Реализацията на свят на истинска любов

РЕАЛИЗАЦИЯТА НА СВЯТ НА ИСТИНСКА ЛЮБОВ

Както вече показахме с пълни подробности, Адам и Ева са се отделили от Бог и не са могли да достигнат съвършенство. Ето защо Бог не е можел да ги благослови в небесен съюз и човешката история е започнала с линията на Сатана, вместо с линията на Бог.

Невероятно е да разберем, че дори и след толкова милиарди хора живели на земята, Бог никога не е имал Свое истинско семейство. Никога не е създавано семейство с пълната и завършена благословия на Бог. Ние всички сме наследници на Адам и Ева. Истински се стопля сърцето като разберем, че през хилядите години история, абсолютната цел на Бог е била възстановяването на човечеството като Негово собствено семейство. Той е очаквал деня, когато ще се състои първата небесна брачна церемония, божествена женитба между един съвършен мъж и една съвършена жена.

Бог е искал да види тази небесна женитба по времето на Иисус Христос. Иисус пристига като Месията, единственият роден син на Бог, първият човек на земята без грях. Той е дошъл на Земята като втория Адам (1 Кор. 15:45 ). Той е трябвало да бъде първият съвършен младоженец на земята. Като кулминация на службата му, Иисус Христос е трябвало да възстанови небесната годеница, изпълнявайки пророчеството за „ женитбата на агнеца Божи”. Булката и Иисус заедно е трябвало официално да бъдат обявени за Истински родители на човечеството, установявайки първото семейство на Бог на земята.

Безверието на хората от онова време обаче, не позволява този славен ден да настъпи по времето на Исус Христос. Напротив, той е бил отречен и разпънат. Оттогава съдбата на човечеството е била да получи нов Адам, който да установи позицията на „ Истински родители” на мястото на първите грешни родители.

Хората от Обединително движение вярват, че в днешното време преп. Сан Мьонг Мун успешно е завършил мисията си на Месия, която Иисус Христос му поверява още в младостта му. Въпреки неописуемите изпитания, преследване и опозиция, накрая той победил не само в декодирането на скритата тайна за корена на първоначалния грях, но също и в откриването на истинското разрешение за преодоляването и отстраняването му.

През 1960 г., след като изпълнява всички поставени условия и следвайки Божите заповеди, Сан Мьонг Мун и неговата съпруга Хак Ча Хан получават тази небесна благословия, за да пресъздадат чистата и безгрешна женитба, която е билла изгубена от времето на грехопадението. След това са били благословени от Бог с четиринадесет деца. Тази женитба е считана от Обединителното движение за фундамент и начало за бъдещите благословии на цялото човечество.

Ето защо от 1960 г. преп. Мун успешно благославят в свещен брак голям брой двойки на брачни церемонии в Обединителното движение. През 1960 г. – 36 двойки, а в последните години – 72, 124, 430, 777, 1800, 8000 двойки и т.н. Последната от тези паметни церемонии е била проведена на 25 август 1992 г. в Сеул, Кореа за 30000 двойки[1], символизиращи единство с център Бог, не само за мъжете и жените от всички раси, а също и от многобройни различни националности, които пристигат от целия свят, за да приемат свободно, радостно и с благодарност най- голямата Благословия на всички времена от Небесния ни баща. Това наистина е исторически случай!

За съжаление, поради първоначалното отхвърляне на преп. Мун от страна на някои християнски лидери, се е създала огромна бариера, която е блокирала бързото разпространение на важното откровение врху плодоносната основа, подготвена от християнството през последните 2000 години.

Парадоксално и плачевно е, че поради това най-подготвените хора – пастори, свещесници, монаси и монахини, които е трябвало първи да получат тази велика божествена благословия, често са били първите, които са се противопосавяли на тези откровения и са ги мислели за скандални.

Йезуитският социолог Йозеф Фиктер, който внимателно изучавал начина на живот и особено браковете в Обединителното движение, казва, че хората в него „са открили семейна програма, която работи. Докато брачните адвокати и свещениците в общините вдигат ръце и не знаят какво да правят относно разпадането на семейния живот, Обединителната църква прави нещо за това. Семейство с център Бог не е просто хубав девиз или духовен идеал, предложен от лидерите на църквата. Това е фундаменталната същност на общениет между верните на църквата.

Човек трябва да признае систематичната им програма за възстановяването на ' старомодния' морал, акцента им върху целомъдрието преди женитбата,молитвите като подготовка за женитбата, готовността да се приемат напътствията при подбора на двойките, брачната любов като отражение на любовта на Бог и предаването на духовно съвършенство на децата. Има много разисквания и много критика към теологичните, политическите и икономическите аспекти на Обединителното движение, но много малко е казано за позитивните и ценните резултати във връзка с брака и семейството.”

Поради първоначалнато отхвърляне от страна на много християнски лидери, преп. Сан Мьонг Мун, твърде разстроен от тази ситуация, е трябвало да започне практически от нулата и е бил длъжен противно на желанията си да създаде своя религиозна организания. Проф. Йонг Оон Ким, доктор по теология и една от малкото християнски лидери в Корея, която осъзнала от самото начало стойността на това послание, коментира в една от речите си:

„Преп. Мун организира Обединителната църква в Корея през 1954 г. От самото начало той ни учеше, че не сме деноминация, църквата не е нашата цел, нито основния стълб, на който ще се гради Небесното царство. Това е само способ да се преподава Божествения Принцип, за духовно усъвършенстване на членовете и за продължаване дейността на Бог. Когато достигнем целта си, църквата ще се разформирова.”

Тогава каква е тази цел? Преп. Мун ясно я дефинира в проповед на 11. семтември 1974 г.:

„Каква е целта ни? Да станем истински мъже и жени. Ще създадем истинските съпруг и съпруга и да станем истински родители, които раждат деца, които изпитват любов помежду си и съставляват любящо братство. И тези деца и родители заедно ще създадат едно небесно семейство. Това истинско общество ще стане истинска нация. Истинска нация ще прерасне в истински свят.”

Преп. Мун е основал буквално стотици организации в академичната, икономическата и политическата област, в областта на масмедиите, хуманитарните проекти и т.н., с цел да приближи света към Бог и да създаде база на истинска вяра, доверие и признание, за да може тези откровения накрая да бъдат разбрани и приети от човечеството. Но накрая централната и основна мисия на преп. Мун е била да даде тази първоначална благословия от Бог да създаде истински двойки и истински семейства.

Сега преп. Мун има позволение и власт от Бог да предаде тази „благословия”, която ни позволява да елиминираме напълно първоначалния грях, да се отделим от грешното родословие и да се причислим към родословието на Бог.

За да завърша това есе, бих искал да цитирам посланието на преп. Мун към 2075-те двойки, които са участвали на брачната церемония, осъществена на 1 юли 1982 г., на стадиона на Медисън Скуеър Гардън, Ню Йорк, в която авторът е имал привилегията да вземе да участие:

„Установяването на щастливи, правдиви семейстеа като извор на живота, любовта и радостта, е била целта на Бог и човека през цялата история. За да се реализира този идеал, всеки един ит вас е посветил месеци и години на подготовка, често при много трудни обстоятелства. Моцем заслужена да се гордеем да се срещнем тук заедно на този ден и да прибавим своя принос за Небесното царство на земята.
До днес очите на света бяха обърнати към нашата църква; от днес очите на света ще са към вас и вашите семейства. Преди всичко помнете три неща в живота си:

Вечния съюз между съпруг и съпруга.
Вашата женитба не е само „докато смъртта ни раздели”, а за вечни времена. Всеки парньор е велик ключ за постоянното задълбочаване и разширяване на разбирането ни за безкрайния Бог. В брака ви любовта на Бог е консумирана и заедно вие можете да получите цялата му любов.

Традицията на семейната любов.
След търсенето на идеалната женитба, ваша е отговорността да образовате децата си да се поветят на моралната добродетел. Преди свободно да инвестирате любовта и енергията си в други измерения, вие трябва непременно да изпълнире отговорността си като любящ родител.

Идеалният свят.
Небето е свят на сърцето, където всички могат да си имат доверие и да се обединяват помежду си с любов. Но няма истинско небесно царство за никой, докато хората са все още в нужда, в недостиг, в болка – физицески или духовно. Вие всички трябва да приемете отговорността си да работите като граждани на света, за да може наследството, което оставяте на децата си и на внуците си, да бъде един хармоничен свят на Божията любов.

Бог да ви благослови във всичките ви начинания и Той да ви даде проницателността и силата, от която имаме нужда, за да реализирате Неговото царство на земята. Това в задачата, която всички ни очаква.”

Алилуя! Защото Господ, нашият Бог, Всемогъщият, царува. Нека се радваме и се веселим, и нека отдадем Нему слава: защото дойде сватбата на Агнето и неговата жена се е приготвила... Блаженития, които са призвани на сватбената вечеря на Агнето... ( Откр. 19:6-9 ).


Муун Сан Мьон: Биография

"ПЪТЯ НА ПИОНЕРА" описания на ранните години на преп. Мун. Свидетелства на съзатворници, колеги от университета и още...СЕМЕЙНА ФЕДЕРАЦИЯ: Д-р Мун
Най-голямата масова сватба
Учението на преп. Мун: ЦЕЛ НА МЕСИЯТА
2012 година - Според д-р Мун

[1] Бел..ред. – до излизането на българското издание: през 1995 г. в Сеул 360000 двойки, през 1997 г. във Вашингтон – 40 млн. двойки, през 1998 г. в Ню Йорк – 120 млн.двойки, през 1999 г. в Сеул – 360 млн. двойки и през 2000 – 2002 г. са 400 млн. двойки ( в три фази ) и в различните райони на света – чрез сателитна и интернет връзка.
______________________________________________________________________

1. ЛЮБОВ И ЖИВОТ ...... 2. КАК ЗАПОЧВА ЗЛОТО? ..... .3. АНТЕЛИТЕ

4. НЕЗРЯЛАТА ЛЮБОВ ...5. ПОСЛЕДСТВИЯ от ГРЕХА ...6. СВЯТ НА ИСТИНСКА ЛЮБОВ

______________________________________________________________________

Семейна Федерация
ОРГАНИЗАЦИЯ СЪС СПЕЦИАЛЕН СТАТУТ В ООН

семейство
проекти
обединение
морал


Peace Federation
Rev. Sun Myung Moon
Victory Over Communism

WASU-FM DJ

КНИГАTA: съдържание

ЛЮБОВ И ЖИВОТ
Любовта и целта на живота

Науката и духовния свят

Любовта: Физическото Грехопадение

Незрялата любов

Сърцето на Бог

Силата на любовта

Защо Бог не се е намесил

Последици от Грехопадението

Разделени дух и тяло

Грешната ни природа

Възможна критика

Безбрачието и светостта на брака

Първородния грях засяга родословието ни

Реализацията на свят на истинска любов

Истинската любов и забранената любов