Мисия на посланиците за мир

Послание за мир № 11

Мисията на посланиците за мир
в революционната ера след идването на Небето

Преп. д-р Сан Мьон Мун изнесе тази реч по време на национална среща на посланиците за мир под надслов „За мир и обединение” в КИНТЕКС, Р Корея на 8 декември 2006 г. (Бел. ред.)

Уважаеми лидери, представляващи Посланиците за мир!
Дошли сте наистина на историческо събиране. С невероятната прокламация на новото хилядолетие, която все още отзвучава в нашите уши, минахме отвъд втората година от провъзгласяването на сферата на “Санг Хап Шип Сънг”, която отбелязва „Революционната ера след идването на Небето”. Тази прокламация пося свежо обещание на надежда за ново бъдеще в сърцата на шест и половина милиарда хора по света. Продължава динамичният период на изграждане на Божието царство – Нацията на космическия мир и единство (Чон Ил Гук), когато един ден изглежда като хиляда години и хиляда години като един ден. Бог ви призовава като лидери, представляващи посланиците за мир в тази нация. Вие сте гордите наследници на дълго потомство корейци, които са били родени с духа да насърчават човешкото благоденствие. В тази светлина, навлизайки в многозначително и ценно време от Божието провидение, бих желал да използвам възможността да ви предам специално послание от Небето, отнасящо се до посоката и мисията, която човечеството трябва да поеме от сега нататък. Темата на моята реч днес е „Мисията на посланиците за мир в Революционната ера след идването на Небето”.

Госпожи и господа, има ли мечта, която е обща за всички хора, независимо от пола, възрастта, времето и мястото? През епохите хората навсякъде са копнеели и са се надявали да осъществят идеала за световен мир. Но никога в историята не е осъществяван вечният мир, който може да донесе радост на Небето. Този факт остава като основа за нашата историческа тъга и болка. Какво се обърка? Кое доведе хората да изпаднат в невежество за идеала, който Бог копнееше да осъществи чрез сътворението? Съвършенството не може да бъде открито в невежество, дори ако човек чака в продължение на десетки хиляди години.

Чудото на Божието Творение
Госпожи и господа, Божието Творение е наистина проникновено. Всичко, което Бог сътвори, бе, за да подготви средата за усъвършенстването и щастието на човешките същества, които Той създаде като Свои деца и партньори в любовта. Вземете за пример едно цвете. То е шедьовър на Божието творение. Дори и в безименното диво цвете, цъфтящо в полето, можем лесно да открием волята и целта на Твореца. Като виждаме как едно цвете живее и расте към съвършенство, наистина ставаме свидетели на чудо.Цветята ни представят своите красиви цветове и хармонията на Ин и Ян. Дори човешките същества, господарите на творението, не могат напълно да пресъздадат тяхната красота. Цветята непрестанно отделят ухания, които пленяват сърцата на пчелите и пеперудите, привлечени от техните сияйни цветове. Цветята могат да приемат силните, ярки слънчеви лъчи, които хората не издържат да гледат. Те разсейват тази светлина в естествени лъчи на хармония и мир и ги използват, за да създават и поддържат живота. Цветята също не пренебрегват задължението си да предоставят меден нектар на пчелите и пеперудите, които заети летят напред-назад, като така помагат на цветята да се възпроизвеждат.

Госпожи и господа, чудото на Божието творение е безгранично, трансцедентално и хвърлящо в недоумение способностите за описание у хората. Дори картина, нарисувана от най-великия художник на света, не може да се сравни с букет от живи диви цветя. Дори сътворявайки едно единствено незначително цветенце, Бог-Творецът му дава възможност да осъществи хармонията в себе си и да допринесе за взаимозависимостта и общия просперитет на цялото творение. Щом това е така, колко по-голяма е значимостта на човешките същества, които Бог сътвори като Свои деца, Свои вечни партньори в любовта и като Свои наследници?Всяко едно от милионите различни видове цветя, когато разцъфне напълно, поддържа своето достойнство като индивидуално въплъщение на истината въз основа на величествения Принцип на творението. Цветята създават хармония в майката природа и я населяват съгласно законите на взаимозависимостта и общото благоденствие. По подобен начин всяко едно човешко същество има благословията и благодатта на Небето да се стреми към хармония, мир, свобода и щастие и да открие вечен живот. Небето дарява всеки човек с живота и характеристиките на индивидуално битие. С други думи, всяко човешко същество се ражда с правата и привилегиите на индивидуално въплъщение на истината. Това означава, че всеки човек, независимо от възрастта, пола, позицията и своето обществено положение, е замислен да следва житейски курс, който е уникален и отразява неговата индивидуална природа.

Ценността на човешките същества като индивидуални въплъщения на истината
Госпожи и господа, можете ли да откриете човек, който прилича на вас сто процента? Замислете се. Има ли някой друг със същите индивидуални качества, които вие притежавате? Дали и при идентичните близнаци, които се раждат в същия ден и същия час и умират в едно и също време, животът им ще бъде един и същ? Няма човек, който може да вземе индивидуалността на друг човек, дори ако първият човек е най-красивият на света, а вторият – най-грозният. Така е, защото грозният човек е също уникално въплъщение на истината. Бог, Царят на мъдростта, непрестанно създава вечни индивидуални въплъщения на истината чрез процеса на произход, деление и единство в съответствие с Божествения принцип на сътворението.По този начин можем да открием стандарта на абсолютните ценности, които правят човешките същества хора. Така както е в отношенията на взаимозависимост и хармония между цветята и пеперудите, човешките същества също са сътворени, за да живеят един за друг и да споделят истинска любов. Това означава, че човешкият стандарт на абсолютна стойност се установява единствено чрез живот на истинска любов, когато взаимоотношенията между субект и обект-партньора процъфтяват в хармония.

Госпожи и господа, цветята и пеперудите създават взаимовръзки на субект и обект-партньори. Те зависят едни от други и постигат благоденствие чрез това действие на даване и получаване. По същия начин Принципът на творението определя и предначертава курса на взаимоотношенията между човешките същества и природата, между самите човешки същества и между Бог и човешките същества. И тъй, майката природа е съвкупността от всички индивидуални въплъщения на истината в творението, които са хармонично свързани едно с друго. Майката природа стои като абсолютен обект-партньор пред човешките същества, нейните субект-партньори. Нейната предначертана роля е да даде възможност на хората да осъществят своята абсолютна стойност. По същия начин хората създават семейства от три поколения и живеят в тази основна рамка. Там те се учат и запознават с вертикалните и хоризонтални взаимоотношения на ‘горе и долу’, ‘ляво и дясно’, ‘отпред и отзад’. Това означава, че всеки индивид се стреми към живот на хармония и любов чрез действия на даване и получаване във взаимоотношения между субект и обект-партньори. Тези взаимоотношения дават възможност на всеки член от семейството да осъществи своята абсолютна стойност като индивидуално въплъщение на истината. Какво да кажем за взаимоотношенията между Бог и човешките същества? Като Творец, Божията природа е абсолютна, уникална, непроменлива и вечна. Ако по-внимателно се вгледаме, откриваме, че Бог стои в позицията на субект във взаимоотношенията със Своето творение. Тези взаимоотношения са в сферата на Принципа на творението, установен от Бог. Така е, защото въпреки че мислим за Бог като Абсолютното битие, Той не може да чувства радост, без да има взаимни връзки на даване и получаване със Своите обект-партньори. Ако Адам и Ева, първите човешки предци, не бяха съгрешили, а вместо това бяха усъвършенствали себе си според Принципа на творението като индивидуални въплъщения на истината, тогава ние, човешките същества, днес щяхме да изразяваме нашата абсолютна стойност. С абсолютно покорство щяхме да служим на Бог като на наш Господ и щяхме да се свързваме с творението – естествения свят, като наш обект-партньор, радвайки се на Божието вечно Царство на мира. Щяхме да живеем като граждани на вечното Небесно царство не само на земята, но и в духовния свят. Тогава, как стана така, че човешките същества, сътворени като деца на всемогъщия и вездесъщ Бог, изпаднаха в такова състояние на невежество? Първите предци – Адам и Ева, последваха грешния родител – сатана, по пътя на грехопадението. Наистина, това е първата трагедия и най-унизителният и ужасен срам в човешката история. Бог не може да изостави човечеството. В Неговия величествен идеал за сътворението човешките същества бяха създадени да бъдат Негови деца и Негови абсолютни партньори в истинската любов. Ето защо Бог е търпял през дългите години на историята със сърце, изпълнено с горчива болка, скръб и отчаяние. Бог е вечният Истински Родител на човечеството, но въпреки това като в буквален затвор Той е трябвало да упорства през сенките на историята. Никой не е познавал тази реалност.

Ограниченията на стремежа за мир, основаващ се единствено на човешките усилия
През цялата история хората са полагали незначителни човешки усилия, за да постигнат мир. Вземете за пример противопоставянето между демокрацията и комунизма. Всяка една от страните се стремеше да постигне мир според своите условия, но те не можаха да разрешат основните разлики помежду си, които са свързани с въпросите за човешките права, свободата и равенството. Но все пак, от гледна точка на Божието провидение комунизъм и демокрацията са като деца, изгубили своите родители. Те се разделиха съответно в позициите на Каин и Авел и попаднаха в оковите на братския конфликт. Без изключение, човешките същества са деца на сатана. Всеки човек се ражда, като наследява сатанинската потомствена линия. За миг вземете себе си за пример. Във всеки момент и аспект на вашия ежедневен живот, не са ли доброто и злото в конфликт вътре във вас, като всяко едно от тях се опитва да вземе надмощие? Тъй като ние сме несъвършени човешки същества, движенията за мир, които сме прокарвали през историята, винаги са се сблъсквали с ограничения и провал. Ето защо Обединените нации, създадени с прекрасната мечта за осъществяване на световен мир, днес трябва да се изправят пред своите вродени ограничения и да признаят, че не могат да продължат да дават надежда на човечеството. Казано простичко, ООН бе създадено през епохата преди времето, в което Небето можеше пряко да се включи в развитието на Божието провидение в историята.
Госпожи и господа, въз основа на всеотдайността на преп. Мун по пътя на Небето през целия му живот – повече от 80 години, се появи един нов свят. На този победоносен фундамент бе провъзгласена Революционната ера след идването на Небето. Сега живеем в епохата на Небесната благодат – епоха, в която всички хора могат да бъдат освободени и спасени от тресавището на греха. Това е ерата, в която може да бъде установен светът на свободата и щастието, идеалният свят, както бе изначално замислен по време на сътворението. Има няколко ясни причини, поради които Небето определи човекът, стоящ пред вас – преп. Мун, като Истински Родител на човечеството и по този начин отвори вратите за нова ера. На първо място аз успешно следвах пътя на живот за благото на другите. С други думи, през своя живот аз съм прилагал ценностите на истинската любов, така спечелих победа и я предложих на човечеството. Всички хора са родени да живеят за благото на другите. Но поради невежеството, произтичащо от грехопадението, хората практикуват точно обратното – егоистичен индивидуализъм. Открил съм тази тайна на Небето и съм дал това познание на човечеството за първи път в историята. Бог добре знае, че по житейския си път съм минал през огън и вода. На второ място, посветих целия си живот, за да преодолея всички препятствия и да поставя победоносен фундамент. Чрез образованието, получено благодарение на реалната практика на истинска любов, изпълних всички необходими условя да бъде възстановена връзката родител-дете между Бог и човечеството. Отворих пътя за човешките същества, които станаха деца на прелюбодееца сатана, врага на любовта, и които живееха като роби на грешната любов, грешния живот и грешната потомствена линия, да се родят отново и да възкръснат в истинската потомствена линия на Бог, изворът на истинската любов. С други думи, отворих широко пътя за хората да достигнат пълна духовна зрялост като индивиди и да установят истински семейства, истински родове, истински народи, истински нации и истински свят, като живеят живот на истинска любов.

Мисията на посланиците за мир
Госпожи и господа, пробивайки си път в живота, откриваме, че върху него неизбежно влияят много връзки и отношения. Повечето от тези връзки са в резултат на изборите, които правим, и обстоятелствата, в които се намираме. Ние изграждаме взаимоотношения, които когато пожелаем, могат да бъдат променени или изтрити чрез нашите собствени усилия. От друга страна, Небесните взаимоотношения, които са ни завещани от Бог в момента на раждането, са извън сферата на избора. Тези фундаментални и неизбежни взаимоотношения се основават на кръвни връзки. Въпреки че може да не ви харесват вашите родители или братя и сестри например, вие не можете да ги замените по собствен избор или да гласувате да бъдат свалени. Така е, защото те са свързани с вас чрез кръвни връзки. Веднъж след като се родите в семейство с фамилно име Ким, трябва да живеете винаги като част от потомствената линия на семейство Ким. Коя е причината, поради която човечеството все още трябва да се избави от капана на греха? Причината е, че хората са родени от грешната потомствена линия на сатана. Това наследство не е вродена кръвна връзка, дарена от Небето в съответствие с провиденческата Воля и цел. Тази кръвна връзка не се основава на Принципа. Точно обратното, тя възниква при нарушаване на Принципа. Това е връзка, предизвикана от човешка грешка. Въпреки че човешките същества са били принизени до позицията на сираци, които са загубили своите родители чрез грехопадението, фундаменталната връзка, дарена от Небето, остава непокътната: Бог е нашият родител, а ние сме Неговите деца. В резултат на грехопадението човешките същества станаха невежи, сякаш живеят във вегетативно състояние, неспособни да познаят собствения си родител, въпреки че Той е вътре в тях и до тях. Ето защо всички хора, независимо кои са те, принадлежат на грешната потомствена линия. Всички хора без изключение трябва да бъдат родени отново чрез промяна на потомствената линия. Това е единственият начин, по който можем да бъдем възстановени в изначално замислената кръвна връзка, с която Бог ни е надарил.

Ценността на транскултурната брачна Благословия
Нещо повече, най-добрият начин да се възстановят хората в позицията на Божии деца е като променят своята потомствена линия чрез транскултурната брачна Благословия. Това е революционно събитие, създаващо Небесната потомствена линия на едно ново ниво, преминаващо отвъд стените на раси, култури, националности и религии. Това е действие, което прекъсва всички връзки на враждебност. Това е свещен ритуал на промяна на потомствената линия, чрез който всички могат да бъдат пресътворени чрез Истинските Родители. Те са Царят и Царицата на мира, субстанциалният израз на Бог, което Му дава възможност да упражнява Своето провидение в настоящия свят.

Обичани посланици на мира, сложете ръка на сърцето си и тихо в себе си се замислете по този въпрос! Има ли някакъв друг начин, по който да спасим този свят от войните и антагонизма, които виждаме покрай нас? Има ли друг по-сигурен начин да създадем единно глобално семейство, където няма омраза между членовете на семейството, освен чрез транскултурните бракове между враждуващи родове, или ако минем стъпка по-нататък – между враждуващи нации?

Госпожи и господа, всички вие тук стоите в позицията на лидери, представляващи милион и двеста хиляди посланици на мира по целия свят, които прокарват Революционната ера след идването на Небето. Вие сте Небесните пратеници, които трябва да изпълнят двойната мисия на „Пазители на Царството на мира” и „Корпус на Царството на мира”; мисии, свързани с отговорността да се подсигури мира и щастието на човечеството в бъдеще. Ето защо Буда, Конфуций, Исус и Мохамед, а също така и десетки, стотици поколения от вашите предци, са се мобилизирали да наблюдават всяка ваша стъпка. Вашата мисия сега е съвсем ясна. Преди всичко трябва да провъзгласите пред всеки член на своя род и пред всички ваши познати, че светът вече навлезе в революционната ера след идването на Небето, ерата на установяването на нацията на космическия мир и единство. Вие сте отговорни да ги образовате за провидението, което Бог изпълнява на глобално ниво в тази епоха с център Истинските Родители. Освен това, трябва да им обясните, че транскултурната брачна Благословия е основното средството, чрез което може да се установи мирният идеален свят тук на земята и трябва да напътствате хората от вашите семейства и родове, да напътствате корейския народ да се присъедини към светите редици на онези, които получават транскултурната брачна Благословия.

Госпожи и господа, наистина жалко е, че не можете да усетите със собствените си очи тази ценна Революционна ера след идването на Небето. Никога такова нещо не е било виждано и никога не ще се повтори. Причината е, че вие разчитате единствено на своите пет физически сетива. Надявам се, че ще отворите петте си духовни сетива възможно по-скоро, така че да можете ясно да усетите как духовното провидение се разгръща в тази епоха. Живеете в ерата на Небесната благодат, която сте получили, без да сте дали нищо от своя страна. И все пак, моля ви, имайте предвид, че Небесното разписание, което се развива в съответствие с абсолютния стандарт, не ще ви чака неограничено време. Сега настъпи времето да се обедините в едно като представители на посланиците за мир, които са запазили духа на корейския народ и гордостта на народа на белите одежди . Няма време за губене. Какво значение има дали се казвате Ким или Пак? Каква причина има за провинция Кьон-сан и Чол-ла да не се обединят в хармония? Про-сеулският съюз на корейските жители в Япония (Мин-дан) и Про-пхенянската асоциация на корейските жители в Япония (Чо-чон-рьон), всички водят началото си от един и същ корейски полуостров. А какво да кажем за Южна и Северна Корея? Та нима хората на този народ не са братя и сестри, споделящи обща потомствена линия? Сега трябва да помним, че сме потомци на народа на белите одежди и на Небето. Отгледани сме, за да установим възвишения идеал за развитието на човешкото благоденствие. Ние сме народ, призован, избран и помазан от Бога, да бъде авангардът за изграждане на Царството на мира в тази Революционна ера след идването на Небето. Трябва да търсим и да установим Божието царство и Неговата правда, тъй като крайната цел на всички е да живеят в нация, която служи на Бог като на свой център. Какво означава „Божие царство”? Това означава Царството на мирния идеален свят. Това е нация, имаща формата на идеалното семейство-модел с три поколения, които живеят заедно в хармония, уважават се, подкрепят се взаимно и са едно цяло в любовта. Накратко, това е нацията, за която човечеството е копняло през вековете; утопията, където Бог управлява. Тогава какво се има предвид под „Неговата правда”? Това означава Небесния път и Небесното управление. Всеки един от нас на тази земя има заповедта да предизвика съд чрез Небесния авторитет на истинската любов спрямо този зъл свят, който страда поради заговорнически и предателски режими. Наш дълг е да установим идеалния мирен свят на истинска любов; освободен, свободен свят, основаващ се на справедливост и истина. Тъй или иначе, човечеството е замислено да бъде едно семейство. Впечатляващият напредък на съвременната наука допринася изключително много за превръщането на този свят в едно глобално село. Настъпи времето да се изгради красивото Царство на мирния идеален свят, където бели и черни, хора от Изток и Запад живеят заедно в хармония като едно велико семейство.

Появата на Федерацията за вселенски мир
В това време на преход Федерацията за вселенски мир и Федерацията на монголските народи, които основах, ще играят важна роля. Федерацията за вселенски мир ще застане в позицията на Авел по отношение на съществуващото ООН. Тя няма да бъде арена на съперничество като това, което съществува между страните членки и департаментите на ООН. Вместо това тя ще проведе историческа революция за мир и благоденствие на човечеството на пан-глобално и универсално ниво. За разлика от ООН, която се фокусира да разрешава проблеми, Федерацията за вселенски мир ще работи на по-фундаментално и субстанциално ниво, за да изпълни месианската мисия, която наистина е от полза за човечеството.

Посланици на мира, обичащи мира! Монголската раса, която съставлява 74 % от световното население, е най-голямата расова група в света. Трябва да вдъхновим всички тези пет милиарда и да създадем климат на истинска любов на тази планета.

Вие и аз сме родени на Корейския полуостров и споделяме еднакво културно наследство. Вие сте посланици на мира и специални пратеници на Небето, които предавате моите учения и образовате другите хора да установят образцови семейства чрез истинска любов, истински живот и истинска потомствена линия. Вие, които сте станали посланици на мира, трябва да се отправите с убедеността, достойнството и увереността на пророци, които идват с Небесната истина и не се страхуват от пътя на смъртта. Излезте като специални пратеници на Небето и то със сигурност ще ви дари с вечен живот.

Монголското петно, което всички ние имаме, не е просто физически белег на монголската раса. Това е отличителен белег, даден от Небето много отдавна на племената тонг-и, за да бъде знакът, чрез който Истинските Родители ще издигнат и обединят цялото човечество с настъпването на Революционната ера на идването на Небето. Освен това, корейският народ, стоящ в центъра на монголските народи, е избраният народ, който трябва да застане на фронтовата линия на шестте и половина милиарда по света и да изпълни мисията си да предаде традицията на Истинските Родители като техен представител.
Моля ви, не забравяйте, че мирният идеален свят, който Бог замисляше по време на сътворението и за който копнеше, когато създаваше човечеството, сега се изгражда пред вашите очи. Ако това не е чудо, тогава какво е? По целия свят двойките, които участваха в транскултурната брачна Благословия, създават корените на Божията истинска любов. Новата потомствена линия дава плод. Наближава денят, когато тази красива земя ще се превърне в изначалната Едемска градина, където ще се радваме на вечен мир и щастие. Със сигурност нашите потомци безброй поколения напред ще ликуват: „ Да живее Чон Ил Гук (Нацията на космическия мир и единство).”

Нека Божията велика благословия и благодат бъдат с вас, вашите семейства и корейския народ! Благодаря ви!
______________________________________________________________________

1. ЛЮБОВ И ЖИВОТ ...... 2. КАК ЗАПОЧВА ЗЛОТО? ..... .3. АНТЕЛИТЕ

4. НЕЗРЯЛАТА ЛЮБОВ ...5. ПОСЛЕДСТВИЯ от ГРЕХА ...6. СВЯТ НА ИСТИНСКА ЛЮБОВ

______________________________________________________________________

Семейна Федерация
ОРГАНИЗАЦИЯ СЪС СПЕЦИАЛЕН СТАТУТ В ООН

семейство
проекти
обединение
морал


Peace Federation
Rev. Sun Myung Moon
Victory Over Communism

WASU-FM DJ

КНИГАTA: съдържание

ЛЮБОВ И ЖИВОТ
Любовта и целта на живота

Науката и духовния свят

Любовта: Физическото Грехопадение

Незрялата любов

Сърцето на Бог

Силата на любовта

Защо Бог не се е намесил

Последици от Грехопадението

Разделени дух и тяло

Грешната ни природа

Възможна критика

Безбрачието и светостта на брака

Първородния грях засяга родословието ни

Реализацията на свят на истинска любов

Истинската любов и забранената любов