Изграждане на нация модел

Послание за мир № 5
Чон Ил Гук е идеалното Небесно царство на вечен мир

Тази реч бе изнесена от д-р Сан Мьон Мун по повод Церемонията по влизане в Двореца на мира ‘Чон Джонг Гунг’ и Коронацията на Царя на космическия мир. Тези събития се проведоха на 13 юни 2006 г. в Чонг Пьонг, Република Корея. (Бел. ред.)

Високопоставени лидери от всички нации по света, уважаеми гости на Небето, събрали се от всяко кътче на земята, за да отпразнуваме този ценен исторически и провиденчески ден, и хора от духовния и физическия свят, които получавате новорождение като граждани на Нацията на космическия мир и единство (Чон Ил Гук)! От името на цялото човечество в духовния свят и физическия свят, наброяващо повече от 300 милиарда, предлагам безгранична благодарност и слава на Бог – Твореца на всички неща, вечния Истински Родител на човечеството и Величествения Цар на Космоса. Моля ви да извисите гласове и прославите победата на Истинските Родители на Небето и Земята, Царят и Царицата на космическия мир. Те лично извървяха целия път на възстановяването чрез изплащане, за да спасят човечеството, което в противен случай като резултат от грехопадението щеше да бъде обречено да се лута в зло и страдание и да се свлича все по-надолу по пътя към ада.
Днес присъствате на чутовно събитие в провиденческата история. Това събитие е безпрецедентно и никога не ще се повтори. Това е денят, когато Царят на мира най-накрая се възкачва в слава. Моля ви, имайте предвид, че макар и да не ги виждате, хиляди, десетки хиляди ваши добри предци, получили Благословията, са дошли тук. Те са над главите ви сега и празнуват заедно с вас този величествен момент. Цялата природа се радва, а по Небето и Земята отекват песни на възхвала.Ако наистина разбирахте безграничната ценност на този ден, не бихте могли да стоите спокойно. Щяхте да тръгнете по света, да пеете химни на радост и да танцувате от възторг.

Коронацията на Бог
Знаете ли с какво е значим 13 януари 2001 г.? Това бе денят на Божията коронация. Безброй години Небето е очаквало това събитие с пламенен копнеж. Това бе най-великото и най-възвишеното празненство, на което човечеството е било свидетел. На този ден преп. Мун, който бе помазан като Истински Родител на цялото човечество и премина през път на неописуемо страдание и болка, докато не спечели окончателната победа, предложи целия си фундамент на Небето.Десетки хиляди години Божието съществуване е било изпълнено с жал и тъга, дори докато е провеждал Своето Провидение със сърцето на родител. Церемонията на коронация отбеляза момента на Неговото дългоочаквано освобождение и избавление. На този провиденчески ден провъзгласихме пред цялото Небе и Земя, че ще служим на Бог като вертикалния Истински Родител и великия Цар на Космоса, че ще разгърнем и развеем знамето на Нацията на космическия мир и единство и че е започнал новият суверенитет на Небето.През трите години след Божията коронация Истинските Родители здраво държаха кормилото, докато ветровете на Небесната съдба бушуваха около нас като тайфун. Бяхме устремени напред сякаш един ден е хиляда години. Тогава, въз основа на победата на Истинските Родители, провъзгласихме на 5 май 2004 г. деня на Санг-хап Шип-сънг. На този ден Истинските Родители приключиха Епохата преди идването на Небето, която бе изпълнена с дълги години на тъга, и откриха Епохата след идването на Небето, новата епоха, когато можем да изградим ново Небе и нова Земя. Това постави началото на велика и исторически значима революция, чрез която връщаме обратно земята като субстанциална реалност, принадлежаща на Бог.

Обичани граждани на Нацията на космическия мир и единство (Чон Ил Гук), днес получавате невероятна благодат. Участвате в церемонията на коронацията на субстанциалния Цар на космическия мир и се регистрирате като граждани на Чон Ил Гук. Не само вие, но и вашите десетки хиляди предци за цяла вечност ще благодарят за благодатта, която получават заедно с вас днес.Библията казва – „Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда.” (Мат. 6:33) Днес сте свидетели на чудо на чудесата: установяването на Нацията на космическия мир и единство (Чон Ил Гук), субстанциалния суверенитет в Епохата след идването на Небето. Наистина неведоми са пътищата Божии. До първия ден на новото хилядолетие Бог бе вече поставил Нацията на космическия мир и единство на хоризонта. Но кой би могъл да си представи, че ще види деня, когато Царят на космическия мир ще се възкачи на трона си? Мислехме, че това е само мечта, но сме свидетели на всичко това в нашия живот.

Пътят пред гражданите на Нацията на космическия мир и единство
Граждани на Небесното царство, това е ценен и благословен ден на победа и слава. Сега като Цар на космическия мир ще провъзглася на този 13 ден от юни, 6-та година от Нацията на космическия мир и единство (Чон Ил Гук) основния дълг и мисия, които всеки гражданин на Чон Ил Гук трябва да разбира и според които трябва да живее, като следва Небесния път.

На първо място, отсега нататък вие – като истински деца на Бог, който е вертикалният Истински Родител, трябва да постигнете сферата на три поколения в собственото си семейство, да усъвършенствате Четирите велики сфери на сърцето и да живеете, като служите завинаги на Бог, който е вертикалната ос.Освен това, запечатайте в сърцата си, че трябва да почитате Царя на космическия мир – хоризонталните Истински Родители, т.е. хоризонталната ос, и трябва като граждани на Чон Ил Гук да сте първите, които с добрината си дават пример за живот на абсолютно покорство. Живейте за благото на другите, т.е. практикувайте истинска любов и установете това като стандарт за своя живот. Създайте истинско семейство и отгледайте истински деца, които са безгрешни и чисти и които могат за безброй поколения напред да пазят и предават неприкосновеността на Небесната потомствена линия.

Второ, трябва да живеете обединили дух и тяло в едно при каквито и да било обстоятелства. Аз също от деня, когато реших да следвам Небесния път, се отправих с непоколебима готовност в сърцето и си поставих следното мото –„Преди да очакваш, че ще владееш над Вселената, трябва да овладееш себе си.”Бог ви е дал съвестта като пътеводител, за да постигнете тази цел. Съвестта ви знае всичко за вас. Тя не само напълно познава всяко действие и всяка стъпка, които предприемате, но знае дори и мислите ви. Съвестта ви знае всички тези неща преди вашия учител или духовен наставник. Тя ги знае преди родителите ви. Тя знае всичко това дори по-добре и от Бог. Сигурно е, че ще постигнете сферата на резонанс и съвършено единство между духа и тялото си, ако в своя живот поставите съвестта си в позицията на Бог и вървите по пътя на абсолютно покорство, по пътя на праведност - както по пладне, когато няма сянка на отклонение.

Свят на мира чрез транскултурни сватби
Граждани на Чон Ил Гук, обединението на духовния свят приключи. Въпросът сега е за шестте и половина милиарда хора, живеещи на земята във физически тела. Те се борят и гърчат в грях и страдание, но все пак те са ваши братя и сестри. Третата ви мисия е да ги образовате и доведете у дома като граждани на Чон Ил Гук.Трябва да образовате хората, докато не осъзнаят, че всички човешки същества без изключение произлизат от грехопадението и трябва да променят потомствената си линия, като получат Святата брачна Благословия от Истинските Родители. Трябва да продължите работата по присаждането на хората в Истинското маслиново дърво, като давате възможност на всеки да преживее благодатта на транскултурните сватби, докато цялото човечество, наброяващо повече от 300 милиарда души , не бъде възстановено в Божията потомствена линия.На четвърто място помнете, че сте създадени да прекарате 9 месеца в майчината утроба; около 100 години на земята, като дишате въздух, и после цяла вечност в духовния свят. Трябва да разберете, че тъй както е нужна правилна подготовка в утробата, за да живеем, радвайки се на добро здраве след раждането, по същия начин трябва да посветите земния си живот на това да се подготвите за следващия етап – живота в духовния свят. Никога не забравяйте, че по всяко време, на всяко място и независимо какво правите, вашите предци в духовния свят са с вас. Помнете, че трябва да живеете в хармония с духовния свят. Изпълнени с искреност и всеотдайност, общувайте в молитва с Небесния свят, така че да можете да усъвършенствате духа си, докато живеете на земята.На пето място, вашите таланти и умения са необходими за управлението и ръководството на Чон Ил Гук. Затова сега премахнете от себе си и изхвърлете маската на егоистичния индивидуализъм. Това не е нищо друго освен остатък от Епохата преди идването на Небето. За да принадлежите на Небето, трябва да промените господството, като участвате в церемонията по връщането на господството, предлагайки всичко, което притежавате, на Бог, а след това като го получите обратно от Него.Освен това всички граждани на Чон Ил Гук ще предоставят средства за благоденствието и мира на човечеството не чрез облагане, а чрез доброволни дарения. Те ще демонстрират модела да предлагат първите три десети от своя приход за обществени цели. Това не може да бъде наложен данък; това трябва да е дар, който гражданите предлагат доброволно на Небето с радостни сърца.

Животът на гражданите на Чон Ил Гук
На шесто място, обичани граждани на Чон Ил Гук, в Епохата след идването на Небето е възможно да възстановим идеалния свят на сътворението, който бе загубен в резултат на човешкото грехопадение. Бог сътвори всички творения по земята като наша естествена среда. Те са абсолютно нужни за нашето благоденствие. Човешките същества и природата би трябвало да споделят сфера на взаимен резонанс; човешките същества са субект-партньорите на любовта, а природата е обект-партньорът, процъфтяващ под човешкото управление и разкрасяван от човешките творчески способности. Повече не може да толерираме действия, които унищожават природата и замърсяват околната среда.
Като граждани на Чон Ил Гук, моля ви, имайте мъдростта да закриляте и обичате природата. Върнете се сред природата и се радвайте, като живеете волни и освободени. Да обичаме природата, означава да обичаме Бог и човечеството. Когато човешкият живот е в резонанс с природата, човешкият характер може да разцъфне в съвършенство. Ще разцъфнат цветовете на една истинска култура на сърцето, на един истински свят на изкуството. Това ще бъде Едемската градина, изначалният свят, където човешките същества и цялото творение живеят в пълна хармония и изразяват изначалната си природа.

Ако практикувате такава истинска любов в ежедневния си живот, би ли могъл Бог да не ви дари с велики благословии? Ще живеете в благословия и щастие за цяла вечност.На седмо място, Епохата след идването на Небето, която Бог и Истинските Родители откриха, е време на драматични промени. Като регистрирани граждани на Чон Ил Гук имате мисията да дадете възможност на тази епоха да разцъфне и даде плодове в благословия и слава. Затова ви моля да станете пратеници на Небето, като изпълните двойната мисия на „Пазители на Царството на мира” и „Корпус на Царството на мира”. Служете на човечеството под флага на Федерацията за вселенски мир, която работи да установи позицията на Авелов-тип Обединени нации. Достойни сънародници, ако не вие, кой друг ще се грижи и закриля благословените семейства и тази благословена планета Земя, която Бог ни е дарил?Моля ви, станете истински принцове и принцеси, които живеят в служба на Бог като на свой Истински Родител, защото той е Царят на мира за всички ни. Нека изградим вечното Царство на мира като служим на Царя на космическия мир и нека като семейства извървим всеотдайно пътя на предани деца, патриоти, светци и Божествени синове и дъщери.

Възлюбени граждани на Чон Ил Гук, надявам се, че наистина ще празнувате и ще се радвате на този ценен и свят ден. Отмахнете всички грижи и тревоги и празнувайте днес от все сърце в радост заедно с Небесния Баща и Истинските Родители. Искреността и всеотдайността, изразявани от всички вас, овенчават този ден с още по-голяма слава. Красивите планини, потоци, дървета и цветя тук в околностите на езерото Чонг Пьонг изливат своята благословия над вас сега, когато се подготвяте да се отправите по пътя на едно смело начинание. Вашите потомци също ще се гордеят, че сте участвали в този дълго очакван ден и ще ви почитат и славят завинаги.

Моля се Божията изобилна благодат и благословии да бъдат с вас и вашите семейства.
Благодаря ви.
Нация на космическия мир и единство
Има се предвид ‘души на човешки същества’ в духовния и физическия свят заедно. (бел. ред.)
______________________________________________________________________

1. ЛЮБОВ И ЖИВОТ ...... 2. КАК ЗАПОЧВА ЗЛОТО? ..... .3. АНТЕЛИТЕ

4. НЕЗРЯЛАТА ЛЮБОВ ...5. ПОСЛЕДСТВИЯ от ГРЕХА ...6. СВЯТ НА ИСТИНСКА ЛЮБОВ

______________________________________________________________________

Семейна Федерация
ОРГАНИЗАЦИЯ СЪС СПЕЦИАЛЕН СТАТУТ В ООН

семейство
проекти
обединение
морал


Peace Federation
Rev. Sun Myung Moon
Victory Over Communism

WASU-FM DJ

КНИГАTA: съдържание

ЛЮБОВ И ЖИВОТ
Любовта и целта на живота

Науката и духовния свят

Любовта: Физическото Грехопадение

Незрялата любов

Сърцето на Бог

Силата на любовта

Защо Бог не се е намесил

Последици от Грехопадението

Разделени дух и тяло

Грешната ни природа

Възможна критика

Безбрачието и светостта на брака

Първородния грях засяга родословието ни

Реализацията на свят на истинска любов

Истинската любов и забранената любов