Да изградим свят на щастие и мир

Послание за мир № 3
ИСТИНСКИТЕ СОБСТВЕНИЦИ В СЪЗДАВАНЕТО НА ЦАРСТВОТО НА КОСМИЧЕСКИЯ МИР И ЕДИНСТВО

Това е основната реч, произнесена от преп. д-р Сан Мьон Мун на Третата асамблея на Федерацията на монголските народи за световен мир, която се проведе на 10 април 2006 г. в Р Корея. (Бел. ред.)

Лидери от целия свят, които работите упорито за развитието на Федерацията на монголските народи за световен мир, както и за развитието на Федерацията за вселенски мир – Авеловата организация на ОН! Поведена от Небесната съдба, най-сетне настъпва нова пролет в моята родина, тук на Корейския полуостров. От мое име и от името на моето семейство ви приветствам с добре дошли на това значимо събитие, на което участвате въпреки голямата си заетост. Надявам се да изпълните сърцата си с новата пролет на Небесната съдба и да отнесете тези благословени слова във вашите нации.
Изтъкнати световни лидери, Това е третата Асамблея на Федерацията на монголските народи. След като основах Федерацията за вселенски мир на 12 септември 2005 г. в Ню Йорк, аз се отправих на световна обиколка в 120 нации, за да изнеса програмното послание от учредяването. Предложих Федерацията за вселенски мир, в позиция на Авелови Обединени Нации, да се развие като нова международна организация за мир. В същото време, съществуващата ООН – Каинов тип институция, трябва да се реформира, като създаде в своите структури Съвет за мир – законодателна организация, в която влизат световни религиозни лидери и която има същия ранг на значимост както съществуващия Съвет за сигурност. Имам предвид, че в Съвета за мир ще се говори не за интересите на една определена нация, както постъпват представителите в ООН, а наистина ще се работи за благоденствието и мира на човечеството от междурелигиозна и всеобща перспектива.

Замисълът за Федерацията за вселенски мир, която беше създадена с такава голяма цел, не би могъл да се появи от ничий човешки ум. Това е най-великата, най-голямата благословия, дадена на хората от Небето, и чрез тази благословия се открива едно ново хилядолетие. Моята надежда е, че Федерацията на монголските народи ще изпълни ролята си на партньор спрямо Федерацията за вселенски мир и заедно ще постигнат своите благородни цели. В тази насока, днес бих желал да ви предам откровение от Бог, което е от абсолютна важност за всички шест и половина милиарда души, съставляващи човечеството. Надявам се да бъдете мъдри лидери, които ще отворят съзнанието си и ще чуят гласа на Небето. Това пространно послание от Небето, което ще ви предам, е със заглавие “Истинските собственици в създаването на Царството на космическия мир и единство”.

Лидери на света!
Бог, Творецът на всички неща под слънцето, е Истинският Родител на цялото човечество. Той не е родител в тесния смисъл на думата, т.е. не съществува само за една определена религия, определена раса, или за жителите в определен регион. Може да го наричате с различни имена, било то Йехова, Аллах или някое друго име. Важното е, че Той наистина съществува и живее като Истински Родител на всички хора и изпълнява великото дело на творението в съответствие с принципите и законите на природата, които Той установи в самото начало. Той управлява всичко във Вселената и осъществява Своето провидение чрез историята.

Духовният свят действително съществува
Госпожи и господа,Всеки човек има съзнание и тяло, а също и духовна същност, която е по-извисена от съзнанието. Бог обитава в света, в който живеем с физическите си тела, а също и в духовния свят, в който нашите духове са предопределени да отидат. Ето защо, само когато сме станали единно цяло с Бог в истинска любов, ние сме завършени. Такъв съвършен човек може да е малък индивид, но представлява цялата история и всички потенциални бъдещи взаимовръзки, затова може да се каже, че човекът притежава безкрайна стойност. Веднъж проумели тази космическа стойност, осъзнаваме, че животът ни трябва да бъде воден от нашия дух и живян в негова служба. Затова вашата съвест знае и усеща не само всяко действие, което вършите, но и всяка мисъл, която имате. Вашата съвест знае за тези неща преди собствените ви учители, родители и дори преди Бог. Така че, ако живеете в абсолютно покорство пред заповедите на своята съвест, която е вашият учител за вечността, вечният живот ви е напълно гарантиран. Така Бог е сътворил нещата.Когато разглеждаме структурата на човешките същества от един друг ъгъл, можем да разберем, че Бог ни е сътворил като битиета с двойки характеристики. Той сътвори нашите физически тела като умаление на материалния, осезаем свят, а нашите духовни тела като представители и господари на нематериалния свят. И тъй, човек е замислен да живее около сто години във физическия свят, а след като физическото тяло спре да функционира, духът ни преминава естествено и автоматично в нематериалния духовен свят. Въпреки че не може да бъде усетен с физическите ни тела, духовният свят е автоматично и неизбежно продължение на земния ни живот. За човечеството той е вечната и изначална родна земя, сътворена от Бог.Духовният свят действително съществува. Това не е свят, съществуващ във фантазиите или въображението ни. По отношение на духовната реалност нямаме избор. Това не е свят, където можем да отидем, ако искаме, или да откажем да отидем, ако не ни се иска. Тъй както Бог е вечен и непроменлив, духовният свят, който Той сътвори, е също вечен и непроменлив. Тъй както живеем във физическата реалност с физическите си тела и създаваме всякакви връзки с нея, така и в духовния свят продължаваме да живеем с духовните си тела, създавайки и поддържайки близки взаимоотношения с всички явления от духовната реалност.

Връзката между духовното и физическото тяло
Във връзката между духа и физическото тяло на хората духът е по-важен. Физическото тяло съществува около сто години преди да престане да функционира, но духът съществува вечно, преминавайки отвъд времето и пространството. Та нима онзи, който във физическия свят има хубава храна и облекло и живее добре, няма да умре? Ето защо преди да отидете в отвъдната реалност, трябва да постигнете единство между своето физическо и духовно тяло, като живеете земния си живот така, че да удовлетворявате стандартите и на физическия, и на духовния свят.Казано иначе, имате отговорността да усъвършенствате духа си, докато сте във физическото си тяло въз основа на ограничения живот в осезаемия, физически свят. Но това не означава, че съвършенството на духовното Аз става автоматично. Единствено ако сте постигнали пълно единство между своя дух и тяло по време на земния си живот, т.е. изразявате истинската любов чрез действията си, вашето духовно Аз може да съзрее напълно.

Госпожи и господа,
За да узрее и бъде прибран в хамбара за есента, плодът първо трябва да израсте през пролетта и лятото, и да получи хранителните елементи от природата и нежната любеща грижа на своя собственик. Плодът, отгледан в градината на мързелив и невеж собственик, ще бъде засегнат от какви ли не болести и ще бъде повлиян от лошото време. Накрая ще падне от дървото преди да узрее или ще бъде изхвърлен, защото е червясал. Въпреки че все пак е плод, той е различен от другите плодове, тъй като никога няма да е достатъчно добър за продан на пазара.Плодът, който е напълно узрял на дървото, автоматично ще отиде в хамбара на собственика. Животът във физическия свят може да се оприличи на такова дърво. Затова единствено когато духът на човека е достигнал съвършенство по време на живота във физическия свят, той може автоматично да влезе в Небесното царство на нематериалния духовен свят. С други думи, човек ще влезе в Божието Небесно царство автоматично, единствено когато се е квалифицирал за това и се е радвал на живот в Небесното царство на земята, живеейки като напълно зряла личност във физическото си тяло.

Докато живеете на земята, без изключение всяко ваше действие и постъпка се записват върху духа ви и биват съпоставени със стандарта на обществените Небесни закони. И тъй, ще влезете в духовния свят във формата на своето ‘духовно Аз’, върху което със 100 процента точност е записан животът ви на земята. Духът ви ясно ще показва дали сте водили зрял живот в доброта или червясал, гнил живот в греховност. Това означава, че Бог няма да ви съди. Вие ще бъдете собственият си съдия. Ако човек осъзнава това удивително правило на Небето, дали дните на живота му ще бъдат прекарани в егоизъм и аморалност, отдавайки се на изкушенията на сатана и следвайки единствено удоволствията? Не, точно обратното, дори с риск за земния си живот човек би се въздържал да наранява и оставя белези по духовното си тяло. Моля ви, помнете тази истина: дали сте се запътили към Небето или ада, се определя от вашите мисли, думи и поведение във всеки един момент.Това обаче не означава, че духът си има отделен живот или че може да изразява истинска любов чрез своите собствени действия. Духовната ви същност израства, съзрява и достига съвършенство единствено във физическото ви тяло чрез живот на земята, който въплъщава истинската любов и създава хармонична връзка на даване и получаване между вашия дух и тяло.Както и да погледнете, не можете да отречете, че външната и вътрешната ви същност са в постоянен конфликт и борба. Още колко дълго ще позволявате да продължава тази борба? Десет години? Сто години? От друга страна, не можем да отречем, че има установен ред за всички форми на съществуване във Вселената. Това ни показва, че Бог не сътвори хората в настоящото състояние на конфликт и безредие. Трябва да знаете, че ваш дълг и отговорност е да отхвърляте всички изкушения, отправени към външната ви същност – физическото тяло, и да постигнете победа в живота, като следвате пътя, който ви сочи вътрешната ви същност – вашата съвест. Небесната съдба ще бъде с онези, които водят живота си по този начин. Те ще постигнат съвършенство на духовната си същност.

Границата между Небето и ада
Госпожи и господа, Какви места са Небето и адът? Какви хора отиват на Небето? Ако то наистина съществува, къде би трябвало да бъде? Би ли било извън галактиката, от другата страна на небето? Или то е само продукт на нашето въображениеr? Това са въпроси, които всеки си е задавал поне веднъж в живота.Кратко казано, Небето е свят, преизпълнен с Божията истинска любов. Истинската любов е неговата ос. Истинската любов е навсякъде – и във външния израз, и във вътрешния замисъл. Животът на всички е изпълнен с истинска любов от начало до край. Хората на Небето се раждат чрез истинската любов, живеят в обятията на истинската любов и следват пътя на истинската любов до деня, когато преминат в отвъдния свят, т.е. в духовния свят.Небето е един естествен свят, където всички хора живеят един за друг. Следователно, в този свят никъде не могат да бъдат открити антагонизъм и завист. Това не е свят, управляван от пари, позиция и власт. На Небето успехът на всеки човек представлява успех за цялото; това, което се харесва на индивида, е в синхрон с цялото, а радостта на отделния човек представлява радост за всички.Небето е свят, изпълнен с въздуха на истинската любов, където всички дишат истинска любов. Животът пулсира в ритъма на любовта, навсякъде и през цялото време. Гражданите на Небето са свързани един с друг чрез общата си принадлежност към Божията потомствена линия. Там целият свят и населяващите го хора са свързани в неразривно единство както клетките на нашите тела. Истинската любов, любовта, представляваща Божията същност, е единствената управляваща сила на Небето. Така че и Бог съществува заради истинската любов.

Живот на истинска любов
Трябва да се посветите на това да живеете живот на истинска любов. Можете ли да обичате Бог, повече отколкото Адам и Ева Го обичаха? Можете ли да обичате Бог, повече отколкото Исус Го обича? Трябва съвършено да обедините духа и тялото си като напълно въплъщавате в действията си истинската любов. Трябва да установите взаимоотношения на истинска любов с всеки около вас. Казано иначе, трябва да създадете съвършено истинско семейство, състоящо се от три поколения – дядо и баба, родители и деца, които живеят заедно в истинска любов. Направете това на земята и ще бъдете допуснати в Небето.Какво представлява истинската любов? Същността на истинската любов не се открива, като караме другите да ни служат, а като даваме, служим и живеем за другите. Това е любов, която дава, забравя, че е дала, и продължава да дава безкрайно. Това е любов, която дава с удоволствие. Това е сърцето на радостта. Това е любовта на майката, която е прегърнала бебето в обятията си и го кърми. Това е любовта, изразена чрез саможертва, когато детето проявява с радост синовна преданост към своите родители. Това е любовта на Бог, която Той изрази чрез сътворението на човечеството. Сътворението изискваше абсолютна, неповторима, непроменлива и вечна любов, която дава без условия и очаквания да получи нещо в замяна.

Госпожи и господа,
Истинската любов създава духовния ред, мир и щастие, които служат на общото благо. Истинската любов определя кой е изворът, центърът и господарят на Вселената. Тя е коренът и символът на Божията воля и мощ. Когато сме свързани в истинска любов, единственото нещо, което желаем, е да бъдем завинаги заедно, защото това е любов, която привлича не само Вселената, но и самия Бог. Стойността на истинската любов се състои в нейната сила, достатъчна, за да премахне стените на националните, расовите и религиозните граници, създадени от грешното човешко потомство. Затова абсолютното условие, необходимо да се влезе в Небесното царство, е да живеем за благото на другите, т.е. да живеем чрез истинска любов. Но погледнете света, в който живеем днес. Хората са попаднали в капана на крайния егоизъм и ламтят за материални печалби. Загубили са всякакво чувство за това какво е ценно и са затънали в бездната на самодоволството и упадъка. Светът е пълен с алкохолици. Сякаш наркотиците и свободният секс не са достатъчни. А има и хора, които вършат кръвосмешение – акт, непознат в света на животните – и все още живеят с високо вдигнати глави. Светът се превърна в място, където зверове с човешки лица се разхождат свободно, дори след като са насилили жени – баби, майки, съпруги, дъщери. Размяната на партньорите при семейните двойки е широко разпространена. Такива ситуации без съмнение са върха на моралния упадък и израз на най-низшите грехове. Този свят се е превърнал в ад на земята, където дори не може да се мечтае за съвършения свят, който олицетворява идеала, замислен от Бог по време на сътворението.

Резултати от грехопадението
Всички тези проблеми се коренят в Грехопадението на Адам и Ева – нашите първи предци. В процеса на израстване до съвършенство в края на периода на растеж Адам и Ева, изкушени от сатана, са имали преждевременна сексуална връзка. Грехопадението представлява забранен сексуален контакт между мъжа и жената. Това е причината през хилядолетията хората да продължават да извършват такива непристойни предателски действия, които са като остър нож, забит в Божието сърце. Хората не могат да избягат от сферата на грешната потомствена линия.

Госпожи и господа,
Мъжът или жената са само половината от цялото. Така ни е създал Бог. По тази причина Той е разменил позициите на собствениците на репродуктивните органи, органите на любовта. Собственикът на женския орган е нейният съпруг, а собственикът на мъжкия орган е неговата съпруга. Единствено когато са изпълнени с любов един към друг, партньорите могат да застанат взаимно един спрямо друг в позицията на собственик. С други думи, всеки човек без изключение, когато чрез брака си подсигури позицията на собственик, се превръща от половин човек в пълноценно човешко същество.Сексуалният орган на човека е най-свещеното място. Там е дворецът на живота, където е посято семето на живота; дворецът на любовта, където цветето на любовта разцъфтява, и дворецът на потомствената линия, където се ражда нейният плод. Въз основа на този абсолютен сексуален орган се пораждат абсолютната потомствена линия, абсолютната любов и абсолютния живот и така се стига до абсолютна хармония, абсолютно единство, абсолютно освобождение и абсолютен покой.Каква е причината да се опитваме да възстановим позицията на собственик на репродуктивните органи? За да можем от тази позиция да притежаваме любовта на Бог. Той е субектът на трите велики вида любов. Като собственик на Вселената Той е истински учител, истински собственик и истински любящ родител. Това оформя основата за истинската философска система на “трите велики субекта”. Всички тези учения и истини са създадени чрез живота на истинското семейство-модел и с неговото разрастване обществото, нацията, светът и дори Вселената ще бъдат преобразени в Царство на мира, основаващо се на идеалното семейство-модел. Но поради грехопадението първият Адам загуби първоначалната истинска потомствена линия и като последствие не успя да създаде първоначалната съпружеска двойка и семейство. Адам, който трябваше да стане истински учител, истински родител и истински цар, наследи потомствената линия на сатана и изпадна в позицията на грешен учител, грешен родител и грешен цар. Когато мислим за това, разбираме, че причината Исус да дойде тук на земята не е друга, а да възстанови грехопадението. Ако Исус, който идва като втори Адам, не беше загубил живота си на кръста, той щеше да възстанови първоначалната потомствена линия на Бог, която няма връзка с грехопадението. Той щеше да поправи грешката на първия Адам, да създаде истинско семейство като Спасител на човечеството и да основе на земята изначалната човешка родина, т.е. царството на света, олицетворяващ идеала за мир, Небесното царство на Земята. Но Неговите последователи, юдейските лидери и водачите на Израилевата нация – всички те, не разпознаха Христос и тяхното неверие бе причината животът на Исус да приключи по такъв окаян и трагичен начин.Познавал ли е някой печалното сърце на Исус, който трябваше преждевременно да напусне земята и да остане без потомство? Въпреки че са минали 2000 години християнска история, дали е имало християнин, който да си е представял тъжните обстоятелства около Исус? Исус си замина внезапно, оставяйки след себе си малко следи и обещанието, че ще се върне отново. Въпреки, че Неговото тяло отдавна е погребано и се е превърнало в прах, волята, която Бог се е опитвал да осъществи чрез Него, най-накрая е в процес да бъде изпълнена в нашето време – в края на човешката история, чрез Истинските Родители, които получиха печата на Небето и се появиха на земята.Животът на преп. Мун, чиято задача е да завърши мисията на Истинските Родители, е бил живот на тъга, белязан от неописуемо страдание и преследване.Третият Адам – Истинският Родител, трябва да изплати и напълно да възстанови всички провали на първия и втория Адам. Той е призван да завърши не само мисията на Спасителя, Месията и Господа на Второто пришествие, но и мисията на всички онези централни личности, които полагат основите на различните религии.Наподобявайки процеса, чрез който Бог сътворява Вселената, животът на Истинския Родител представлява велико дело по пресътворението на човечеството – процес, в който не се допуска и най-малката грешка. Това е самотен курс, който никой не може да разбере напълно.Това е курс, който отведе Истинския Родител надолу по трънливия път през пустошта – път, който трябваше да следва напълно сам. Дори и Бог не можеше да му даде Своето признание. Застанал много пъти между живота и смъртта, дори повръщайки кръв, той въпреки всичко трябваше като феникс да се изправя отново, за да остане верен на обещанието си пред Бог.Въпреки че бе невинен, преп. Мун трябваше да претърпи несправедливо лишаване от свобода шест пъти: за това, че на младини, когато учеше в Япония, работеше в нелегалното корейско движение за независимост; за това, че разпространяваше Божията воля в Пхенян, който попадна под комунистическо управление веднага след постигането на независимостта в Корея; по време на управлението на Сънг-ман Ли, след като Корея се бе възродила като свободна нация; и нещо повече, дори в Съединените щати, които гордо се изтъкват пред света като модел за демокрация. Кой на тази земя би могъл да разбере живота на преп. Мун? Това бе живот на нещастие, което той понасяше, стиснал зъби, само и само да може да утеши Бог и да донесе спасение на грешните хора по света, които страдат в сферата на смъртта. Преп. Мун споделя, че дори и сега, ако някой надникне в сърцето му и изрече дума на съчувствие, би се разплакал и сълзите му биха се превърнали във водопад.

Небето започва от семейството
Госпожи и господа,Грешната епоха на възстановяване чрез изплащане, Епохата преди идването на Небето, вече е отминала и епохата на конституционно управление, водено от Небесния закон – времето след идването на Небето, е вече при нас. Вие живеете сега във време на милост, в което, след като получите брачна Благословия от Истинските Родители, промените потомствената линия и водите живот без сянка на поквара, автоматично можете да влезете в Небесното царство. Това означава, че ако създадете истинско семейство на земята и водите Небесен живот, когато умрете, животът ви ще бъде свързан с Небесното царство на Бог и ще се радвате на вечен живот.Затова в своето семейство трябва да служите на Бог като на баща във най-висока позиция. Всички трябва да станете Негови деца, да създадете връзка на родител-дете с Бог и да усъвършенствате характера си, като живеете и споделяте всичко заедно с другите, с които сте свързани чрез Божията потомствена линия. Или с други думи, ви призовавам да живеете като Божии партньори в любовта.Кой би трябвало да е най-великият дядо във Вселената? Човешките предци, Адам и Ева, са наричали Бог „Татко”. Трябва ли техните деца да Го наричат „Дядо”? Не, те също трябва да го наричат „Татко”. Защо е така? От гледна точка на Бог, вертикалният център, всички негови обект-партньори в любовта са равни. Неговите обект-партньори, създадени чрез хоризонтално разрастване и умножение на Неговата любов, притежават еднаква стойност без значение кои са те отвъд границите на времето и пространството. Казано просто, в съвършената любов всеки е с еднаква стойност. Небесното царство трябва първо да бъде постигнато на земята. Това означава, че Небесното царство, изградено в материалния свят, е предпоставка за създаването на Небесно царство в нематериалния свят. Небето не е свят някъде във Вселената, от другата страна на галактиката, нито пък е продукт на човешкото въображение. Става дума за истинско Небесно царство на земята! Но то може да бъде създадено, ако водите живот, изразяващ истинската любов. Когато напуснете физическия свят, въз основа на земния си живота тук вие автоматично влизате в Небесното царство на духовния свят. Това означава, че само когато водите Небесен живот на земята, ще можете да имате такъв живот и на Небето. Само плод, който напълно е узрял на дървото, може да бъде съхранен като плод от най-добро качество. И затова ви казвам, че физическият живот не бива да бъде свързан с постъпки, водещи към ада, т.е. плодът не бива да червясва, докато е още на дървото. Никога не бива да забравяте, че вие самите чрез живота си на земята определяте дали ще отидете на Небето или в ада.

Стойността на семейството
Госпожи и господа, на нас ни липсва семейството, което сме оставили зад себе си, защото у дома откриваме споделената любов. Това е мястото, където са пуснали дълбоки корени любовта на майката и бащата, любовта на по-големите и по-малките братя и сестри, любовта на нашия партньор и деца, любовта на близки и съседи. Това е място на взаимна обич, където всички взаимоотношения и чувства на близост се сливат в едно чрез взаимна любов. Това ви кара да копнеете за всеки един член от вашето семейството. Копнежът и желанието на всеки скитник, напуснал семейството си, е да застане отново смело пред своето семейство като освободено същество, да прегърне планини, потоци и дървета, да обича своите близки и сънародници и да пее песни на възторг. Но ситуацията на човечеството, произлизащо от грехопадението, е различна: пропъдени от изначалния си Небесен дом и обречени да се скитат в изолация и покруса, човешките същества не могат да се върнат, независимо колко много им липсва семейството, тъй като са изгубили мястото, където се корени сърцето на изначалната родна земя. Но с настъпването на епохата на новото Небе и новата Земя, хората биват изкарвани от блатото, което ги засмуква, и пред тях се отваря пътят да се върнат по родните си места, които не са забравили дори за миг, и да се срещнат със своето истинско семейство. Може ли да има ден на по-голяма благословия за човечеството? Сега настъпва времето на Небесната мощ и съдба, което ни дава възможност отново да установим изначалното семейство, загубено поради грехопадението на Адам и Ева.

Семейство от три поколения, живеещи в хармония
Когато търсите изгубеното изначално семейство, трябва да започнете от позицията на постигналия съвършенство Адам, позицията на постигналия съвършенство Исус и позицията, представляваща постигналия съвършенство Господ при Второто Му пришествие. Бог ще обитава в такова семейство. Това семейство включва три поколения – дядо и баба, родители и деца, живеещи в хармония. Родителите и децата живеят в служба и на разположение на дядото и бабата, които са историческият корен, представляващ предците. Семейството поставя модела за съвместен хармоничен живот. То е моделът как да живеем заедно като едно. В семейството откриваме любов и уважение между родители и деца, взаимна вярност и обич между съпруг и съпруга, доверие и взаимно упование между братя и сестри. Трябва да се стремите към истинското семейство, в което се корени, расте и дава плодове дървото на истинската любов.В такива семейства живеят корените на историята, корените на Небесното царство се простират в тях. Такива семейства са мястото, където почиват корените на Небесното царство на земята. Тук се установяват корените на продължаващия във вечността царски авторитет. Корените на миналото, настоящето и бъдещето се представляват съответно от дядото, бабата, родителите и внуците. Корените на миналото представляват духовния свят, корените на настоящето са дворецът, представляващ днешния свят, а корените на бъдещето установяват внуците като принцове и принцеси, т.е. живеем, като изграждаме Двореца на мира, представляващ духовния и физическия свят. Да установите такива Чон Ил Гук семейства, в които трите поколения – дядо, баба, родители и внуци, живеят в едно семейство и заедно служат на вечния Бог, е отговорността на родовите месии; това е мисията на посланиците за мир; това е Божието желание.Това означава, че се нуждаем от движение, което гради общество, основаващо се на взаимозависимост, съвместно благоденствие и универсално споделяни ценности. Трябва да превърнем човечеството в едно велико семейство, като повалим стените в нашите сърца и премахнем дори и границите между нациите. Това движение започва от едно семейство. Ето защо всеки от нас трябва да помни, че провидението го зове да създаде и установи истинско семейство. Това е начинът, по който можем да развиваме и установим Царството на космическия мир тук на земята.Създайте семейства, за които Бог да копнее и при които да може да се завърне, след като е бил някъде другаде. Подгответе семейства, които Бог може свободно и с радостно сърце да посещава, тъй както родител отива в дома на своите деца. Това именно означава да живеете в служба и с грижа за Бог.В такива семейства Бог е вертикалният субект на съвестта, а вашият дух, следвайки този вертикален субект, заема позицията на субект спрямо тялото и осъществява единството на тялото с духа. В тези семейства биват усъвършенствани четирите велики сфери на любовта, т.е. четирите велики сфери на сърцето – родителската любов, съпружеската любов, детската любов и братско-сестринската любов. Именно такова семейство обединява в едно всички посоки – горе, долу, ляво, дясно, отпред, отзад – поддържа непрестанно сферично движение и се превръща във вечно съществуващия Божий модел за идеално семейство, идеална нация и идеално Царство на мира. Ако целият свят се изпълни с такива истински семейства, светът ще се ръководи и подчинява на Небесните принципи и закони, без да има нужда от адвокати и прокурори, та дори и съдии. Замислете се! Кой най-добре ще знае какво добро и лошо сте направили? Това са вашите дядо, баба, родители, съпруг, съпруга или деца.Има ли нещо, което не може да се разреши в семейството? Когато в живота на родителите и децата, съпруга и съпругата, по-големите и по-малките братя и сестри се въплъщава моделът на живот за другия, каква ще е тази грешка, която не може да бъде простена, как би могло да има възможност за престъпление? Светът, ръководен от Небесните принципи и закони, е един естествен свят. Това е свят без стени, свят на истина и смиреност пред принципите. Това е свят на обедното слънцестоене , свят без сянка на поквара, свят на абсолютни ценности.

Почитаеми представители на Федерацията на монголските народи, Всички ние трябва да отвърнем с благодарност и прослава на Бог и Истинските Родители за просветлението относно изключителната провиденческа епоха, в която живеем. Трябва да отправим думи на вечна благодарност и възхвала към Истинските Родители за това, че отвориха дверите на Епохата след идването на Небето, епоха – безпрецедентна в историята и неповторима в бъдеще; както и че прокараха пътя към епохата на установяване на сферата на истинско освобождение и пълна свобода. Както слънцето изгрява от изток и облива света с ярка светлина, така и Небесната съдба блести над всички хора. Завесата на тъмнината, спуснала се върху нас за десетки хиляди години, най-сетне се вдига и Небесната воля пуска корени в сърцата ви. Това е път, който не можете да избегнете. Затова смело се изправете и извикайте: “Който иска да умре ще живее, а който иска да живее ще умре!”
Госпожи и господа, Мисията на Федерацията на монголските народи сега е съвсем ясна. Служейки на Федерацията за вселенски мир, вертикалния Авел, и на религиозната и национална сфера в света – хоризонталния Авел, Федерацията на монголските народи трябва да застане в позицията на Каин и да работи като централна фигура в създаването на световно царство на идеала за мир. Надявам се също, че активно ще участвате в проекта за тунел под Беринговия проток, един от настоящите проекти на Федерацията за вселенски мир. Чрез изпълнението на този проект човечеството ще се превърне в едно семейство и ще се доближи до мирния идеален свят, където хората няма да воюват, а с песен ще възхваляват вечния мир.Станете истински принцове и принцеси, които живеят заедно с Бог – вечния Цар на мира, и Му служат като на свой Истински Родител. Нека дадем възможност на Федерацията на монголските народи да прерасне във Федерация на монголската потомствена линия. С тази цел приемете брачната Благословия от Истинските Родители и по този начин завършете промяната на своята кръвна линия. Моля ви, вземете присърце тази мисия, дадена ви от Бог, и станете истински господари при изграждането на Царството на космическия мир и единство.Нека Божията благодат да бъде с вас, вашите семейства и вашите нации!Благодаря ви!

Тъй както няма сянка при обедното слънцестоене (в някои части на света), така и в нашия живот, когато сме в синхрон с Божията воля, няма да има сянка на поквара.
______________________________________________________________________

1. ЛЮБОВ И ЖИВОТ ...... 2. КАК ЗАПОЧВА ЗЛОТО? ..... .3. АНТЕЛИТЕ

4. НЕЗРЯЛАТА ЛЮБОВ ...5. ПОСЛЕДСТВИЯ от ГРЕХА ...6. СВЯТ НА ИСТИНСКА ЛЮБОВ

______________________________________________________________________

Семейна Федерация
ОРГАНИЗАЦИЯ СЪС СПЕЦИАЛЕН СТАТУТ В ООН

семейство
проекти
обединение
морал


Peace Federation
Rev. Sun Myung Moon
Victory Over Communism

WASU-FM DJ

КНИГАTA: съдържание

ЛЮБОВ И ЖИВОТ
Любовта и целта на живота

Науката и духовния свят

Любовта: Физическото Грехопадение

Незрялата любов

Сърцето на Бог

Силата на любовта

Защо Бог не се е намесил

Последици от Грехопадението

Разделени дух и тяло

Грешната ни природа

Възможна критика

Безбрачието и светостта на брака

Първородния грях засяга родословието ни

Реализацията на свят на истинска любов

Истинската любов и забранената любов