Революция на Сърцето

.
СЕМЕЙНА ФЕДЕРАЦИЯ
ЗА СВЕТОВЕН МИР И ОБЕДИНЕНИЕ


международни масови сватби на муун, междурелигиозни сватбиСемейството е училището на истинската любов
Семейството е мястото където се научаваме да обичаме като деца, братя и сестри, съпрузи, и с родителска любов. Семейството е крайъгълния камък на обществото…

Революция на Сърцето:

От егоизъм към живот за другите – пътя към щастието

Много хора не осъзнават, че способноста да даваме любов и живеем за другите се развива с много усилия. Това не става изведнъж. Всички искаме да получаваме любов, но способни ли сме да дадем такава на околните?
Даването на любов винаги трябва да предхожда получаването. Вместо да кой колко любов ни е дал и кога е трябвало да ни даде, преп. Мун ни учи да даваме безусловно и забравим какво сме дали. Само тогава сърцето ни ще бъде свободно да дава отново и отново, както и да изпитва радост и от най-малкото което сме получили.
Същността на истинската любов е да дава и да служи на другите. Истинската любов дава, забравя, че е дала и продължава да дава непрестанно. Тя дава с удоволствие. Тя е сърце на радост. Откриваме я в любещото сърце на една майка, която люлее бебето си на ръце и го кърми. Истинската любов е жертвоготовна любов… тя е абсолютна, уникална, непроменлива и вечна, инвестираща всичко без очакване или условие да получи нещо в замяна. – Сан Мьон Мун

Пътя на истинската любов

Семейната Федерация обяснява как да разрешим всички конфликти със безусловна любов и постигнем истинско щастие в живота. Човечеството никога не е могло да премахне проблемите в обществото, понеже никога не е намерило пътя да излекува семейството – училището на любовта.

Четирите сфери на сърцето

В семейството откриваме четири вида любов; детската, братско-сестринската, съпружеската и родителската.  Първо, детето трябва да израстне в атмосфера на любов. Получавайки безусловна любов от любящи се взаимно родители. След това с помоща на родителите, децата развиват споделящата братско-сестри любов. Ако родителите ги оставят на произвола, децата просто ще научат закона на джунглата. Едва на основата на правилното развитие на тези два етапа, човек може да усъвършенства и следващите 2 етапа в развитието на любовта – Съпружеската любов и последващата Родителска любов. Родителската е най-висшата и безусловната любов, а съпружеската е унищожена в момента в който я споделим с друг, а не брачния си партньор.
Само такава революция на сърцето и любовт може да разреши семейните проблеми и премахне омразата в обществото и света. Но за целта тя трябва да се възпита у младите чрез образователни програми, чрез семеен и обществен пример и политически стимул. Д-р Мун е финансирал и инвестира в множество програми в тази ключова за обществото насока.


.

Движението за истински семейства и световен мир

1. Движение за световен мир

Истинската любов, основана върху светоглед, в чийто център е Бог, е основното средство за постигането на световен мир. За да се осъществи на земята идеалния свят, в който хората живеят в хармония, като „братя и сестри с един Бог”, преп. и г-жа Мун основават множество международни организации за мир и заедно с други световни лидери инвестират своите способности за постигане на този идеал.

За да издигне движението за мир на следващ по-висок етап на развитие, те откриват ежегодни заседания на Върховният съвет за световен мир и работят неуморно ден и нощ за всеобщото щастие и благо на цялото човечеството обединявайки усилията на световни лидери от областта на политиката, религията, науката и т.н. Организациите, служещи на тази цел са:

 • - Надденоминационна и наднационална федерация за световен мир (IIFWP)
 • - Върховен съвет за световен мир
 • - Федерации на континенталните, полуостровните и островните държави за световен мир
 • - Международна фондация за мир
 • - Световна федерация за мир

 

2. Движение за помирение между религиите

Бог основава религиите като средство за спасение на човечеството, а общото между тях е, че се стремят към вечната и непроменлива истина. Преп. Мун с плам развива дейности за обединение и помирение между религиите и техните деноминации. В това движение се включват следните инициативи и организации:

 • - Конференция за надденоминационен диалог
 • - Събор на световните религии
 • - Международна религиозна фондация
 • - Религиозна федерация за световен мир
 • - „Световни писания“ – сравнителна антология на свещенните текстове
 • - Надденоминационен спортен фестивал
 • - Междурелигиозен проект за мир в близкия изток

 

3. За обединение на Южна и Северна Корея

Разделението на Корейския полуостров е последица от студената война, но от гледна точка на Божието провидение изразява разделението на идеологията и ценностите на комунизма и демокрацията. Ето защо обединението на Северна и Южна Корея носи огромно значение за хармонията на човечеството и световния мир.

 • - Световна федерация за „Победа над комунизма“
 • - Федерация за обединение на Северна и Южна Америка
 • - Корейско-китайски семинари на жени общественици и лидери
 • - Международен съвет по сигурността
 • - Института по „Обединителна Мисъл“
 • - Съвет за обединение на Северна и Южна Корея
 • - Семейна партия (за мир и обединение)
През декември 1991 г. се състоя среща между преп. Мун и Ким Ир Сен, с която стартирааха серия културни и икономически инициативи в Северна Корея: автомобилният завод „Пьон-хуа”, Ансамбъла за сценични изкуства „Малките ангели” и Юнивърсал балет. За постигане на обединението между Севера и Юга допринасят:


4.Дейности в  Обединените Нации (ООН) и Посланиците на мира

Д-р Мун допринася много за обновлението на ООН и ефективността в усилията за световен мир.  Чрез серия от открити дискусии за реформация, международни семинари на Надденоминационната и наднационална федерация за мир и световна мрежата от Посланици на мира се цели реалното разрешение на глобалните проблеми:

 • - Надденоминационен и наднационален съвет за мир (ООН на мира)
 • - Световна лидерска конвенция на ННФСМ в ООН
 • - Ежегодна Международна награда за мир
Общо събрание на Междурелигиозната и международна федерация за мир, ННФСМ, открито в заседателната зала на Икономическия и социален съвет в главната квартира на ООН

 

5. Женско движение, благотворителност и взаимопомощ

През започващия 21 век преп. Мун и г-жа Мун обръщат специално внимание на духа на истинска любов, в чиято основа е майчиното сърце на жертвоготовност. Чрез проекти за служене и практика на живот за другите те целят установяването на Култура на сърцето. От 1992 г. до днес те учредяват и развиват:

 • - Женска федерация за световен мир
 • - Корейско-японски прояви за посестримяване и побратимяване (160 000 двойки)
 • - Корейско-китайски семинари на жени общественици и лидери
 • - Международна фондация за сътрудничество и подпомагане
 • - Сдружение на доброволци за обществена служба (ЕУОН)
 • - Специални образователни програми за жени лидери от Япония
 • - подготвя се Международна благотворителна фондация за медицинско обслужване и лечение

 

6. Младежко и студентско движение

Тенденциите към безразборен секс сред младежите се превръщат и в корен на обществените проблеми. Затова преп. Мун насърчава движение за чиста любов, основано на идеята за абсолютен секс, чрез организации и инициативи като:

 • - Междууниверситетска асоциация за изледване на принципи
 • - Служба за мир
 • - Младежка федерация за световен мир
 • - Световна университетска федерация
 • - Общонационална учителска асоциация
 • - Международна конвенция за маладежки и студентски лидери
 • - Младежки доброволчески отряд за бързо реагиране

 

7. Международен фестивал на културата и спорта: Международна брачна церемония на Благословия

голями масови сватби разрешават международните, междурелигиозни и културни бариери: Сватбени БлагословииПрез 1992 г. под надслов „Един Бог – едно Човечество – едно Семейство” се проведе първият Международен фестивал на културата и спорта. Този фестивал е форум, на който се събират лидери, интелектуалци и младежи от цял свят и участват в различни конференции и прояви, посветени на световния мир, истинското семейство, спорта, културата и изкуството. Специален акцент на фестивала е провеждането на Международната брачна церемония и Благословия, която допринася за изграждане на глобално човешко семейство с център истинската любов, отвъд национални, расови, културни и езикови граници. Някои основни прояви са:

 • - Практическа лидерска конвенция за истински семейства
 • - Международни брачни церемонии и Благословия за 36, 72, 124, 430, 777, 1 800, 6 000, 6 500, 30 000, 360 000., 40 млн., 360 млн., и 400 млн. семейства.
 • - Шествия за чиста любов
 • - тържествени церемонии – обещание за чиста любов в средните училища и гимназиите
 • - конференции на отделните организации в рамките на Обединителното движение
Международната брачна церемония на Благословия за 400 млн. двойки, 5-та фаза (26 юли 2004 г.)

 

8. Медии и образование

Американския сенат връчва почетна награда за Мир на Д-р Мун
Усилията на Д-р и Г-жа Мун за установяване на Световен Мир бяха официално признати от Американския сенат – през 2004 г., им беше връчена почетната награда Корона на Мира. Чрез основания от него Вашингтон Таймс бе спряна по мирен път Студената война.
Преп. Мун набляга на ролята на медиите за световния мир и направлява процеса на формиране на глобално гражданско съзнание за свят, базиран на възвишени морални ценности, чрез медии като в-к „Сеге таймс” (Корея), в-к „Вашингтон таймс” (САЩ), агенция „Юнайтед прес интернешънъл” и др. За тази цел допринасят и:

 • - Световна журналистическа конференция
 • - Международни конференции за единство на науките
 • - Международна федерация на писателите и литераторите за мир
 • - Професорска академия за световен мир

 

9. Дейности за развитие на технологиите и бизнеса

Още от самото начало на своята обществена дейност съпрузите Мун разработват сферата на бизнеса и техническите иновации, за да допринесат за практическата реализация на едно по-щастливо общество чрез преодоляване на икономическото неравенство и осигуряване на широк достъп до постиженията в областта на технологиите. Начинанията в тази сфера са:

 • - Тонгил Груп, Корея
 • - Океанска индустрия, Аляска, САЩ (корабостроителници, заводи за преработка на риба, фирми за търговия с морски продукти)
 • - Световен изследователски институт за мир и развитие
 • - Happy World, Япония
 • - Проект „Международна магистрала на мира”

 

10. Култура, изкуство и спорт

купа на мира, купата на мира, световен шампионат по футбол за мир, д-р МуунПреп. Мун често изтъква, че изначалният свят е свят на Културата на сърцето, която се основава на истината, доброто и красотата и се стреми към абсолютните ценности, пречистващи човешката душа. Неговия изключителен принос за развитието на изкуствата и спорта в полза на мира са ненадминати. В този дух са основани:

 • - Универсална балетна школа
 • - Ню Йоркски симфоничен оркестър
 • - Корейска културна фондация
 • - Ансамбъл за сценични изкуства „Малките ангели”
 • - Международен музикален ансамбъл „Нова надежда”
 • - Футболен клуб „Единство, хармония, небесен пегас”
 • - Футболен клуб „Сорокаба”, Бразилия
 • - Футболен турнир „Купа за мир“
______________________________________________________________________

1. ЛЮБОВ И ЖИВОТ ...... 2. КАК ЗАПОЧВА ЗЛОТО? ..... .3. АНТЕЛИТЕ

4. НЕЗРЯЛАТА ЛЮБОВ ...5. ПОСЛЕДСТВИЯ от ГРЕХА ...6. СВЯТ НА ИСТИНСКА ЛЮБОВ

______________________________________________________________________

Семейна Федерация
ОРГАНИЗАЦИЯ СЪС СПЕЦИАЛЕН СТАТУТ В ООН

семейство
проекти
обединение
морал


Peace Federation
Rev. Sun Myung Moon
Victory Over Communism

WASU-FM DJ

КНИГАTA: съдържание

ЛЮБОВ И ЖИВОТ
Любовта и целта на живота

Науката и духовния свят

Любовта: Физическото Грехопадение

Незрялата любов

Сърцето на Бог

Силата на любовта

Защо Бог не се е намесил

Последици от Грехопадението

Разделени дух и тяло

Грешната ни природа

Възможна критика

Безбрачието и светостта на брака

Първородния грях засяга родословието ни

Реализацията на свят на истинска любов

Истинската любов и забранената любов