Авентура - Майчина любов

Есе - Майчина любов, Видео Авентура - Майчина любов, Музика Майчина любов, Майчината любов е безкористна, вечна, безусловна и всеотдайна

Авентура - Майчина любов
Всяко дете трябва да има едно неизменно право. Това е правото да се роди в семейтво с двама любящи родители! Колко е жалко, че в съвременната култура на свободни сексуални връзки и аморалност това право е отнето за толкова много невинни новородени дечица.

Ние се раждаме в този свят за да се научим да обичаме. Получавайки безусловната родителска любов ние се научаваме да се обичаме като братя и сестри. Това ни подготвя по-късно да изградим щастливо семейство и самите станем безусловни и зрели родители за нашите деца.

Ние сме заченати от любов, трябва да израстваме в любов и да завършим живота си в любов. Това е най-красивата цел на живота, която нашия Творец ни е завещал. Бог ни е създал с копнежа ние да станем обектите на неговата любов. Затова и връзката ни с Него е като тази между родител и деца. В днешния свят обяче, ние сме като сираци отделени от нашия Вечен любящ родител. Ние не го познаваме и често върщим зло срещу него, срещу другите и така нараняваме неговото сърце. Бог е потънал в мъка и скръп по своите загубени деца. Божието сърце е пълно със страдание и сълзи. Кой ще утеши тази негова болка, ако не ние. Ние трябва да се научим отново да обичаме. Ние трябва да се научим да създаваме семейства изпълнени с истинска любов. Ние сме тези, които трябва да възпитаваме децата си в любов и предадем на поколенията културата на сърцето, любовта и съвестта.
Есе - Майчина любов, Видео Авентура - Майчина любов, Музика Авентура - Майчина любов, Майчината любов е безкористна, вечна, безусловна и всеотдайна
______________________________________________________________________

1. ЛЮБОВ И ЖИВОТ ...... 2. КАК ЗАПОЧВА ЗЛОТО? ..... .3. АНТЕЛИТЕ

4. НЕЗРЯЛАТА ЛЮБОВ ...5. ПОСЛЕДСТВИЯ от ГРЕХА ...6. СВЯТ НА ИСТИНСКА ЛЮБОВ

______________________________________________________________________

Семейна Федерация
ОРГАНИЗАЦИЯ СЪС СПЕЦИАЛЕН СТАТУТ В ООН

семейство
проекти
обединение
морал


Peace Federation
Rev. Sun Myung Moon
Victory Over Communism

WASU-FM DJ

КНИГАTA: съдържание

ЛЮБОВ И ЖИВОТ
Любовта и целта на живота

Науката и духовния свят

Любовта: Физическото Грехопадение

Незрялата любов

Сърцето на Бог

Силата на любовта

Защо Бог не се е намесил

Последици от Грехопадението

Разделени дух и тяло

Грешната ни природа

Възможна критика

Безбрачието и светостта на брака

Първородния грях засяга родословието ни

Реализацията на свят на истинска любов

Истинската любов и забранената любов