Реализацията на Свят на Истинска любов (6 част)

6 част

Изследване на причината за неморалността и страданието:
ИСТОРИЧЕСКИ ПРОИЗХОД И РАЗРЕШЕНИЕОбрязването, безбрачието и светостта на брака

Божественият Принцип съвпада с наблюдението на Св. Ириней, че работата по възстановяването следва точно същите степени като грехопадението на човека. За всяка грешна стъпка, направена от човека, изкушен от Сатана, Бог изисква компенсация, така че победата ни над прелъстителя да бъде пълна.

Знанието и проникновението в това, което наистина се е случило в началото, ни помага да разберем някои религиозни практики като обрязването, безбрачието и светостта на брака.

Според Битие, Аврам поставил началото на церемониалния акт на обрязването, като видим знак на завета, свързващ децата на Израил с техния Бог. Хората са извършили грехопадението чрез грешно използване на сексуалните си части и като възстановяване на този акт се изрязва краекожието на момчетата. Изрязването на кожата на сексуалния орган може да се каже, че показва решимостта ни да прекъснем привързаността си към Сатана и грешната сексуална любов, която той проповядва.

Тези откровения за грехопадението имат огромно значение, защото показват точно как е вкоренен грехът в човешката биологична структура.

Като знаем, грехопадението се осъществило чрез сексуална любов. По тази причина всичко световни религии окачествяват прелюбодеянието и изневярата като едни от най-тежките грехове. Всъщност като оставим настрана някои от детайлите на теорията му, Зигмунд Фройд правилно проследява човешката невроза до неконтролираното и несублимирано сексуално желание. Първите църковни отци вече са били направили връзката на първоначалния грях с похотта.

Важно е да се отбележи, че в много случаи тези водачи са изисквали от свещениците живот на сексуално въздържание и безбрачие като начин на пречистване и святост. Това позволило да се установи един добър стандарт и е било пример за дисциплина и самоконтрол, което е давало сила на техните последователи.

Никой не е можел да пренебрегне възхвалата на Иисус Христос и Апостол Павел към практикуването на религиозно безбрачие от онези толкова изключителни мъже и жени, решени да следват този път (Мат.19:12; 1 Кор. 7).

Нека разгледаме за малко случая на Майка Ан Лий Станли, която официално основава безбрачните Квакери. Докато била в затвора в Манчестър, Англия, през 1770 г., тя имала видение с Иисус Христос, в което той графично й е показал, че във връзка с първоначалния грях, сексуалният акт е бил истинският акт на прегрешение, извършен от първия мъж и първата жена в Едемската градина. След това изненадващо преживяване тя и нейните последователи се установяват в безбрачни комуни, в които са живели заедно като братя и сестри.

Много от тези, които имат импулса да живеят безбрачен живот някак интуитивно усещат, че трябва да изминат пътя на възстановяване като братя и сестри, очаквайки абсолютното разрешение от Бог да установят свята и божествена женитба, която може да бъде осъществена по някое време е бъдещето. Така че те са избрали духовно да се „оженят” за Бог и Неговото дело.

В процеса на възстановяване, вертикалната любов трябва да бъде поддържана, а хоризонталната да бъде отречена, защото човешката история е започнала със забранена хоризонтална любов. Сега можем да разберем защо най-главните религии винаги са наблягали на себеотрицанието. Опитвайки се да отрекат всичко в човешкия свят, религиозните хора са водели аскетичен, самотен живот в търсене на изгубената истинска, първоначална вертикална любов, в опит да преодолеят сексуалните изкушения и да останат на страната на Бог. Подобно наблягане на религиозното безбрачие се случва, защото е трябвало да устоят на изкушението на светската любов, за да достигнат по-късно вертикалната любов на Бог.

Това изяснява вътрешната причина, поради която религии като Индуизъм, Будизъм и много форми на християнството проповядват, че тези, които наистина търсят божественото, най-прекият и възвишен път изисква сексуално въздържание.

Например в католическата църква, свещениците, монасите и монахините спазват клетва за постоянно безбрачие като най-добрия духовен път за тяхното лично спасение и за службата им на другите хора.

Ако Иисус Христос не се е оженил, естествено е неговите верни последователи да не бъдат в това отношение различни от Учителя си.

От тази гледна точка женитбата се смятала от някои ранни църковни отци като нещо добро и препоръчително, но също така и като второстепенен или алтернативен вариант за онези, които не могат да следват трудния път на въздържанието. Апостол Павел пише: „Но ако не се въздържат, нека се женят, защото по-добре е да се женят, отколкото да се разпалват.” (1 Кор. 7:9).

Всичко това предполага до известна степен, че светостта на женитбата все още няма пълната благословия и освещаване от Бог.

За съжаление, Иисус Христос е успял да остави за потомството само модел за лично усъвършенстване. Той не се оженва, нито установява истински модел за семейство, за да го следват и прилагат всички негови последователи. Невежеството на хората, които е трябвало да го признаят за Месия, предизвиква отричане и последвалото го разпъване на кръста предотвратява възстановяването на истинската двойка и семейството, които е трябвало да изместят грешния семеен модел, наследен от грехопадението.

Християнското семейство като моногамна и стабилна двойка, разбира се, е било подходящата и естествена структура за децата, както и най-добрият начин да се избегнат неморалността и промискуитета, но това не представлява завършен модел на възстановеното идеално семейство, който е бил загубен с Грехопадението. Това се демонстрира от факта, че християнските теолози не могат да отрекат, че дори най-посветените християнски двойки все пак предават първоначалния грях на наследниците си.

До днес за мнозинството християнски църкви святата връзка при женитбата има времева и условна валидност: „Докато смъртта ни раздели.” В същото време, всички ние притежаваме вечен и неразрушим дух, даден ни от Бог. В идеалния свят, който Бог иска да види установен, смъртта представлява само отделянето от физическото ни тяло, което се разлага, но всъщност по никакъв начин не ни разделя или развежда от партньора ни, децата или хората, които обичаме и с които накрая ще се срещнем в духовния свят.

Поради всички тези причини е очевидно, че съюзът на мъжа и жената, осъществяван според стандарта или нивото, описани по-горе, все още не е видът небесна и вечна женитба, който Бог е желал първоначално да види, ако грехопадението не беше се случило.

Както по-късно ще бъде обяснено, ние все още очакваме вечната и истинска благословия от Бог за осъществяването на небесната женитба, която ни възстановява на изгубената ни първоначална позиция.

ПЪРВОНАЧАЛНИЯ ГРЯХ

засяга родословието ни

Любовта е произходът на живота. Грешната любов, изпитана от първите ни предци, предава живот на наследниците им, което много дълбоко засяга нашето родословие.

В Библията четем истински удивителен и разбулващ коментар на Иисус Христос: „На това му рекоха: ние от блудство не сме родени; едного Отца имаме, Бога. Иисус им рече: да беше Бог вашия Отец, щяхте да Ме обичате, понеже Аз съм излязъл и дохождам от Бога… Ваш баща е дяволът; и вие искате да изпълнявате похотите на баща си…” (Йон. 8:41-48).

Иисус ясно заявява, че нашият баща не е Бог, че нашият баща е Сатана, който е убиец и лъжец от самото начало. Не е ли това шокиращо изявление?

Иисус, както и Йоан Кръстител в някои случаи назовават хората „рожби ехиднини”, като загатват за грешното ни родословие ( Лука 3:7, Мат. 12:34 и Мат. 23:33).

Ето защо първоначалният грях е грях, който засяга родословието ни и се предава от поколение на поколение. Ние сме родени от линията на сатаната като наследници на сатанинската любов.

От момента, в който животът се зачева в майчината утроба, този живот има индиректна връзка с любовта, проповядвана в началото от Сатана, вместо от Бог. Много от първите църковни отци са разбрали, че първоначалният грях е пренесен от първата двойка на всички наследници чрез акта на сексуалната любов на предшествениците ни. Образно казано, това е почти като да се предава духовен вирус от поколение на поколение.
Не можем лично да сме виновни за това, което се е случило е началото на историята. Без значение дали го осъзнаваме или не, дали ни харесва или не, остава фактът, че сме наследили тази линия с начало първите ни предци. Всъщност всички ние трябва да се оплачем както автора на Псалм 50:7 (51:7): „Ето в беззаконие съм заченат и в грях ме роди майка ми”.

Трагедията е дошла на света чрез Дявола, грешният ангел, който е поставил началото на човешката сексуална любов, вместо Бог, Ето защо Иисус Христос го нарича наш баща. Попаднали сме под сатанинско господство, защото Сатана е станал грешен баща и притежател на този свят.

Вече е ясно, че първоначалният грях е грехът на грехопадението и че ние наследяваме тези сатанински елементи или тенденции от поколение на поколение. Поради природата на това престъпление или първоначален грях, прекратяването му е изключително трудна задача.

Първоначалният грях, извършен от предците ни, е като зараза на корена на дървото на човечеството.

Като се започне от този грях, човечеството постоянно е нарушавало небесния закон, възпроизвеждайки една грешна традиция. Последствията от тези грехове от нашите предци са наследени от потомците, за да се възстановят. Трябва също да имаме предвид колективния грях, извършен от дадена група, който по-късно засяга нацията, расата или дори цялото човечество. Накрая ние имаме и собствени, лични грешки.

До определена степен е възможно да изчистим и възстановим личните си и наследените си грехове. Правим това чрез усилия, като да си признаваме грешки, разкаяние, искане на прошка и изплащане на компенсация. Да елиминираме обаче първоначалния грях, свързан с цялото човешко родословие, е извън възможностите ни. Ето защо човечеството ни има нужда от спасител.

Само този, който накрая открие какво Сатана е направил на първата човешка двойка и техните наследници, може да премахне първоначалния грях и отново да възстанови божието родословие, властта и силата на Бог. Първоначалният грях е извършен най-пред и затова ще бъде последният премахнат.

Когато първоначалният ни грях е простен и премахнат, ще бъде много по-лесно за в бъдеще да се установи „безгреховен” свят. В един свят, където всеки човек с властта и вдъхновението на Бог, ще може да преодолява злото и където Сатана никога няма да може да управлява и обвинява човека.

Желанието за забранена любов е дълбоко вкоренено в човешкото сърце. Много е трудно да се преодолее сексуалния грях и греха на забранена любов.

Иисус Христос е изискал от нас много висок стандарт за чистота:

„Слушали сте, че бе казано на дребните: „Не прелюбодействувай”. Аз пък ви казвам, че всеки, който поглежда на жена с пожелание, вече е прелюбодействувал с нея в сърцето си” (Мат.5:27-28).

Неморалните актове винаги се извършват тайно и в свободното общество няма почти никакъв начин да се предотвратят, освен да се „възпита” сърцето и съвестта. Те не могат да бъдат контролирани от закони или някои други приемливи външни методи.

Хората трябва да са ясно информирани за ужасните последици, които този вид неморално поведение причинява на вечния ни живот. Девствеността ни, която представлява първата и истинската ни любов, е най-ценната и свята собственост, която не е възможно да се откупи с каквато и да е сума пари. След като веднъж се изгуби, тя не може да се възстанови. След като вече осъзнаваме този факт, истинска трагедия е да се изостави толкова безценна собственост заради един момент на похот или страст. В определен смисъл това може да има далеч по-разрушителни последици за бъдещето ни, отколкото да изгубим физическия си живот.

Дори религиозните лидери, които са вдъхновили много хора с вярата си и имат големи постижения, често се поддават на подобни изкушения.

Има и такива, които си мислят, че подобни слабости са съвсем естествени и са част от вътрешната ни човешка природа. Те чувстват, че е безполезно да се опитваме да се променим.

И все пак Иисус Христос ясно е посочил, че в контекста на любовта човешкото съвършенство е възможно: „И тъй, бъдете съвършени, както е съвършен и Небесният ваш Отец.” (Мат. 5:48).

Парадоксално е, че пътят ни към съвършенство изисква от една страна да израснем и да достигнем истинска любов. Това означава също и да сме жертвоготовни за другите, включително и за враговете си, дори с цената на живота си. От друга страна, да се въздържаме от това да обичаме по неправилен начин, като избягваме забранената сексуална любов. Накратко, призовани сме да обичаме от Божията гледна точка и да отказваме забранената любов.

Усилията да избегнем или да преодолеем тези проблеми, които традиционно са разрешавани чрез самодисциплина или постоянно безбрачие са похвални и достойни за възхищение. Но са съжаление, те не представляват изкореняване на греха, нито съставляват реалистично и пълно разрешение на проблема.

Как тогава ще можем накрая да разрешим тази трудна ситуация? Ясно е, че единственото противосредство или трайно решение е преживяването на истинска, вечна и непроменлива любов в една женитба, призната и благословена от Бог.

Чистата и истинската любов е незаменимото лекарство, което ще излекува и двете – липсата на любов и покварената любов. Да направим аналогия, когато се засищаме с добра храна, автоматично забравяме желанието си за лошоkачествена храна или необходимостта да постим.

Светлината пропъжда тъмнината и само истинската любов ще укроти желанието за какъвто и да е заместител, който може да имаме.

Ето защо само постигането на божествена любов между мъж и жена ще осигури успеха ни в пълното премахване на желанието ни за безбожна любов. Това ще премахне изневярата, прелюбодеянието, развода, проституцията, изнасилванията и други отклонения в човешкото общуване.

За да разреши този проблем, човечеството трябва да получи нови предци, които да заместят Адам и Ева, грешните родители.

Тези нови предци, в позицията на Истински родители, представляват любовта на Бог и линията на Бог. Те ще ни отделят от грешното ни родословие. Те ще премахнат първоначалния грях във всеки мъж и жена. Те ще ни присадят към истинската линия на Бог и ще ни дадат благословията да осъществим една вечна и свята женитба, призната от Бог.

Истинските семейства, които живеят според небесната традиция ще се множат, като постепенно създават фундамент за построяването на толкова дълго чаканата и желана утопия за по-добър свят.

По този начин силно желаният идеал от Бог и от човечеството, изгубен при грехопадението, ще бъде възстановен.

РЕАЛИЗАЦИЯТА НА

Свят на Истинска любов

Както вече показахме с пълни подробности, Адам и Ева са се отделили от Бог и не са могли да достигнат съвършенство. Ето защо Бог не е можел да ги благослови в небесен съюз и човешката история е започнала с линията на Сатана, вместо с линията на Бог.

Невероятно е да разберем, че дори и след толкова милиарди хора живели на земята, Бог никога не е имал Свое истинско семейство. Никога не е създавано семейство с пълната и завършена благословия на Бог. Ние всички сме наследници на Адам и Ева. Истински се стопля сърцето като разберем, че през хилядите години история, абсолютната цел на Бог е била възстановяването на човечеството като Негово собствено семейство. Той е очаквал деня, когато ще се състои първата небесна брачна церемония, божествена женитба между един съвършен мъж и една съвършена жена.

Бог е искал да види тази небесна женитба по времето на Иисус Христос. Иисус пристига като Месията, единственият роден син на Бог, първият човек на земята без грях. Той е дошъл на Земята като втория Адам (1 Кор. 15:45 ). Той е трябвало да бъде първият съвършен младоженец на земята. Като кулминация на службата му, Иисус Христос е трябвало да възстанови небесната годеница, изпълнявайки пророчеството за „ женитбата на агнеца Божи”. Булката и Иисус заедно е трябвало официално да бъдат обявени за Истински родители на човечеството, установявайки първото семейство на Бог на земята.

Безверието на хората от онова време обаче, не позволява този славен ден да настъпи по времето на Исус Христос. Напротив, той е бил отречен и разпънат. Оттогава съдбата на човечеството е била да получи нов Адам, който да установи позицията на „ Истински родители” на мястото на първите грешни родители.

Хората от Обединително движение вярват, че в днешното време преп. Сан Мьонг Мун успешно е завършил мисията си на Месия, която Иисус Христос му поверява още в младостта му. Въпреки неописуемите изпитания, преследване и опозиция, накрая той победил не само в декодирането на скритата тайна за корена на първоначалния грях, но също и в откриването на истинското разрешение за преодоляването и отстраняването му.

През 1960 г., след като изпълнява всички поставени условия и следвайки Божите заповеди, Сан Мьонг Мун и неговата съпруга Хак Ча Хан получават тази небесна благословия, за да пресъздадат чистата и безгрешна женитба, която е билла изгубена от времето на грехопадението. След това са били благословени от Бог с четиринадесет деца. Тази женитба е считана от Обединителното движение за фундамент и начало за бъдещите благословии на цялото човечество.

Ето защо от 1960 г. преп. Мун успешно благославят в свещен брак голям брой двойки на брачни церемонии в Обединителното движение. През 1960 г. – 36 двойки, а в последните години – 72, 124, 430, 777, 1800, 8000 двойки и т.н. Последната от тези паметни церемонии е била проведена на 25 август 1992 г. в Сеул, Кореа за 30000 двойки[1], символизиращи единство с център Бог, не само за мъжете и жените от всички раси, а също и от многобройни различни националности, които пристигат от целия свят, за да приемат свободно, радостно и с благодарност най- голямата Благословия на всички времена от Небесния ни баща. Това наистина е исторически случай!

За съжаление, поради първоначалното отхвърляне на преп. Мун от страна на някои християнски лидери, се е създала огромна бариера, която е блокирала бързото разпространение на важното откровение врху плодоносната основа, подготвена от християнството през последните 2000 години.

Парадоксално и плачевно е, че поради това най-подготвените хора – пастори, свещесници, монаси и монахини, които е трябвало първи да получат тази велика божествена благословия, често са били първите, които са се противопосавяли на тези откровения и са ги мислели за скандални.

Йезуитският социолог Йозеф Фиктер, който внимателно изучавал начина на живот и особено браковете в Обединителното движение, казва, че хората в него „са открили семейна програма, която работи. Докато брачните адвокати и свещениците в общините вдигат ръце и не знаят какво да правят относно разпадането на семейния живот, Обединителната църква прави нещо за това. Семейство с център Бог не е просто хубав девиз или духовен идеал, предложен от лидерите на църквата. Това е фундаменталната същност на общениет между верните на църквата.

Човек трябва да признае систематичната им програма за възстановяването на ‘ старомодния’ морал, акцента им върху целомъдрието преди женитбата,молитвите като подготовка за женитбата, готовността да се приемат напътствията при подбора на двойките, брачната любов като отражение на любовта на Бог и предаването на духовно съвършенство на децата. Има много разисквания и много критика към теологичните, политическите и икономическите аспекти на Обединителното движение, но много малко е казано за позитивните и ценните резултати във връзка с брака и семейството.”

Поради първоначалнато отхвърляне от страна на много християнски лидери, преп. Сан Мьонг Мун, твърде разстроен от тази ситуация, е трябвало да започне практически от нулата и е бил длъжен противно на желанията си да създаде своя религиозна организания. Проф. Йонг Оон Ким, доктор по теология и една от малкото християнски лидери в Корея, която осъзнала от самото начало стойността на това послание, коментира в една от речите си:

„Преп. Мун организира Обединителната църква в Корея през 1954 г. От самото начало той ни учеше, че не сме деноминация, църквата не е нашата цел, нито основния стълб, на който ще се гради Небесното царство. Това е само способ да се преподава Божествения Принцип, за духовно усъвършенстване на членовете и за продължаване дейността на Бог. Когато достигнем целта си, църквата ще се разформирова.”

Тогава каква е тази цел? Преп. Мун ясно я дефинира в проповед на 11. семтември 1974 г.:

„Каква е целта ни? Да станем истински мъже и жени. Ще създадем истинските съпруг и съпруга и да станем истински родители, които раждат деца, които изпитват любов помежду си и съставляват любящо братство. И тези деца и родители заедно ще създадат едно небесно семейство. Това истинско общество ще стане истинска нация. Истинска нация ще прерасне в истински свят.”

Преп. Мун е основал буквално стотици организации в академичната, икономическата и политическата област, в областта на масмедиите, хуманитарните проекти и т.н., с цел да приближи света към Бог и да създаде база на истинска вяра, доверие и признание, за да може тези откровения накрая да бъдат разбрани и приети от човечеството. Но накрая централната и основна мисия на преп. Мун е била да даде тази първоначална благословия от Бог да създаде истински двойки и истински семейства.

Сега преп. Мун има позволение и власт от Бог да предаде тази „благословия”, която ни позволява да елиминираме напълно първоначалния грях, да се отделим от грешното родословие и да се причислим към родословието на Бог.

За да завърша това есе, бих искал да цитирам посланието на преп. Мун към 2075-те двойки, които са участвали на брачната церемония, осъществена на 1 юли 1982 г., на стадиона на Медисън Скуеър Гардън, Ню Йорк, в която авторът е имал привилегията да вземе да участие:

„Установяването на щастливи, правдиви семейстеа като извор на живота, любовта и радостта, е била целта на Бог и човека през цялата история. За да се реализира този идеал, всеки един ит вас е посветил месеци и години на подготовка, често при много трудни обстоятелства. Моцем заслужена да се гордеем да се срещнем тук заедно на този ден и да прибавим своя принос за Небесното царство на земята.
До днес очите на света бяха обърнати към нашата църква; от днес очите на света ще са към вас и вашите семейства. Преди всичко помнете три неща в живота си:

Вечния съюз между съпруг и съпруга


Вашата женитба не е само „докато смъртта ни раздели”, а за вечни времена. Всеки парньор е велик ключ за постоянното задълбочаване и разширяване на разбирането ни за безкрайния Бог. В брака ви любовта на Бог е консумирана и заедно вие можете да получите цялата му любов.

Традицията на семейната любов


След търсенето на идеалната женитба, ваша е отговорността да образовате децата си да се поветят на моралната добродетел. Преди свободно да инвестирате любовта и енергията си в други измерения, вие трябва непременно да изпълнире отговорността си като любящ родител.

Идеалният свят

Небето е свят на сърцето, където всички могат да си имат доверие и да се обединяват помежду си с любов. Но няма истинско небесно царство за никой, докато хората са все още в нужда, в недостиг, в болка – физицески или духовно. Вие всички трябва да приемете отговорността си да работите като граждани на света, за да може наследството, което оставяте на децата си и на внуците си, да бъде един хармоничен свят на Божията любов.

Бог да ви благослови във всичките ви начинания и Той да ви даде проницателността и силата, от която имаме нужда, за да реализирате Неговото царство на земята. Това в задачата, която всички ни очаква.”

Алилуя! Защото Господ, нашият Бог, Всемогъщият, царува. Нека се радваме и се веселим, и нека отдадем Нему слава: защото дойде сватбата на Агнето и неговата жена се е приготвила… Блаженития, които са призвани на сватбената вечеря на Агнето… ( Откр. 19:6-9 ).

…Назад | Край на книгата | Начало


[1] Бел..ред. – до излизането на българското издание: през 1995 г. в Сеул 360000 двойки, през 1997 г. във Вашингтон – 40 млн. двойки, през 1998 г. в Ню Йорк – 120 млн.двойки, през 1999 г. в Сеул – 360 млн. двойки и през 2000 – 2002 г. са 400 млн. двойки ( в три фази ) и в различните райони на света – чрез сателитна и интернет връзка.
______________________________________________________________________

1. ЛЮБОВ И ЖИВОТ ...... 2. КАК ЗАПОЧВА ЗЛОТО? ..... .3. АНТЕЛИТЕ

4. НЕЗРЯЛАТА ЛЮБОВ ...5. ПОСЛЕДСТВИЯ от ГРЕХА ...6. СВЯТ НА ИСТИНСКА ЛЮБОВ

______________________________________________________________________

Семейна Федерация
ОРГАНИЗАЦИЯ СЪС СПЕЦИАЛЕН СТАТУТ В ООН

семейство
проекти
обединение
морал


Peace Federation
Rev. Sun Myung Moon
Victory Over Communism

WASU-FM DJ

КНИГАTA: съдържание

ЛЮБОВ И ЖИВОТ
Любовта и целта на живота

Науката и духовния свят

Любовта: Физическото Грехопадение

Незрялата любов

Сърцето на Бог

Силата на любовта

Защо Бог не се е намесил

Последици от Грехопадението

Разделени дух и тяло

Грешната ни природа

Възможна критика

Безбрачието и светостта на брака

Първородния грях засяга родословието ни

Реализацията на свят на истинска любов

Истинската любов и забранената любов