалност с физическите си тела и създаваме всякакви връзки с нея, така и в духовния свят продължаваме да живеем с духовните си тела, създавайки и поддържайки близки взаимоотношения с всички явления от духовната реалност.

Живеем на земята, за да усъвършенстваме духовното си “Аз”
Във връзката между духа и физическото тяло на хората духът е по-важен. Физическото тяло съществува около сто години преди да престане да функционира, но духът съществува вечно, преминавайки отвъд времето и пространството. Та нима онзи, който във физическия свят има хубава храна и облекло и живее добре, няма да умре?Ето защо преди да отидете в отвъдната реалност, трябва да постигнете единство между своето физическо и духовно тяло, като живеете земния си живот така, че да удовлетворявате стандартите и на физическия, и на духовния свят. Казано иначе, имате отговорността да усъвършенствате духа си, докато сте във физическото тяло въз основа на ограничения живот в осезаемия физически свят. Но това не означава, че съвършенството на духовното Аз става автоматично. Единствено ако сте постигнали пълно единство между духа и тялото по време на земния си живот, т.е. изразявате истинската любов чрез действията си, вашето духовно Аз може да съзрее напълно.Докато живеете на земята, без изключение всяко ваше действие и постъпка се записват върху духа ви и биват съпоставени със стандарта на обществените Небесни закони. И тъй, ще влезете в духовния свят във формата на своето ‘духовно Аз’, върху което със сто процента точност е записан животът ви на земята. Духът ви ясно ще показва дали сте водили зрял живот в доброта или червясал, гнил живот в греховност. Това означава, че Бог няма да ви съди. Вие ще бъдете собственият си съдия.

Житейският път на Истинските Родители
Госпожи и господа, животът на преп. Мун, който днес навършва осемдесет и осем години, е бил живот на тъга, белязан от неописуемо страдание и преследване. Третият Адам – Истинският Родител, трябва да изплати и напълно да възстанови всички провали на първия и втория Адам. Той е призван да завърши не само мисията на Спасителя, Месията и Господа на Второто пришествие, но и мисията на всички онези централни личности, които полагат основите на различните религии.Наподобявайки процеса, чрез който Бог сътворява Вселената, животът на Истинския Родител представлява велико дело по пресътворението на човечеството – процес, в който не се допуска и най-малката грешка. Това е самотен курс, който не може да разбере напълно от никого.Това е курс, който отведе Истинския Родител надолу по трънливия път през пустошта – път, който трябваше да следва напълно сам. Дори и Бог не можеше да му даде Своето признание. Застанал много пъти между живота и смъртта, дори повръщайки кръв, той въпреки всичко трябваше като феникс да се изправя отново, за да остане верен на обещанието си пред Бог.

Въпреки че бе невинен, преп. Мун трябваше да претърпи несправедливо лишаване от свобода шест пъти: за това, че на младини, когато учеше в Япония, работеше в тайното движение за независимост; за това, че проповядваше за Божията воля в Пхенян, който бе под комунистическо управление веднага след постигането на независимостта в Корея; по време на управлението на Сънг-ман Ли, след като Корея се бе възродила като свободна нация; и нещо повече, дори в Съединените щати, които гордо се изтъкват пред света като модел за демокрация. Кой на тази земя би могъл да разбере пълния с премеждия живот на преп. Мун, воден в името на усъвършенстването на абсолютния модел на сексуален морал? Това бе живот на нещастие, което той понасяше, стиснал зъби, само и само да може да утеши Бог и да донесе спасение на грешните хора по света, които страдат в сферата на смъртта. Преп. Мун споделя, че дори и сега, ако някой надникне в сърцето му и изрече дума на съчувствие, би се разплакал и сълзите му биха се превърнали във водопад. Госпожи и господа, когато човек остарее и стане на осемдесет и осем години, той естествено поглежда назад към живота си и тихо се подготвя да влезе в отвъдния свят. За мен, животът започва сега.Това не е, защото има много неща, с които съм привързан към живота. Аз все още трябва да изпълня призванието и мисията си като Истински Родител; трябва да спася хората, които страдат в грешната сфера, неспособни да избягат от нея.Сега е дошло революционното време след идването на Небето, време на жътва. През тази година аз ще продължа да водя всички ви в тази космическа революция за възстановяването на човечеството. Моля, не се колебайте! Нека се хванем за ръце и подкрепим Небесната повеля в изпълнението на нашето призвание и отговорност! Как можем да извърнем очи от реалността, в която докато чакат спасение, безпомощни загиват хиляди наши братя и сестри?

Настъпването на епохата на мирното идеално Царство
Изтъкнати лидери, които обичате мира, вие живеете в най-благословеното и възвишено време в историята. Сега провъзгласявам началото на ерата на новото Небе и Земя, Епохата след идването на Небето, за която са чакали и жадували милиарди ваши предци, дошли и заминали си през историята; това е ерата на Царството на мирния идеален свят. Не само четирите велики религиозни основатели, но и милиарди добри предци слизат на земята в това време, за да ви водят по Небесния път. Отминава епохата, в която грешният и покварен свят предизвиква разрушение в човешкото общество, като позволява на онези, които са зли, да живеят по-добре от останалите. Федерацията за вселенски мир като Авелов тип Обединени нации на космическо равнище, ще обнови съществуващите Каинов тип Обединени нации чрез осъществяване на вечния Божий идеал за творението и в едно ново измерение ще поведе към Царството на мирния идеален свят. Федерацията за вселенски мир, която се роди чрез нашите съвместни усилия, представлява Божията победа, плода от кръвта, потта и сълзите на Истинските Родители. Тя въплъщава съкровените надежди на света. Федерацията ще изпълнява ролята на Авелов-тип партньор спрямо съществуващите Обединени нации; ще представлява новия суверенитет за изграждане на сферата на универсален мир, известен като Чон Ил Гук.

Нашата мисия във времето след идването на Небето
Епохата след идването на Небето, която Бог и Истинските Родители откриха, е време на драматични промени. Вие имате мисията тази епоха да разцъфне и даде плодове в благословия и слава. Както вече споменах, в Епохата след идването на Небето, като приемем брачната Благословия чрез Истинските Родители, трябва да възстановим истинската потомствена линия, която бе изгубена с грехопадението на Адам и Ева. Провидението на Благословията трябва да се усъвършенства през пет етапа: индивида, семейството, рода, етноса и нацията.Това е време, в което казано метафорично, слънцето е точно над главата, без да хвърля сянка. Това означава, че епохата преди Небето – Стария, Новия и Завършения Завет – вече преминава. Тези епохи изискваха възстановяване и неизмерими изкупления при пресътворяването на идеала. Днешната епоха съответства на епохата, предшестваща провала на Адам да създаде първоначалния идеален свят. Това е епоха на истинската любов, която е всеобхващаща, всемогъща и с пълен авторитет; епоха на сферата на сърцето, в която духовният и физическият свят са свързани заедно като едно цяло с център Истинските Родители, Царят и Царицата на мира. С други думи, това е Царството на космическия мир и единство.

Госпожи и господа, вашата мисия и позиция са изяснени. Както обясних, в сферата на Божията милост, благодарение на Истинските Родители, е прокаран пътят, така че всички хора да променят потомствената си линия чрез церемонията на Святото вино, да получат Благословията и да създадат истински семейства. В края на краищата начинът да се създаде мирен идеален свят на земята е да се живее съвършено според абсолютния сексуален морал, основаващ се на транскултурната брачна Благословия. Тази Благословия е милостта, чрез която наследявате Небесната потомствена линия. Вашата мисия е да преподавате успешно всичко това. Нещо повече, трябва да надскочите концепциите си и осъзнаваното от вас и да изпълните своето призвание и отговорност като наследници и реални представители на Истинските Родители.

Нямаме време за губене. Ще настъпи страшен ден на съд, ако се провалим в изпълнението на призванието, отговорността и мисията, които Небето ни е дало в Епохата след идването на Небето.По време на церемонията по влизането в Чон Джонг Гунг – Двореца на мира, и церемонията на коронацията на Истинските Родители за Цар и Царица на космическия мир, провели се на 13 юни 2006 г., обявих седемте основни задължения и мисията на космическо равнище за гражданите на Чон Ил Гук. Моля ви да постигнете победа в изпълнението на тези основни задължения и мисия.Моля ви, станете истински принцове и принцеси, които служат на Бог като на свой Истински Родител, защото Той е Царят на мира за всички. Нека изградим вечното Царство на мира, като служим на Истинските Родители, които станаха Цар и Царица на космическия мир. Нека съградим света на вечно освобождение и свобода – свят, в който няма нужда от Спасител, Месия или Второ пришествие на Господа; и нека изпълним дълга си като семейства от предани деца, патриоти, светци и божествени синове и дъщери !
Нека установим идеални семейства-модел, за да постигнем космическия идеал за освобождение и пълна свобода. Това ще бъде царството на доброто, в което можем да се радваме на абсолютен, уникален, непроменлив и вечен мир и благоденствие. Това ще се превърне в изначалната родина на космическия мир, която ще прославяме за вечността!
Нека Божията благословия бъде с вашите семейства, вашата нация и целия свят за вечността!Благодаря ви!

Тъй както няма сянка при обедното слънцестоене (в някои части на света), така и в нашия живот, когато сме в синхрон с Божията воля, няма да има сянка на поквара.
Степени на съвършенство на сърцето и любовта според мащаба на практика на живот за благото на по-висшата единица. Преданите синове и дъщери живеят всеотдайно за доброто на своето семейство и род. Патриотите живеят жертвоготовно за благото на нацията, светците – за света, божествените синове и дъщери посвещават всичко от себе си за благото на Бог и Вселената. В развитието си човек не може да прескача тези стъпала.
______________________________________________________________________

1. ЛЮБОВ И ЖИВОТ ...... 2. КАК ЗАПОЧВА ЗЛОТО? ..... .3. АНТЕЛИТЕ

4. НЕЗРЯЛАТА ЛЮБОВ ...5. ПОСЛЕДСТВИЯ от ГРЕХА ...6. СВЯТ НА ИСТИНСКА ЛЮБОВ

______________________________________________________________________

Семейна Федерация
ОРГАНИЗАЦИЯ СЪС СПЕЦИАЛЕН СТАТУТ В ООН

семейство
проекти
обединение
морал


Peace Federation
Rev. Sun Myung Moon
Victory Over Communism

WASU-FM DJ

КНИГАTA: съдържание

ЛЮБОВ И ЖИВОТ
Любовта и целта на живота

Науката и духовния свят

Любовта: Физическото Грехопадение

Незрялата любов

Сърцето на Бог

Силата на любовта

Защо Бог не се е намесил

Последици от Грехопадението

Разделени дух и тяло

Грешната ни природа

Възможна критика

Безбрачието и светостта на брака

Първородния грях засяга родословието ни

Реализацията на свят на истинска любов

Истинската любов и забранената любов