Моделът за идеални семейства и нации

Послание за мир № 2
БОЖИЯТ МОДЕЛ ЗА ИДЕАЛНОТО СЕМЕЙСТВО, НАЦИЯТА И ЦАРСТВОТО НА МИРА

Това обръщение бе изнесено от преп. д-р Сан Мьон Мун и д-р Хак Ча Хан Мун в поредица от национални срещи на посланиците за мир, журналисти от в. „Сеге Таймс” и други лидери на Корея. Тези събития се състояха в периода от 16 до 17 март и от 22 до 24 март 2006 г. (Бел. ред.)

Изтъкнати световни лидери, посланици на мира и благословени семейства, които сте дошли от всички краища на света с надеждата да постигнем световен мир и да изградим идеалното родно място на Небето и Земята! Бих желал да изразя дълбоката си благодарност към всички ви за това, че се събрахте тук въпреки заетостта си и участвате в това събиране, за да разпрострем и издигнем Семейната партия за космически мир и единство на глобално ниво, така че тя да прерасне в Палатата за Мир и Обединение на Чон Ил Гук . Нека превърнем Федерацията за вселенски мир в организация-модел от типа на ООН; и да изградим Чон Ил Гук – Царството на мирния идеален свят, чрез съвместните усилия на всички нации по света. Както може би знаете, тази година се отбеляза осемдесет и седмия ми рожден ден. По този забележителен повод като основател на Федерацията за вселенски мир, която трябва широко да отвори вратите на Епохата след идването на Небето, искам да ви предам същността на Небесната истина, която моята съпруга и аз сме преподавали през целия си живот. Заглавието на това послание е „Божият модел за идеалното семейство, нацията и Царството на мира”.Госпожи и господа!Когато погледна назад, животът ми беше като сън.Едва на шестнайсет години, когато нямах нищо друго освен жизнерадостен дух и въжделенията на младостта, бях призован от Небето и започнах да живея за Божията воля. Това не остави място в сърцето ми за никакви светски амбиции, които може би съм имал. Това не бе лесен път, но аз го следвах повече от осемдесет години без да гледам никъде настрани, а само напред. Такъв бе отреденият от съдбата ми живот. Нямах друг избор, освен да се откъсна от прегръдката на своите обични родители, братя и сестри, които бяха много привързани към мен и искаха да остана с тях. Те направиха големи саможертви и заради мен преминаха по трънливия път на ужасно страдание.Това бе път през пустошта, който никой от шестте и половина милиарда хора, живеещи на земята, не би могъл да разбере. Дори когато шест пъти преминавах през трудностите на затворническия живот, никога не съм загърбвал отговорността си в Божието провидение; такъв бе моят живот.

Дълбоката тъга на Бог
Това е така, защото знаех много добре колко измъчено, оскърбено и изпълнено с горчива тъга е Божието сърце, докато ни е чакало хиляди години. Аз осъзнах, че ако Бог, който е произходът на милиардите хора и Творецът на всичко във Вселената, не бъде облекчен от тази тъга, човешкият живот ще бъде напълно без стойност.Кога, къде и как стана така, че Божието сърце бе изпълнено с толкова мъчителна скръб? Кой въобще би могъл да причини такава печал на Него – абсолютното и всемогъщо Същество?Бог сътвори Адам и Ева, първите предци на човечеството. Той посвети Себе Си сто процента да ги отгледа като Свои син и дъщеря, свързани с Него чрез любовта, живота и потомствената линия, тъй като връзката родител-дете е най-възвишената и най-важната от всички взаимоотношения. Наследствената връзка между родителя и детето е единственият начин, по който Божията потомствена линия може да бъде унаследена и продължена за вечността. Но тази връзка между родителя и детето – по-ценна и важна от самия живот, бе прекъсната чрез грехопадението на първите човешки предци. Адам и Ева, които бяха Божия плът и кръв и Негови вечни възлюбени син и дъщеря, се свързаха в кръвна връзка с Божия враг – сатана, и станаха вместо това сатанински деца. При тази реалност през цялата история Божието сърце бе разбито и наранено от мъка и печал. Това все още остава най-опечаляващото и оскърбително страдание, което никой в историята преди не е могъл да разбере или прекрати.Така бе осуетен Божият идеал на сътворението да бъде създадено истинско семейство в първото поколение чрез Адам и Ева; семейство, чрез което Бог да може да предаде Своята потомствена линия за вечността. Единственият начин да се облекчи Божията тъга е като се възстанови и създаде истинско семейство, което няма връзка с потомствената линия на сатана. Това е и причината, поради която всички ние трябва да създадем истински семейства, които са Божият идеал на сътворението. В това се състои и основната задача и цел за основаването на Федерацията за вселенски мир.

Божията цел за сътворението на Адам и Ева
В Битие 1:27 от Стария завет се казва – „и Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде.” Като разглеждаме Божието сътворение според изразеното в този пасаж, можем да заключим, че Бог е същество, което включва същността на един мъж и на една жена. Имайки такива характеристики, Бог не може да се чувства радостен от самотния живот. Затова Той създава Вселената като Свой обект-партньор. С други думи, Той сътвори всички неща във Вселената в позицията на обект-партньори в образ (т.е. подобни на Него) и в тази среда сътвори човешките същества като субстанциални (т.е. напълно въплъщаващи Неговите характеристики) обект-партньори. Така че, първият мъжки представител, сътворен от Бог като Негов субстанциален обект-партньор, е Адам, а женският представител, който сътворява, е Ева. Бог има цел, когато създава човешките същества по отделно като един мъж и една жена. Първо, невидимият Бог, който макар и да съществува напълно независимо като субект и хармонично да въплъщава двойките характеристики, се нуждае от физическа форма, за да може да се свързва със субстанциалния свят. Тази физическа форма не може да се представя само от мъжа или само от жената. Затова Той се въплъти в телата и на Адам, и на Ева и така можеше свободно да общува и действа в субстанциалния свят. Така е, защото без да има физическа форма, Бог е по-ограничен във връзката Си с видимия субстанциален свят. Ето защо, ако Адам и Ева бяха служили на Бог в сърцата си, ако бяха станали едно с Него, след това се бяха оженили въз основа на това, че са постигнали съвършенство, и бяха създали деца и семейство, те щяха да станат външните хоризонтални субстанциални Истински Родители, а Бог щеше да бъде вътрешният вертикален субстанциален Истински Родител. Ако това се бе случило, Адам и Ева щяха да приличат на Бог сто процента, както във вътрешната си природа, така и във външната си форма. Ако Адам и Ева като съвършено подобие на Бог бяха станали Истински Родители на човечеството, в ежедневния си живот човешките същества щяха да чувстват истинската реалност на Бог чрез преживяванията със своите родители.На второ място Бог сътвори Адам и Ева, за да реализира истинската любов. Той искаше Адам и Ева да достигнат съвършенство и в своето единство да бъдат въплъщение на истинската любов. На тази основа Бог щеше да дойде, да живее с тях и да бъде Родителят на истинската любов за цялото човечество. Адам и Ева, заставайки в позицията на субстанциални родители по Божий образ, щяха да създадат идеално семейство и в последствие идеален свят, като родят деца и умножат своето потомство. Ако това бе станало, духовният свят и земният свят щяха да бъдат свързани чрез човешките същества. Можем да заключим, че Бог ни сътвори с целта да бъдем свързващата точка между духовния и физическия свят.Като обитава в Адам и Ева въз основа на истинската любов, Бог щеше да бъде Истинският Родител, субстанциалният родител на човечеството. Нещо повече, когато за Адам и Ева настъпеше времето да приключат живота си на земята и да преминат в духовния свят, дори там Бог щеше да използва духовните тела на Адам и Ева и да се проявява като Истински Родител чрез тяхната форма. Но поради грехопадението на Адам и Ева, Бог не можа да види изпълнението на този идеал. Бог не се нуждае от пари, познание или власт. Тъй като е абсолютно, всемогъщо същество, Той не се нуждае от такива неща. Въпреки че съвременната наука бележи удивителен напредък, всичко това е процес на откриване на нови факти и истини в сферата на Божието творение. Огромната безбрежна шир на тази Вселена функционира в съответствие със закони и ред, които не могат да бъдат напълно разбрани от човешката мисъл и науката. В този смисъл Бог е също и абсолютният учен.

Божият идеал на сътворението
Тогава какъв ли е бил идеалът, който Бог се е надявал да постигне чрез сътворяването на човечеството? Идеалът бе да изпълни четири позиционната основа. Четири позиционната основа означава Адам и Ева в състояние на пълно единство с Бог. Това предполага, че те не могат да се отделят от Божията сфера на любов, дори да се опитват по всякакъв начин. С други думи, това е основата на семейство, чиито център е Бог, установена когато съпругът и съпругата са постигнали пълно единство не само един с друг, но също и с Бог, когато са станали идеална двойка и са родили идеални деца. Когато семейната четири-позиционна основа бъде завършена, това семейство въплъщава идеала за сътворението, желан от Бог. Семейството се създава, когато се съберат в едно съпруг и съпруга, родители и деца. В центъра на тази семейна група трябва да бъде Божията любов. Тогава съпругът представлява Небето, а съпругата – Земята. Въпреки че са две отделни същества, когато съпругът и съпругата станат едно, от хоризонтална гледна точка тяхното единство символизира единството на Небето и Земята. Просто казано, когато съпругът и съпругата са обединени въз основа на Божията любов, се отваря и пътят за постигане на единство във Вселената.
Госпожи и господа,Бог сътвори света, за да получи радост от него. Щом като дори и абсолютното битие, Бог, не е могъл да чувства радост сам, то Той се е нуждаел от партньор, с който да сподели даването и получаването на любов. Така е, защото радостта не може да бъде разбрана, когато човек е сам. Тя може да бъде преживяна само чрез партньор. Казано иначе, Бог сътвори света, за да чувства радост, като вижда как човечеството и всички неща от творението стават едно чрез Неговата любов и създават хармоничен и мирен свят на любов. На такава основа човешките същества трябваше да изградят съпружески отношения, чиито център е Божията любов, и да формират семейства, родове, народи, нации и свят на истинската любов. Бог създаде света, за да участва пряко в този процес и да чувства радост от него. Можем да видим, че човешките същества са абсолютно нужни, за да се изпълни Божият идеал на любовта и в тази светлина можем по-добре да разберем идеята, че абсолютната ценност произтича от абсолютен партньор. Бог, като бащата, и човечеството, като Негови деца, трябваше да изградят вертикална ос и това бе целта за сътворението на човешките същества. Ако тази ос бе съвършено свързана, т.е. ако бе установена взаимовръзка, която обединява човечеството и Бог в едно чрез истинска любов, тази взаимовръзка щеше да бъде абсолютно неразделна и никоя сила във Вселената не би могла да я прекъсне. Как може човек, който е свързан с изначалната любов на Бог и който е вкусил тази любов, някога да се отдели от нея? С идването на пролетта медоносните пчели се събуждат от дългия сън и вкусват свежия нектар на разцъфналите цветя. Опитайте се да дръпнете за коремчето такава пчела, която в унес е забравила за всичко останало и смуче от този нектар. Ще видите, че тя не може да се отдели от нектара, дори ако коремчето й бъде откъснато. А как е при вас? Веднъж само наистина да разберете вкуса на Божията истинска любов, няма да можете да се отделите от нея. Винаги ще се връщате и ще я търсите. Това показва, че силата на вертикалната истинска любов, която ни свързва с Бог, е по-голяма от силата на живота.

Ценността на семейството
Госпожи и господа, на нас ни липсва семейството, което сме оставили зад себе си, защото у дома откриваме споделената любов. Това е мястото, където са пуснали дълбоки корени любовта на майката и бащата, любовта на по-големите и по-малките братя и сестри, любовта на нашия партньор и деца, любовта на близки и съседи. Това е място на взаимна обич, където всички взаимоотношения и чувства на близост се сливат в едно чрез взаимна любов. Това ви кара да копнеете за всеки един член от вашето семейството. Копнежът и желанието на всеки скитник, напуснал семейството си, е да застане отново смело пред своето семейство като освободено същество, да прегърне планини, потоци и дървета, да обича своите близки и сънародници и да пее песни на възторг. Но ситуацията на човечеството, произлизащо от грехопадението, е различна: пропъдени от изначалния си Небесен дом и обречени да се скитат в изолация и покруса, човешките същества не могат да се върнат, независимо колко много им липсва семейството, тъй като са изгубили мястото, където се корени сърцето на изначалната родна земя. Но с настъпването на епохата на новото Небе и новата Земя, хората биват изкарвани от блатото, което ги засмуква, и пред тях се отваря пътят да се върнат по родните си места, които не са забравили дори за миг, и да се срещнат със своето истинско семейство. Може ли да има ден на по-голяма благословия за човечеството? Сега настъпва времето на Небесната мощ и съдба, което ни дава възможност отново да установим изначалното семейство, загубено поради грехопадението на Адам и Ева.

Семейство от три поколения, живеещи в хармония
Когато търсите изгубеното изначално семейство, трябва да започнете от позицията на постигналия съвършенство Адам, позицията на постигналия съвършенство Исус и позицията, представляваща постигналия съвършенство Господ при Второто Му пришествие. Бог ще обитава в такова семейство. Това семейство включва три поколения – дядо и баба, родители и деца, живеещи в хармония. Родителите и децата живеят в служба и на разположение на дядото и бабата, които са историческият корен, представляващ предците. Семейството ни дава модела как да живеем заедно в хармония. Семейството, в което родителите и децата се обичат и уважават, съпругът и съпругата са изпълнени с взаимно доверие и любов, а братята и сестрите се уповават и разчитат един на друг и всички живеят заедно като едно, е идеалното семейство-модел. Това означава, че трябва да създадете истинско семейство, в което се корени, расте и дава плодове дървото на истинската любов. Коренът на историята живее в такова семейство и в него се простират корените на Небесното царство. Именно от такова семейство произлиза Небесното царство на земята. Тук почиват и вечните корени на царския авторитет. Корените на миналото, настоящето и бъдещето се представят съответно от дядото и бабата, родителите и децата. Коренът на миналото представлява духовния свят; коренът на настоящето е дворецът, представляващ днешния свят; а коренът на бъдещето установява внуците като принцове и принцеси. Такова семейство е дворецът на мира, представляващ хармонията на двата свята – духовния и физическия. Трите поколения от дядо и баба, родители и внуци трябва да живеят заедно като едно семейство, служейки на вечно съществуващия Бог. Трябва да знаете, че отговорността на родовите месии, мисията на посланиците на мира и желанието на Бог е да се стремим към този семеен идеал и да създадем семейства, които представляват Нацията на космическия мир и единство (Чон Ил Гук), т.е. Божието царство. Трябва да създадете семейства, които ще липсват на Бог и при които Той ще копнее да се завърне, ако е бил някъде другаде. Трябва да отгледате семейства, в които Бог може да идва свободно като родител, който посещава Своите деца. Това означава да живеем в служба на Бог. В такова семейство Бог е вертикалният субект на съвестта. Като следва този вертикален субект, съзнанието ви застава в позицията на вертикален субект спрямо вас самите и обединява духа и тялото ви. Това е мястото, където се усъвършенстват родителската любов, съпружеската любов, детската любов и братско-сестринската любов – четирите сфери на любовта или сърцето. Единствено в такова семейство могат да се свържат в едно горе и долу, отпред и отзад, ляво и дясно и така да се поддържа непрестанно кръговото движение. Това води до осъществяване на Божиите вечни идеални семейства-модел и нации-модел, до осъществяването на Божието царство на мира.

Целта на брака
Госпожи и господаЗащо трябва човек да се задоми? За да възстанови позицията на собственик. Мъжът или жената сами по себе си са само една част от цялото. Така ни е сътворил Бог. Ето защо, Той взаимно разменя позициите между мъжа и жената, като поставя брачния партньор да бъде собственик на органа за възпроизводство, органа на любовта. Собственикът на половите органи на съпругата е мъжът й, а собственикът на тези на съпруга е жена му. Единствено когато са изпълнени с любов един към друг, партньорите могат да застанат взаимно един спрямо друг в позицията на собственик. Задомяваме се, за да установим тази позиция на собственик. Какво се опитваме да постигнем, като възстановяваме позицията на собственик? Правим го, за да изпълним и въплътим Божията любов от тази позиция. Бог е субектът на трите велики сфери на любовта. Като Собственик на Вселената, Той е учителят, собственикът и партньорът на истинската любов. Това е изначалната светогледна система за трите велики субекта. Всички тези учения и истини са обобщени въз основа на живота на истински, образцови семейства и след като веднъж те се разпрострат, обществото, нацията, света, та дори Небето и Земята могат да се трансформират в Царство на мира, изградено от идеални семейства-модел. Изтъкнати лидери, сега живеете в най-благословеното и възвишено време в историята. Сега провъзгласявам началото на ерата на новото Небе и Земя, Епохата след идването на Небето, за която са чакали и жадували милиарди ваши предци, дошли си и заминали си през историята; това е ерата на Царството на мирния идеален свят. Не само четирите велики религиозни основатели, но и милиарди добри предци слизат на земята в това време, за да ви водят по Небесния път. Отминава епохата, в която грешният и покварен свят предизвиква разрушение в човешкото общество, като позволява на онези, които са зли, да живеят по-добре от останалите. Аз, преп. Мун, който получих Небесния печат, идвам като Истински Родител на човечеството и като Цар на мира. Аз ще остана верен на обещанието си пред Бог. Със сигурност ще направя възможно епохата на Царството на мирния идеален свят да даде плодове тук на земята. Затова ви моля, всички вас, които сте се събрали тук днес, да помните, че сте централните личности, които ще установят Царството на мирния идеален свят тук на земята, като служите на Царя и Царицата на мира, Истинските Родители. Под флага на Авеловия тип ООН нека премахнем абсурдите и злото в този свят чрез силата на истинската любов. Нека чрез Федерацията за вселенски мир се превърнем в горди „Пазители и Корпус на Царството на мира” и нека закриляме благословените семейства по света! Нека пазим и бдим над тази благословена земя, която е наша планета! Моля се Божиите благословии и благодат да бъдат с всички вас – лидери, които представлявате различни сфери на човешката дейност и които чрез присъствието си издигнахте още повече значимостта на това историческо събитие. Моля ви, тъй както Истинските Родители са правили досега, дайте и вие най-доброто от себе си за развитието и успеха на Федерацията за вселенски мир и за създаването на Божието идеално семейство, идеална нация и Царството на мира. Моля ви да станете истински принцове и принцеси, които могат да служат на Бог и да живеят заедно с Него, защото Той е вечният Цар на мира и Истинският Родител на човечеството. Нека живеем в съответствие със стандарта за истински предани деца, патриоти, светци и членове на семейството от Божествени синове и дъщери! Нека създадем вечното Царство на мирния идеален свят! Нека Божиите благословии бъдат с вас, вашите семейства и вашите нации! Благодаря ви!
Нацията на космическия мир и единство
______________________________________________________________________

1. ЛЮБОВ И ЖИВОТ ...... 2. КАК ЗАПОЧВА ЗЛОТО? ..... .3. АНТЕЛИТЕ

4. НЕЗРЯЛАТА ЛЮБОВ ...5. ПОСЛЕДСТВИЯ от ГРЕХА ...6. СВЯТ НА ИСТИНСКА ЛЮБОВ

______________________________________________________________________

Семейна Федерация
ОРГАНИЗАЦИЯ СЪС СПЕЦИАЛЕН СТАТУТ В ООН

семейство
проекти
обединение
морал


Peace Federation
Rev. Sun Myung Moon
Victory Over Communism

WASU-FM DJ

КНИГАTA: съдържание

ЛЮБОВ И ЖИВОТ
Любовта и целта на живота

Науката и духовния свят

Любовта: Физическото Грехопадение

Незрялата любов

Сърцето на Бог

Силата на любовта

Защо Бог не се е намесил

Последици от Грехопадението

Разделени дух и тяло

Грешната ни природа

Възможна критика

Безбрачието и светостта на брака

Първородния грях засяга родословието ни

Реализацията на свят на истинска любов

Истинската любов и забранената любов